High on nano

Doel: Succesvol een budget ophalen voor het populariseren van het werk van Willem Mulder en zijn teams.De farmaceutische industrie is één van de meest winstgevende branches in de wereld. Volgens de WereldGezondheidsOrganisatie is er "een intrinsiek conflict tussen de legitieme bedrijfsdoelstellingen van farmaceutische bedrijven en de sociale, medische en economische behoeften van zorgaanbieders en zorgbehoevenden om medicijnen te selecteren en gebruiken op de meest rationele manier". Bestaande farmaceutische bedrijven spenderen momenteel circa één derde van hun omzet aan het vermarkten van hun producten, dit is ca twee maal zo veel als wat ze spenderen aan onderzoek en ontwikkeling!De nanotechnologie die wordt ontwikkeld door Willem en zijn teams vallen onder de noemer 'Personalized Medicine'. Medicijnen die aansluiten op de specifieke behoeften van het individu, om een zo goed mogelijke behandeling te kunnen bieden met zo min mogelijk bijwerkingen. Op basis van de veelzijdigheid van mensen, en hun ziekten, is hiervoor een grote verscheidenheid aan medicijnen en behandelingen nodig. Binnen het bestaande reguleringssysteem, met veel bureaucratie en lange kost intensieve procedures, krijgt de technologie onvoldoende ruimte om zo efficiënt mogelijk te evolueren. Innovatieve methoden voor het naar de patiënt brengen van deze behandelingen moeten worden ontwikkeld en uitgeprobeerd.Middels het High on Nano project willen we één zo een alternative methode ontwikkelen en testen. Een methode waarbij de (potentiele) patiënt betrokken is bij de ontwikkeling van een medicijn vanaf het vroege begin.De 'Buzz' die we rondom het project proberen te creëren, gecombineerd met de productie van de documentaire, moet een aantrekkend effect hebben op getalenteerde creatievelingen, technici, wetenschappers en andere interessante betrokkenen om uiteindelijk de ontwikkeling van een nieuw financieel en therapeutisch paradigma te ondersteunen en stimuleren.

Get involved!

Doneren kan hier


www.highonnano.com