Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Onderzoekers erkennen medicinale cannabis wel als pijnbestrijder!

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Onderzoekers erkennen medicinale cannabis wel als pijnbestrijder!

  Korting op 420shop
  In De Morgen van 14 juni[1]waarschuwen verschillende verenigingen van pijnartsen, de Belgian Pain Society (BPS), de Vlaamse Anesthesiologische Vereniging voor Pijnbestrijding (VAVP) en een niet nader genoemde Waalse Vereniging, voor het gebruik van medicinale cannabis (MC) bij pijnbestrijding. Volgens anesthesist Koen Van Boxem, tevens voorzitter van de anesthesistenorganisatie VAVP, zouden de voordelen van MC niet opwegen tegen de nadelen. Echt? Dat is niet wat ik uit de wetenschappelijke literatuur onthoud. Hieronder vindt u een korte bloemlezing van wat u er zo al kan lezen!  Belgisch pijnarts en medisch ethicus, professor Dominique Lossignol was bij twee internationale wetenschappelijke onderzoeken, in 2010[2]en 2013[3], betrokken. Beide onderzochten of Sativex, een mondspray op basis van cannabis, patiŽnten met al dan niet kanker gerelateerde pijnen, en die geen verbetering na langdurige opioÔdeninname kenden, kon helpen.

  De resultaten van de studies waren goed. 43 % van de pijnpatiŽnten, die dus geen verbetering met opioÔden kenden (!), ervoeren een pijnvermindering van minstens 30 %. Daarnaast zagen patiŽnten hun vermoeidheid afnemen en hun slaapkwaliteit verbeteren. Hoewel meestal goed getolereerd, hadden sommige patiŽnten neveneffecten zoals; duizeligheid, tachycardie, nausea, braken, droge mond en verwarring. Deze neveneffecten komen echter zelden voor en leiden niet tot orgaanvergiftiging zoals bij opioÔden. Medicinale cannabis als pijnbestrijder

  Begin 2017 publiceerde het National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (NASEM) een uitgebreid rapport TheHealth Effects of Cannabis and Cannabinoids. The Current State of Evidence and Recommendations for Research[4]. De onafhankelijke onderzoeksorganisatie vertaalde haar onderzoekswerk in een schema met vier verschillende categorieŽn van therapeutische effectiviteit.

  Chronische pijnwerd samen met nausea en braken als neveneffect bij chemotherapie en spasticiteit bij multiple sclerose in categorie 1 geplaatst. Ofwel de therapeutische effectiviteit van MC werd bij deze indicaties op een overtuigende wijze tijdens wetenschappelijk onderzoek bewezen. In tegenstelling tot hun Belgische collegae erkennen de experten van het NASEM MC wel als een efficiŽnte pijnbestrijder.

  In IsraŽl, waar artsen MC sinds 2004 legaal kunnen voorschrijven, peilde een onderzoek daterend van 2018 naar de ervaringen van de IsraŽlische pijnartsen met MC gebruik als pijnbestrijder. De grote meerderheid van de meer dan 30.000 officieel erkende MC gebruikers blijkt MC te gebruiken voor chronische en anders niet te behandelen pijn. 64 % van al de IsraŽlische pijnartsen beantwoordde de vragenlijst.

  De eerste vaststelling zal de Belgische pijnspecialisten wellicht verrassen maar 95% van hun IsraŽlische collegae schrijven MC voor! Van de respondenten vond 63% MC immers matig tot zeer effectief als pijnbestrijder[5], 56% observeerde geen of slechts matige klachten na het gebruik en een kleine minderheid (5% ) ervoer MC als schadelijk voor de patiŽnt. De IsraŽlische pijnartsen schrijven MC voor bij neuropathische pijn (65%), kanker gerelateerde pijn (50%), gewrichtspijn (25%) en anders niet behandelbare pijn (29%). Het voorschrijven van MC, ook voor langere perioden, bij verschillende soorten pijn is volgens de bevraagde pijnartsen een effectief en relatief veilig behandelwijze[6].

  Tenslotte, eerder dit jaar sprak ik met Peter Grinspoon, een Amerikaanse arts, en vroeg hem welk middel volgens hem als pijnbestrijder het beste is, MC of een opioÔde. Volgens hem is er geen twijfel mogelijk. MC zou bij de bestrijding van chronische pijn de pole position moeten krijgen[7]! Hiermee echoot hij de stelling van professor Beatriz Carlini en haar onderzoeksgroep in hun artikel Re-branding cannabis: the next generation of chronic pain medicine?ďSimply relegating cannabis to a third or fourth line agent for chronic pain does not reflect the body of evidence showing that it could be a first line therapy for a condition like central neuropathic pain due to multiple sclerosis[8].

  Een onderzoek bij IsraŽlische pijnartsen toont aan dat in hun praktijk MC geleidelijk aan opioÔden als eerste keus middel bijbeent. De stand staat vandaag op 60 Ė 40 in het voordeel van opioÔden maar het tij is duidelijk kerende[9]

  Hoe kan het dat de genoemde Belgische artsen de therapeutische effecten van MC bij pijn anders inschatten? Naar de specifieke redenen die de Belgische artsen begeesteren, heb ik slechts het raden. Maar in het algemeen kunnen er verschillende redenen aangevoerd worden. Hier volsta ik met er twee te bespreken. Artsen en medicinale cannabis, onbekend maakt onbemind

  De kans dat uw arts enige notie van de therapeutische effecten van MC heeft, is zeer klein! Hierna leest u hoe dit komt.

  Om te begrijpen hoe MC kan helpen bij (pijn)patiŽnten moet men weten dat het menselijk organisme tijdens haar evolutie een eigen endocannabinoÔdensysteem (ECS) ontwikkelde. In het kort betekent dit dat we zelf endocannabinoÔden produceren en dat we over de nodige receptoren beschikken om de door ons afgescheiden endocannabinoÔden aan te koppelen. De koppeling kan voor een bepaald gunstig effect, al naargelang van de plaats waar de receptoren zich in het lichaam bevinden varieert dit, bij een fysiologisch proces zorgen. Na een lange evolutie nestelde het ECS zich overal in het lichaam. Veel receptoren zitten in de hersenen, maar de perifere delen van het lichaam bevatten ze evenzeer. Het endocannabinoÔdensysteem speelt een rol in zeer verschillende biochemische en fysiologische processen zoals, de regeling van het energetisch metabolisme, pijn(gewaarwording), bloeddruk, hartfunctie, lichaamstemperatuur, immuniteit, vruchtbaarheid, vertering, Ö

  Wanneer een persoon wegens een dysfunctie te weinig endocannabinoÔden produceert, of omwille van een kwetsuur meer endocannabinoÔden nodig heeft (bijvoorbeeld om pijn te verdragen) dan er voorhanden zijn, zal dit onvermijdelijk voor problemen bij de fysiologische processen waar het tekort of de kwetsuur optreedt, zorgen.

  De inname van synthetische of plantaardige MC kan dan het endocannabinoÔdensysteem ondersteunen en het lijden van de patiŽnt verlichten. Dit komt omdat (medicinale) cannabis fytocannabinoÔden (THC, CBD, Ö) bevat, die op onze eigen aangemaakte endocannabinoÔden lijken, die zich eveneens aan de receptoren van het endocannabinoÔdensysteem kunnen koppelen. Zodoende ondersteunen ze het ECS en het fysiologische proces dat een tekort vertoont, waardoor de dysfunctie deels of geheel verdwijnt en de patiŽnt zich beter voelt of minder pijn heeft.

  Dat is niet zo moeilijk om te begrijpen denkt u, en u heeft gelijk! MAAR het probleem voor de patiŽnt, en de samenleving, is dat de reeds afgestudeerde artsen en de huidige geneeskundestudenten het ECS op de universiteit meestal niet of extreem weinig gedoceerd krijgen. Hierdoor heeft de afgestudeerde arts geen kennis over het ECS en kan hij niet begrijpen welke therapeutische effecten MC heeft.

  Professor Lossignol: ďAan de ULB (Universitť libre de Bruxelles) waar ik studeerde, wordt het endocannabinoÔdensysteem niet standaard gedoceerd. Zelf heb ik de medische eigenschappen van cannabis via mijn patiŽnten leren kennen. Sommige van hen vertelden me dat ze cannabis rookten en dat ze zich hierdoor beter gingen voelen. Hun bevindingen intrigeerden me, waarna ik in de wetenschappelijke literatuur dook, en mijn kennis over het onderwerp bijschaafde.

  Maar veel artsen verlaten de universiteit in grote onwetendheid betreffende het ECS, wat bij velen niet alleen onjuiste ideeŽn genereert, onder andere over MC, maar evenzeer in arrogante onbekwaamheid resulteert. Niet alle dokters accepteren bijvoorbeeld dat goed geÔnformeerde patiŽnten hen over het ECS en de werking van MC komen vertellen. Zoveel jaren aan een universiteit geneeskunde studeren en dan aan een patiŽnt moeten toegeven, dat men een zeer wijd verspreid menselijk biochemisch systeem niet kent. Ik verzeker u, dat is niet wat de gemiddelde dokter graag doet.[10]Ē

  Voor het schrijven van mijn boek Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie, en ook nadien, sprak ik naast professor Lossignol met verschillende andere Belgische artsen. Zonder uitzondering vertelden allen me nooit het ECS aan de universiteit bestudeerd te hebben! De onwetendheid van de artsen aangaande het ECS en MC is niet typisch Belgisch, maar universeel, zoals hierna blijkt.

  Het besluit van een academische rondvraag uit 2018 onder 640 Australische huisartsen luidt: ďMost felt that their own knowledge was inadequate and only 28.8% felt comfortable discussing medicinal cannabis with patientsĒ[11].

  In Canada, waar MC ondertussen al meer dan vijftien jaar legaal is, hebben de meeste artsen nog steeds te weinig spontane kennis over MC. Onderzoekers van de Canadese MCGill Universiteit besloten in 2017 dat er een ďclear need for educationĒ bij de artsen bestond aangaande de therapeutische eigenschappen, dosering en het opstellen van behandelingsplannen met MC[12].

  Een groep onderzoekers onderzocht in de VS de kennis van MC bij de studenten geneeskunde, door middel van een nationale rondvraag bij de decanen van de Amerikaanse medische universiteiten. Volgens 66,7 % van de decanen zijn hun afgestudeerden helemaal niet voorbereid om MC aan patiŽnten voor te schrijven en bijna 84.9 % van de bevraagde studenten stelde MC in hun opleiding nooit gezien te hebben. Volgens dit onderzoek blijkt dat slechts 9% van de medische universiteiten MC in haar lessenpakket opneemt, 91% dus niet![13].

  Ook 81 % van de boven aangehaalde IsraŽlische pijnartsen vinden dat ze na het verlaten van de universiteitsbanken te weinig kennis hadden over MC. Dat ze er toch massaal voor kiezen zou wel eens te verklaren zijn doordat patiŽnten hen erover informeren en/of de praktijkervaring die ze opdeden door met het product te werken[14].

  Een mogelijke uitleg voor de afwezigheid van het ECS en MC in het lessenpakket van de geneeskundestudent geeft Prof. Dr. Sunil Aggarwal: ďWanneer de bedrijven massaal MC zullen produceren zullen zij zeer zeker cursussen organiseren. Eerder deden ze dit met andere medicijnen.Ē[15]

  Volgens de arts bepalen de farmaceutische bedrijven dus welke inhoud de artsen van morgen als behandelingsmogelijkheden onderwezen krijgen. Met andere woorden; de arts in opleiding heeft geen baat bij kennis van substanties die een therapeutische effect zouden kunnen hebben (bv MC) maar die nog niet door de farmaceutische industrie op de markt gebracht werden. De patiŽnt is vanzelfsprekend de dupe van deze modus operandi waarbij hij van een mogelijk hulpmiddel uitgesloten blijft.

  Vreemd denkt u? Niet helemaal! De lobby van de farmaceutische industrie

  In het genoemde artikel van De Morgen lezen we dat zowel het BPS als het VAVP voor hun werking steun krijgen van de farmaceutische industrie. Beide artsen, Bart Morlion (UZ Leuven) en de eerder genoemde Koen Van Boxem, die het artikel bij naam noemt zien hier geen gratenin en suggereren hiermee dat de verstrengeling hun beoordeling niet beÔnvloedt! Zou best kunnen, maar toch kan u als betrokken burger toch beter met enkele feiten gewapend de opioÔden en de opioÔden-producerende industrie beschouwen.

  Wanneer men rekening houdt met de nevenwerkingen zijn opioÔden geen goede chronische pijnbestrijders. Toch worden ze in de praktijk bij een alarmerend hoog aantal patiŽnten ingezet[16]. In BelgiŽ volgt het Riziv met argusogen de toename van het opioÔdengebruik bij chronische pijn. Ze wijst onder andere op de gevaren van het langdurig gebruik voor het individu en de kostprijs ervan voor de samenleving[17]. Bij onze Noorderburen spreken ze zelfs van een stille epidemieen schat men het aantal langdurige opioÔdengebruikers op 200.000[18].

  Waarom worden opioÔden, gezien hun minder goede kosten-baten analyse toch dikwijls door de artsen voorgeschreven? Een blik op het Amerikaanse continent kan mogelijks verheldering brengen. Eer we de Atlantische Oceaan oversteken is het belangrijk om te begrijpen dat farmaceutische bedrijven worden gedreven door winstbejag. Zij willen zoveel mogelijk winst maken en gunnen mogelijke concurrenten geen stuk van de taart. Dat farmaceutische bedrijven hun enorme economische belangen scrupuleloos durven verdedigen illustreert volgend voorbeeld.

  Vanaf 2015 lijden, voornamelijk, het noordelijke deel van de VS en Canada onder een zeer destructieve opioÔdencatastrofe. In oktober 2017 arresteerde het Amerikaanse gerecht de stichter van Insys Therapeutics (farmaceutisch bedrijf), John Kapoor (74) voor racketeering. Samen met andere kaderleden van het bedrijf betaalde hij geneesheren en apothekers om Subsys[19], sprayversie van de opioÔde en sterke pijnstiller Fentanyl, zoveel mogelijk voor te schrijven[20]. Sommige geneesheren schreven in opdracht moordende hoeveelheden Subsys voor aan patiŽnten die soms zelfs geen opioÔde nodig hadden[21]. Door deze handelswijze ligt het bedrijf mee aan de basis van een nooit gekende en zeer destructieve opioÔdencatastrofe die de VS teisterde.

  Bij deze tragedie zijn Kapoor en co geen uitzonderingen. In het boek Het pillenprobleemstelt huisarts, epidemioloog en hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, Dick Bijl dat de opioÔdencrisis waarbij in de VS alleen al in 2016 ongeveer 42.000 (!) mensen overleden ďgeheel en al op conto van de farmaceutische industrie (kan) worden geschrevenĒ (p162).

  De strijd tussen opioÔden versus medicinale cannabis bij chronische pijnbehandeling is een goed voorbeeld van hoe farmaceutische bedrijven concurrenten niets gunnen. Professor David Nutt, psychiater en neurofarmacoloog, stelt in een interview: ďThe pharma industry sees [cannabis] as competition Ė it will reduce the use of opioids. The anti-cannabis campaign will dig in their heels as hard as possible and keep saying Ďthereís no evidenceí[22]. De Britse geleerde beweert met andere woorden dat de producenten van de reguliere pijnstillers, opioÔden, neigen om kost wat kost hun afzetmarkt en enorme winsten, tegen de overname van medicinale cannabis veilig te stellen.

  Anders dan het betoog van de Belgische pijnartsen doet vermoeden, stellen verschillende onderzoeken vast dat wanneer chronische pijnlijders, die reeds opioÔden gebruiken, MC opstarten een significant deel van hen, hun opioÔdengebruik sterk kan reduceren of er zelfs helemaal mee stoppen[23]. Hun pijn vermindert aanzienlijk of verdwijnt samen met de frustrerende en verlammende neveneffecten[24]van de opioÔden. Uit ander onderzoek blijkt dat in staten van de VS waar MC legaal is het aantal voorschriften voor opioÔden sterk terugvalt en er minder dodelijke overdosissen met opioÔden zijn[25].

  Hierboven zagen we dat MC in de literatuur en de praktijk een veel betere pijnbestrijder met veel minder gevaarlijke bijwerkingen dan opioÔden blijkt te zijn dan de Belgische artsen in De Morgen stellen.

  Hopelijk toont boven geleverde bewijsvoering aan dat een grondige discussie over welk medicijn, MC of opioÔden, bij chronische pijnbehandeling verkiesbaar is, zich eveneens op Belgische bodem opdringt.  Patrick Dewals is politiek filosoof en de auteur van Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie. Garant (ISBN 9789044136364).  [1]https://www.demorgen.be/tech-wetenschap/pijnartsen-waarschuwen-voor-medicinale-cannabis-niet-zonder-risico-s~bdca8ff5/?fbclid=IwAR2n4NĖz9wZV5FzDoYvKfqaQHz8H7QBOfLz54Jb4 fSgGN8iIb2c3GRmSuc

  [2]https://www.jpsmjournal.com/article/...787-8/fulltext

  [3]http://www.thblack.com/links/RSD/JPa...07_Sativex.pdf

  [4]Ze weerhielden voor hun studie 10.700 artikelen, via deze link kan u het rapport gratis downloaden https://www.nap.edu/catalog/24625/th...-current-state

  [5]De onderzoekers stellen dat dit reeds een belangrijke vaststelling is gezien de meeste patiŽnten voordien niet gunstig op reguliere pijnbehandelingen reageerden!

  [6]https://www.researchgate.net/publica...r_chronic_pain

  [7]https://www.dewereldmorgen.be/artike...ijnbestrijder/

  [8]https://www.researchgate.net/publication/270004454_Re branding_cannabis_the_next_generation_of_chronic_p ain_medicine

  [9]https://www.researchgate.net/publica...r_chronic_pain

  [10]https://www.dewereldmorgen.be/artike...e-keer-straft/

  [11]https://bmjopen.bmj.com/content/8/7/e022101

  [12]https://www.researchgate.net/publica..._Opioid_Crisis

  [13]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28892720

  [14]https://www.researchgate.net/publica...r_chronic_pain

  [15]https://www.dewereldmorgen.be/artike...iet-legaal-is/

  [16]https://www.cm.be/professioneel/pers...e-pijnstillers

  [17]https://www.riziv.fgov.be/nl/publica.../opioiden.aspx

  [18]https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/227...ebruikers.html

  [19]https://www.subsys.com/hcp

  [20]https://www.justice.gov/usao-ma/pr/f...d-racketeering

  [21]https://www.businessinsider.nl/opioi...onal=true&r=US

  [22]https://leftfootforward.org/2018/06/...-is-legalised/

  [23]https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28372506en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28945457en https://www.tandfonline.com/doi/full...2.2019.1626953

  [24]OpioÔden kunnen toxisch voor nieren, lever, hersenen en bloed zijn. Chronische inname kan voor verslaving zorgen, de werkbekwaamheid van vele patiŽnten aantasten en hun sociaal leven sterk afremmen omdat de medicijnen hun functioneren grotendeels platlegt. Vaak veroorzaakt het constipatie, depressies en de patiŽnt moet altijd strikt de opgelegde dosis gebruiken, om het risico op een dodelijke overdosis te vermijden.

  [25]https://www.nursingoutlook.org/artic...17)30286-5/pdf

  Bron: https://www.dewereldmorgen.be/artike...ijnbestrijder/
  ĎA lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants oní

  #2
  Geen links naar CNNBS.nl?

  Beetje ongeloofwaardig dit hoor!
  Ad usum proprium!

  Comment


   #3
   Gemiddeld duurt de ontwikkeling van een geneesmiddel een jaar of 12.
   Daar gaan heel wat verplichte onderzoeken aan vooraf. Eigen onderzoeken van de (duivelse) pharma. Men gebruikt geen onderzoeken van derden of berichten uit de krant.

   Een voorbeeldje van de procedure :
   https://www.vereniginginnovatievegen...enontwikkeling
   Howto: meerdere foto's uploaden en tussen je bericht plaatsen

   ~ 2011-12 ~ 2012-13 ~ 2017 ~ 2019 ~ 2020 ~BuitenQweeksels ~

   Comment


    #4
    Oorspronkelijk geplaatst door ganjagast View Post
    Geen links naar CNNBS.nl?

    Beetje ongeloofwaardig dit hoor!
    Hoezo?
    ĎA lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants oní

    Comment


    • ganjagast
     ganjagast commented
     Editing a comment
     was eerder interne humor
     Misschien weet je het nog de laatste keer ivm met de link naar geloofwaardige bronnen, kwam ik als eerst alleen met cnnbs link (thc olie vanuit NL)

    • Ganjax
     Ganjax commented
     Editing a comment
     @ ganjagast ik had het niet door, dacht echt dat je twijfelde aan het artikel of de bronnen.

    • ganjagast
     ganjagast commented
     Editing a comment
     Zeer zeker niet! Ben 99% vd keren het met je eens

    #5
    Oorspronkelijk geplaatst door QnQ View Post
    Gemiddeld duurt de ontwikkeling van een geneesmiddel een jaar of 12.
    Daar gaan heel wat verplichte onderzoeken aan vooraf. Eigen onderzoeken van de (duivelse) pharma. Men gebruikt geen onderzoeken van derden of berichten uit de krant.

    Een voorbeeldje van de procedure :
    https://www.vereniginginnovatievegen...enontwikkeling

    Medische cannabis bestaat al even he, wel als verenigingen van pijndokters beweren dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen van het gebruik daarvan, dan komen mijn haren omhoog en heb ik zoiets van wat een fucking onzin.
    Welke nadelen, op wat basseren die heren zich? Op wat de leveranciers van hun medicatie die ze voorschrijven hun wijsmaken? Ik vind nergens terug dat die pijndokters ov hun overkoepelende vereniging daar onderzoek naar gedaan heeft.
    En spreken van nadelen, willen we het is hebben over de nadelen van hun opioÔden die ze voorschrijven? Maar dat noemen ze dan bijwerkingen ipv nadelen tis maar over wat het gaat en wat hun winkel het best uitkomt.
    ĎA lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants oní

    Comment

    Footer Left Ad

    Collapse
    Bezig...
    X