Forum Top Ad MOBILE Smallest

Collapse

Mededeling

Collapse
No announcement yet.

De financiele regelingen voor Cronisch Zieken

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  De financiele regelingen voor Cronisch Zieken

  Korting op 420shop
  Post heb ik over geplaatst om dat ik belangrijk vind dat hij hier staat*Mee doen is belangrijk
  *Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen *Langdurigheidstoeslag 2009
  *Regeling maatschappelijke participatie ...volgt nog


  Wat extra info, vind het namelijk zonde om te laten liggen.
  Als je niet veel hebt.

  *Mee doen is belangrijk € 50 P/J
  ‘Meedoen is belangrijk’ is er voor iedereen met een WWB-uitkering.
  WWB staat voor Wet Werk en Bijstand. De wet werk en bijstand is een soort vangnet voor mensen die tijdens onvoldoende inkomen genieten om in de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan te kunnen voorzien.
  De regeling wil mensen met een minimuminkomen stimuleren om mee te doen met sociale, culturele en maatschappelijke activiteiten.
  Daarvoor kunt u gebruikmaken van vijf verschillende regelingen.

  Sociale en culturele activiteiten
  Een breed scala aan activiteiten.
  Van de kosten van de peuterspeelzaal tot contributie van verenigingen. Van kosten van cursussen tot bezoek aan de schouwburg of de bioscoop. Ook als u individueel iets onderneemt.

  Schoolkosten
  Vergoeding van de indirecte schoolkosten voor alle schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar.

  Personal ComputerZwemlessen
  Voor gezinnen met kinderen tussen 5 en 12 jaar oud.
  Een vergoeding voor het volgen van zwemlessen voor het zwemdiploma A en B.
  Voor elk kind kan de vergoeding 2 kalenderjaren worden aangevraagd.

  Taxihopper pas
  Met de Taxihopperpas voor minima reist u tegen een gereduceerd tarief met de Taxihopper.
  Handig voor iedereen, maar vraag de pas niet aan als u een vervoersindicatie van WVG hebt.
  Met de Taxihopperpas van de WVG reist u voordeliger dan met de Taxihopperpas voor minima.

  Regeling bijzondere bijstand € 215,-- per jaar voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

  Een ziekte wordt chronisch genoemd als deze langer dan drie maanden duurt. Met chronische ziekten worden echter meestal ziekten bedoeld waarbij herstel niet of nauwelijks meer mogelijk is en die de rest van het leven blijven bestaan. Veel van deze chronische ziekten gaan gepaard met vermindering van de levenskwaliteit. Wie komt ervoor in aanmerking?
  U komt in aanmerking als u:
  • langdurig bent aangewezen op thuiszorg/hulp bij het huishouden (minimaal 6 maanden), en/ of
  • aangewezen bent op hulpmiddelen voor wonen, werk of vervoer, en /of
  • een arbeidsongeschiktheid(suitkering) hebt van 80-100%, en /of
  • door het CAK bent aangemerkt als chronisch ziek en recht heeft op de Compensatie eigen risico,
  en/of
  • 65 jaar bent of ouder.
  Wat zijn de voorwaarden?
  Per 1 juli 2009 wordt uw inkomen afgezet tegen de volgende bedragen netto per maand (exclusief 5%
  vakantiegeld, en gebaseerd op 100% plus 20% (= 120%) van de bijstandsnormen voor levensonderhoud).

  Uw inkomen moet minder zijn dan:
  voor personen jonger dan 65 jaar:
  gehuwden/samenwonenden € 1.476,38
  gehuwden/samenwonenden woningdelersnorm € 1.328,74
  alleenstaande ouder volle norm € 1.328,74
  alleenstaande ouder woningdelersnorm € 1.181,11
  alleenstaande volle norm € 1.033,46
  alleenstaande woningdelersnorm € 885,84
  voor personen van 65 jaar of ouder:
  gehuwden/samenwonenden
  beide partners 65 jaar of ouder € 1.559,53
  een partner 65 jaar of ouder € 1.559,53
  alleenstaande ouder € 1.427,92
  alleenstaande € 1.133,89
  Bij een hoger inkomen bestaat geen recht op de bijdrage, ook niet op een gedeelte.
  Vermogen
  Een deel van het vermogen wordt vrijgelaten. Bij gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is
  dit bedrag € 10.910,-- en bij alleenstaanden € 5.455,--.
  Vermogen is bijvoorbeeld: een bank- of girosaldo, auto, grond, garage, woning, caravan, boot, effecten,
  vorderingen, spaarbrieven, enzovoort.
  Opeisbare schulden worden onder bepaalde voorwaarden in mindering gebracht op het vermogen.

  Langdurigheidstoeslag 2009€ 360,
  Als je in januari 2009 of later in 2009 minimaal 3 jaar ononderbroken inkomsten hebben op of onder bijstandsniveau (dit hoeft dus geen bijstandsuitkering te zijn), kunnen in aanmerking komen voor de langdurigheidstoeslag.
  Naast deze voorwaarden zijn er nog enkele andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  - De leeftijd moet tussen de 21 en 65 jaar liggen;
  - U hebt gedurende de afgelopen 3 jaar geen uitkering op grond van de Wet op de
  studiefinanciering of de Wet Tegemoetkomin Onderwijsbijdrage
  en Schoolkosten genoten als studerende;
  - Eventueel vermogen mag niet hoger zijn dan de vermogensgrens van de Wet werk
  en bijstand (€ 5.455,-- voor een alleenstaande/€ 10.910,-- voor een alleenstaande -
  ouder/gehuwde);
  U ontving in de afgelopen 12 maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag.
  Last edited by belladonna; 9 May 2010, 19:56.
  God was never on your side..

  #2
  Re: De financiele regelingen voor Cronisch Zieken

  Bedankt Bella,

  Altijd mooie meegenomen
  Last edited by SnsieNL; 10 May 2010, 11:16.
  recht is recht. krom is krom.

  Comment

  Bezig...
  X