Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Invoering 'Wietpas' is aanzetten tot discriminatie volgens art. 137d

Collapse
Dit topic is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Invoering 'Wietpas' is aanzetten tot discriminatie volgens art. 137d

  Korting op 420shop
  Artikel 137d Wetboek van Strafrecht verbiedt het aanzetten tot haat,
  discriminatie of geweld.

  Artikel 137d Wetboek van Strafrecht, tekst per 11 november 2004:

  1. Hij die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding,
  aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden
  tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of
  levensovertuiging, hun geslacht of hun hetero- of homoseksuele
  gerichtheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar
  of geldboete van de derde categorie.

  2. Indien het feit wordt gepleegd door een persoon die daarvan een beroep
  of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde personen wordt
  gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde
  categorie opgelegd.

  .....

  Dit wil dus zeggen dat het weigeren van buitenlanders door
  coffeeshopmedewerkers beschouwd kan worden als discriminatie.
  Dit wil ook zeggen dat wij als coffeeshophouders strafbaar zijn volgens
  lid 2 van art. 137d, aangezien wij er een gewoonte van maken door dit als
  beleid te nemen.

  Het wil ook zeggen dat wij ons tegen de wietpas kunnen verzetten door
  degene die de Wietpas invoert in de coffeeshops, en zich dus schuldig
  maakt aan het aanzetten tot discriminatie, in dit geval Minister van
  Justitie Ivo Opstelten, aan te klagen.
  ... ... ...


  Lees volledig artikel...

  #2
  Re: Invoering 'Wietpas' is aanzetten tot discriminatie volgens art. 137d

  VOC-Nederland Linkje...

  Comment


   #3
   Re: Invoering 'Wietpas' is aanzetten tot discriminatie volgens art. 137d

   dus worden coffeeshops geen besloten clubs voor enkel hollanders?
   of gaan ze hiermee wel verder?
   zo ja....van wanneer ga dit in? gwn kwestie vant weten wanneer ik niet meer id shop binnen kan...
   <afgerond>Kweekverslag: 3 X "AK 47"(autoflower)
   <huidig> Super Lemon Haze + Zambeza mix

   Comment


    #4
    Re: Invoering 'Wietpas' is aanzetten tot discriminatie volgens art. 137d

    Waar zijn Xtreme en Beo als je ze nodig hebt?

    Comment


     #5
     Re: Invoering 'Wietpas' is aanzetten tot discriminatie volgens art. 137d

     Jona, ik kan niet elk topic doornemen. Bovendien kan of wil Van Schaik geen onderscheid maken tussen feiten, meningen en absolute en relatieve begrippen: dat maakt een reactie niet eenvoudig, omdat je de stellingen moet terugbrengen naar de proporties waartoe ze behoren. Of je met discriminatiebepalingen ver komt betwijfel ik. Een Belg mag immers ook niet zijn stem uitbrengen voor de Kamerverkiezingen. Bij mijn sociëteit is er een ballotagecommissie, die kijkt of de aspirant leden voldoen aan de criteria. Als je daaraan niet voldoet, word je gewoon geen lid. Ik denk meer richting EU-wetgeving, met name de artikelen die vrij verkeer van personen en goederen regelen. Als het mij goed voor de geest staat werd Meddy Willemsen van Chequepoint echter ten laste gelegd "het uitlokken van/het aanzetten tot strafbare feiten", omdat hij aan Belgen verkocht, terwijl hij wist of kon weten dat de cannabis uitgevoerd zou worden, wat dus een strafbaar feit inhoudt. Hoe de EU-wetgeving zich verhoudt tot de nationale wetgevingen op het gebied van cannabis weet ik op dit moment niet. De verkoop van drugs is en blijft onder vigeur van het EU recht een strikt verboden handeling. Vandaar dat over de omzet cannabis van een shop geen BTW (omzetbelasting) verschuldigd is. Daarentegen is er wel inkomstenbelasting verschuldigd over de winst. (Voor de omzetbelasting geldt een EU-richtlijn en voor de winstbelasting zijn de lidstaten autonoom)

     Even hardop denken: artikel 137d lid 1 verbiedt geen onderscheid in nationaliteit. Dus daar kom je niet ver mee. Heb je dat niet in de gaten Van Schaik?
     Een wietpas verstrekken alleen aan Nederlanders: dat is discriminatie ten opzichte van allochtone inwoners van Nederland.
     Een wietpas verstrekken uitsluitend aan ingezetenen van de woonstaat: discriminatie? Ik denk van niet.
     Gebruikers hoeveelheden verkopen aan ingezetenen is wettelijk verboden, maar wordt gedoogd.
     Het voorwerp van de overeenkomst is een (gedoogde) geoorloofde zaak, namelijk de gedoogde gebruikershoeveelheid: dus er er sprake van een rechtsgeldige overeenkomst. Dat klinkt inderdaad zot, maar hybride zaken leiden nu eenmaal tot dwaze rechtsgevolgen.
     Gebruikershoeveelheden verkopen aan niet ingezetenen: als je weet of behoort te weten dat deze zullen worden uitgevoerd dan is er sprake van meewerken aan een strafbaar feit. Het voorwerp van de overeenkomst is geen geoorloofde zaak, maar vormt het voorwerp van een nog uit te voeren strafbaar feit: het over de grens brengen van cannabis. Dus de overeenkomst is niet rechtsgeldig. De 4 criteria voor een rechtsgeldige overeenkomst zijn: partijen moeten handelingsbekwaam zijn, er moet sprake zijn van beschikkingsbevoegdheid, het voorwerp van de overeenkomst moet een geoorloofde zaak zijn en er moet wilsovereenstemming bestaan.

     Discrimineren besloten clubs? Mijn sociëteit balloteert op grond van opleiding en maatschappelijke positie: mijns inziens geen sprake van discriminatie.
     Mijn verzekeraar is National Academic: die richt zich eveneens op een beperkte groep van personen: mijns inziens geen discriminatie, omdat mensen met een bepaalde opleiding een lager te dekken risicoprofiel hebben.
     Een Universiteit laat alleen studenten toe met een bepaalde vooropleiding: hiermee worden mensen die niet kwalificeren zeer zeker niet gediscrimineerd.
     Dus: waarom zouden cannabisclubs niet alleen ingezetenen als lid mogen aanvaarden?

     Zoals je ziet is het -zonder je nader in de materie te verdiepen- moeilijk een eenduidig antwoord te geven. Het anker van art 137d, 1e lid, waar Van Schaik voor gaat liggen, houdt in ieder geval niet.
     Last edited by Xtreme; 1 December 2010, 15:28.

     Comment


      #6
      Re: Invoering 'Wietpas' is aanzetten tot discriminatie volgens art. 137d

      Nog een idealist die de revue passeert als ik jou stuk lees Xtreme?
      Zo te zien ben je wel bezig met dergelijke materies. Vanwege professionele aard mag ik veronderstellen? (hoef je niet op te antwoorden als je dat niet wenst, was gewoon eens benieuwd). Altijd handig iemand bij de hand te hebben die wat diepgaander op deze soorten materie kan ingaan. Uiteraard kan je niet elk topic doornemen maar ik vond deze topic sprekend bij jou passen, vandaar dat ik even een oproepje deed . Daar zal de topicstarter zeker mee verder kunnen denk ik zo

      Greetzzz

      Comment


       #7
       Re: Invoering 'Wietpas' is aanzetten tot discriminatie volgens art. 137d

       Beroepshalve heb ik te maken met (internationaal) fiscaal recht en nationaal bestuursrecht. Ik moest wel de algemene studierichting afronden, alvorens me te specialiseren. Vandaar dat ik iets meer weet van strafrecht/vordering en privaatrecht dan de gemiddelde leek. Maar mijn kennis voorziet echt niet in het in rechte optreden in strafzaken. Mag ik niet eens, omdat ik geen advocaat ben, maar me uitsluitend bezig houdt met administratieve rechtspraak. Dit heeft als voordeel dat je uitsluitend met de meervoudige kamers van de gerechtshoven te maken krijgt. De voorzitter is dan een "beroepsrechter" en de bijzitters zijn meestal gespecialiseerde hoogleraren. Omdat alle processtukken schriftelijk worden uitgewisseld is een zitting een formaliteit. Eigenlijk volkomen overbodig: maar omdat de Nederlandse rechtspraak openbaar moet zijn, wordt er een soort pro-forma zitting gehouden. Meestentijds zeg ik niet meer dan:"ik persisteer" (ik blijf bij mijn standpunt). Na 5 of 10 minuten sta je gewoon weer buiten. Gewoon even je gezicht laten zien. Volgens internationale maatstaven is het administratieve procesrecht in Nederland van hoge kwaliteit, mede door de toegevoegde rechters/hoogleraren.
       Last edited by Xtreme; 2 December 2010, 07:56.

       Comment


        #8
        Re: Invoering 'Wietpas' is aanzetten tot discriminatie volgens art. 137d

        Ik heb helaas niet zoveel tijd om mijn reactie te verwoorden, dus heb ik hem maar even opgezocht:

        Het verbod van discriminatie verbiedt de overheid om onderscheid tussen burgers te maken op gronden die tot de kern van iemand persoonlijkheid kunnen behoren. Het gaat om eigenschappen waarvan een mens geen afstand kan doen (bij voorbeeld ras), of waarvan hij alleen afstand kan doen door zichzelf geweld aan te doen (bij voorbeeld godsdienst). Het verbod van discriminatie is ruim geformuleerd. Het artikel somt een aantal gronden op waarop geen onderscheid mag worden gemaakt: godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras en geslacht en eindigt met een open formule: 'op welke grond dan ook'.

        Die laatste is voor de meeste onder ons natuurlijk een heerlijke open deur..., maar:

        Een klacht wegens discriminatie op basis van één van de genoemde gronden zal eenvoudiger zijn dan een klacht op basis van de open formule ('op welke grond dan ook ...'). Bij 'op welke grond dan ook ...' moet het gaan om gronden waarvan algemeen is aanvaard dat ook zij onder het discriminatieverbod kunnen worden gerekend; naar huidige opvattingen kan gedacht worden aan leeftijd of handicap. Is bij een onderscheid op basis van geslacht of ras het vermoeden van discriminatie soms snel aan te tonen, het stellen van eisen van fysieke bekwaamheid zal niet direct herkenbaar zijn als (verboden) onderscheid op basis van een handicap.

        Dus nee, de Olympische Spelen (of welke wedstrijdsport dan ook) is ook niet verboden wegens discriminatie omdat deze bepaalde groeperingen uitsluit.

        Het beginsel van gelijke behandeling geldt alleen in de verhouding tussen overheid en burger (de zogenaamde verticale werking); het discriminatieverbod is zo fundamenteel dat het ook geldt tussen burgers onderling (horizontale werking). Artikel 1 geeft aan dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Naar de letter van de wet maakt het dus niet uit of iemand Nederlander is of niet, illegaal of legaal. Artikel 2 van de Grondwet maakt echter duidelijk dat vreemdelingen niet altijd het recht hoeven te hebben om in Nederland te verblijven; Nederlanders hebben dat recht wel. Sommige grondrechten zijn alleen aan Nederlanders toegekend, zoals het kiesrecht en het recht om gekozen te worden (artikel 4)

        En net zoals Belgische sporters niet mee kunnen doen aan Nederlandse kampioenschappen (waarvan de organisaties ook niet kunnen worden beschuldigd van discriminatie), zo kunnen coffeeshop eigenaren ook niet schuldig worden verklaart aan discriminatie door deze regel. Wees gerust....

        Comment

        Footer Left Ad

        Collapse
        Bezig...
        X