dit is een stukje uit het PDF bestandje, link onderaan de tekst.

De indieners zijn van mening dat de huidige situatie waarbij het cannabisgebruik wordt verboden, te veel nadelen heeft op het vlak van gezondheid en veiligheid.
De cannabismarkt wordt de facto overgelaten aan criminele netwerken. Dit wetsvoorstel beoogt dan ook het hele productie- en distributiecircuit en het gebruik van cannabis te reglementeren.
het overnemen van die markt verloopt langs twee kanalen wat de distributie en de productie betreft: − de individuele thuisproductie voor strikt persoonlijk gebruik; − de oprichting van ďCannabis Social ClubsĒ, verenigingen zonder winstoogmerk die over een door de controlerende overheid afgegeven vergunning moeten beschikken en waarvan de hoofdactiviteit moet bestaan in het telen van planten en het bereiden van cannabis uit naam en voor rekening van hun aangeslotenen.

http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/54/2660/54K2660001.pdf