SP stelt kamervragen over de Nederlandse goudvoorraad

Wellicht geÔnspireerd door de goudpetitie van de Vrijspreker, heeft Ewout Irrgang van de SP vrijdag tien relevante vragen gesteld over de Nederlandse goudvoorraad. Vragen variŽren van: is er goud uitgeleend, waar ligt het goud en waarom zijn goud en goudvorderingen bij elkaar opgeteld op de balans. Alle vragen zijn hier te vinden en vanwege het grote belang hieronder nog eens gekopieerd.
Dit kan een belangrijke stap zijn bij het ter discussie stellen van de werkwijze, macht en het bestaansrecht van een centrale bank en van DNB in het bijzonder. Een maatschappij is gebaat bij vrijheid. De vrijheid om je eigen ruilmiddel te kiezen is daarbij van essentieel belang.

2011Z17888
Vragen van het lid Irrgang (SP) aan de minister van FinanciŽn over de goudvoorraad 2) (ingezonden 16 september 2011)
1
Heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een deel van haar goudvoorraad uitgeleend?
Zo ja, hoeveel en aan wie?
2
Waarom zijn in het jaarverslag van DNB het goud en de goudvorderingen bij elkaar opgeteld in plaats van deze beide posten afzonderlijk te vermelden?
3
Kunt u een overzicht geven van het jaarlijkse rendement dat het uitlenen van goud de afgelopen jaren heeft opgeleverd?
4
Waar ligt het fysieke goud van DNB? Om welke locaties gaat het en hoeveel is er op die locaties opgeslagen? Om welke reden is het goud nog steeds op deze plaatsen opgeslagen?
5
Wat was de belangrijkste reden voor DNB om het goud te verkopen? Zijn de kosten van het opslaan van goud een reden geweest om goud te verkopen? Hoe hoog zijn de kosten om het goud op te slaan?
6
Kunt u bevestigen dat er sinds 1991 van de 1700 ton goud ongeveer 1100 ton verkocht is?
Klopt de waarneming van Peter de Waard 1) dat er door vroegtijdige verkopen van het goud ongeveer 30 miljard euro is gederfd? Zo nee, wat is volgens u dan wel het juiste bedrag?
7
Hoeveel is er in de afgelopen twintig jaar van de staatsschuld afgelost met de opbrengst uit
goudverkopen? Wordt volgens u de houdbaarheid van de overheidsfinanciŽn verbeterd door enerzijds de staatschuld af te lossen en anderzijds de goudvoorraad te verkopen?
8
Wat is volgens u de huidige functie van de goudvoorraad?
9
Hoe verhoudt de grootte van de goudmarkt zich tot de grootte van de markt in goudderivaten?
Wat zijn daarvan de mogelijke consequenties?
10
Kunt u bevestigen dat recentelijk een aantal landen juist haar goudvoorraad heeft vergroot?
Hoe verklaart u deze ontwikkeling?

Bron: http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/09/sp-stelt-kamervragen-over-de-nederlandse-goudvoorraad