Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Verzilveringsregeling

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Verzilveringsregeling

  Korting op 420shop
  Ingeval iemand ziektekosten heeft kunnen deze, mits een bepaalde drempel wordt overstegen, op zijn verzamelinkomen in mindering worden gebracht. Als de verschuldigde inkomstenbelasting door deze aftrekpost lager is dan de ingehouden loonheffing heb je recht op teruggaaf van dit verschil. Dit kun je effectueren met een T-biljet. In het jaar 2009 kun je nog om een teruggaaf verzoeken over de jaren 2008, 2007 en 2006. Dit kan eveneens nog over de jaren 2005 en 2004 mits de teruggaaf in deze jaren groter is dan 500 euro.
  Er is evenwel nog een ander soort regeling: de zogenaamde verzilveringsregeling. Als iemand een heel laag inkomen heeft, bijv een bijstandsuitkering, wordt er geen of nagenoeg geen loonheffing ingehouden. Als je dan ziektekosten hebt die aftrekbaar zijn leidt dit niet tot een teruggaaf: immers loonheffing die niet is ingehouden kan ook niet worden teruggegeven. De wetgever heeft de onredelijkheid van deze wetstoepassing ingezien (iemand met een hoog inkomen kan op een teruggaaf rekenen en iemand met een laag inkomen niet) en de zogenaamde verzilveringsregeling ingevoerd. Door een -overigens moeilijke- berekeningsmethode wordt als het ware fictief bepaald hoe groot de teruggaaf zou zijn geweest bij een hoger inkomen en deze fictieve teruggaaf wordt omgezet een een echte teruggaaf op grond van de verzilveringsregeling. De hoogte van deze teruggaaf wordt vastgesteld door de belastingdienst en komt ten laste van de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken. Dit lijkt een ingewikkelde uiteenzetting maar ik zal dit in een eenvoudig rekenvoorbeeld illustreren.
  Stel:1 je hebt recht op een teruggaaf van 500 euro. (met toepassing van de verzilveringsregeling)
  2 er is maar 100 euro loonheffing ingehouden
  3 je krijgt nu een teruggaaf in 2 stappen
  3a: de eerste teruggaaf bedraagt 100 euro (de ingehouden loonheffing)
  3b: de tweede teruggaaf volgt enkele maanden later en bedraagt euro 400 (het verschil tussen de bedragen genoemd in 1 en 3a)
  Deze teruggaaf in 2 stappen heeft een oorzaak: nadat de eerste teruggaaf heeft plaatsgevonden declareert de belastingdienst het tweede bedrag bij Het Ministerie van Sociale Zaken. Zodra Sociale Zaken aan FinanciŽn (de belastingdienst) heeft betaald sluist de belastingdienst het bedrag door naar de rechthebbende.
  Er zijn instanties die de kosteloos deze biljetten voor je invullen: je vakbond, sociale rechtswinkels en de belastingdienst zelf d.m.v. de HUBA-regeling (hulp bij aangifte). NB: je moet wel uitdrukkelijk verzoeken om de verzilveringsregeling toe te passen d.m.v. een kruisje in een bepaald hokje op het biljet, anders wordt de regeling niet toegepast.
  Slotopmerking: als je al biljetten hebt ingediend zonder rekening te houden met de (relatief onbekende) verzilveringsregeling kun je over de afgelopen 5 jaar alsnog om toepassing verzoeken. Daartoe zijn twee wegen: als je binnen 6 weken nadat de (negatieve) aanslag is opgelegd bezwaar aantekent past de belastingdienst de verzilveringsregeling alsnog toe. Als deze 6 weken verstreken zijn dan kun je eveneens nog om toepassing verzoeken, maar dan moet je geen bezwaarschrift indienen maar een verzoek tot ambtshalve toepassing van deze regeling. Waarom dit verschil: (voor de geÔnteresseerden) als je het niet eens bent met een uitspraak op een bezwaarschrift kun je in beroep bij de belastingkamer en ben je het niet eens met een beslissing op een verzoek tot ambtshalve vermindering dan moet de zaak worden voorgelegd aan de civiele rechter. Als je overigens buiten de termijn toch bezwaar aantekent dan verklaart de belastingdienst je niet ontvankelijk in je bezwaar wegens termijnoverschrijding, maar gaat dan toch tot ambtshalve toetsing van je grieven over. Materieel maakt het dus geen verschil, maar het staat zo slordig dat je het formele verschil niet kent tussen een bezwaarschrift en een verzoek tot ambtshalve vermindering.

  Xtreme
  Last edited by Xtreme; 12 November 2009, 17:55.

Footer Left Ad

Collapse
Bezig...
X