Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Voedings tekorten

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Voedings tekorten

  Korting op 420shop
  Het ontbreken van de juiste verhouding aan voedingsstoffen die de plant uit het medium opneemt.

  Ook planten kunnen (net als mens en dier) honger lijden, maar ook veel last hebben van een overmaat aan voeding. Tekorten en overschotten komen tot uitdrukking in hoe de plant eruit ziet en zich "gedraagt".
  Alle planten hebben licht, voeding, water en een juiste temperatuur nodig. Wanneer aan die basisvoorwaarden (en in de juiste verhoudingen) wordt voldaan, dan pas kan de plant tot volle wasdom komen. Voldoende licht levert de plant de energie om, met behulp van koolstofdioxide (CO2), zelf de stoffen aan te maken die nodig zijn. Andere noodzakelijke voedingsstoffen haalt de plant met behulp van de wortels uit het medium (cocos, aarde,mapito,steenwol) en transporteert die naar de andere delen van de plant.
  We gaan er voor wat betreft de inhoud van deze pagina vanuit dat de temperatuur juist is (24-27░C), de luchtvochtigheid klopt en er voldoende licht en ventilatie is. Voor de volledigheid: onvoldoende belichting uit zich door het strekken van de planten naar het licht toe (rekking), de afstand tussen de knopen wordt groter en de planten gaan er tenger en slungelachtig uitzien. Mogelijke oorzaak: te oude bulbs ˇf te weinig Watts ˇf de lampen hangen te hoog. Een tekort aan kooldioxide komt weinig voor, een tekort is altijd het gevolg van onvoldoende luchtcirculatie. Schaf een aantal ventilatoren aan en zorg voor een goede luchttoevoer.
  Hoewel dus vele factoren van belang kunnen zijn, moet in relatie tot de voeding vooral de pH van het medium en het voedingswater in de gaten worden gehouden! Afhankelijk van het medium moet de pH een waarde hebben die ligt tussen de 5,2 en 6,5. De pH is immers een van de belangrijkste factoren in de opname van de noodzakelijke voedingsstoffen (zie onze Grow Info pagina).

  Eerst even dit...........

  Voordat je gaat denken aan een voedingsprobleem, is het zeer belangrijk eerst te checken of de geconstateerde problemen niet een andere oorzaak hebben. Denk aan klimaatfactoren en/of ongedierte.
  Zijn de temperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de hoeveelheid licht in orde? Bedenk dat verkleurde bladeren veroorzaakt kunnen worden door te weinig licht - een goede maat is: grote, gezonde en groene bladeren tot op minimaal 1 meter onder de top. Ook als gevolg van een te lage luchtvochtigheid kunnen de bladeren verkleuren. Gebrek aan licht, een onjuiste luchtvochtigheid en/of temperatuur zijn factoren die eveneens de mate en kwaliteit van de plantengroei be´nvloeden.
  Bekijk voor ongedierte goed de boven- en onderkant van de bladeren, de oksels en stengels van de planten en het medium zelf. Voor de diagnose van visuele schade aan de planten veroorzaakt door ongedierte, verwijzen we je naar onze pagina over biologische bestrijding.
  In principe zijn er twee situaties: niet genoeg of een overschot aan voedingsstoffen. De ideale situatie is er een waar precies genoeg beschikbaar is voor de plant. Onvoldoende voedingsstoffen uit zich meestal in geelgroene bladeren, teveel voeding kan zich uiten in zowel overdreven groene bladeren als verbrande bladpunten. Een tekort aan voedingsstoffen in het medium kunnen we aanvullen met meststoffen die in allerlei vormen te koop zijn: vloeibaar, korrels, poeder, etc.(Indien je je aan het Aqualogic schema houdt is onderbemesting niet mogelijk!!) Een overschot is (soms) behandelbaar door spoeling van het medium met schoon water en Enzymen.Door met zeer goede voedingselementen te werken (Aqualogic) is het mogelijk constant een hoge EC te creeren en toch geen overbemesting te begaan. Een hoge EC staat nl voor generatief, en dat stuwt ten aller tijden de bloei. Doordat voedingstoffen gechelateerd zijn kunnen ze minder tot geen kwaad bij overbemesting, maar zal de worteldruk wel sterk stijgen. Dit uit zich in een betere droge stof opname en dus een beter gewicht van het eindprodukt.
  Er zijn ruwweg twee groepen voedingstoffen: hoofd- en spoorelementen. Beide groepen moeten in voldoende mate aanwezig zijn om de plant optimaal te laten groeien. De hoofdelementen zijn het meest noodzakelijk, zonder deze hoofdelementen heeft toevoeging van spoorelementen geen enkele zin.
  Als laatste even wat termen en wetenswaardigheden. Tekorten of overschotten kunnen allerlei verschijnselen veroorzaken die we kortweg kunnen benoemen met twee termen. Necrose is het afsterven van weefsel en is onomkeerbaar. Chlorose gebruiken we om een verkleuring te beschrijven als gevolg van een tekort aan bladgroen(=chlorofyl). Chlorose is (enigszins) omkeerbaar door het toedienen van de ontbrekende voedingsstof.
  Voor een eerste diagnose is het belangrijk te weten dat de symptomen van een tekort zowel onder aan als boven aan de plant als eerste zichtbaar kunnen worden en dit afhankelijk is van het vermogen tot mobiliteit van een (ontbrekende) voedingsstof. Mobiele voedingsstoffen (N, P, K, Mg) veroorzaken in eerste instantie een probleem onder in de plant. Een tekort aan minder of niet-mobiele voedingsstoffen (Mn, Zn, Ca, S, Fe) manifesteert zich eerst boven in de plant op de jonge bladeren en/of groeischeuten.

  Stikstof  Stikstof (N) is het meest bekende voedingselement voor de planten en wordt toegediend in de vorm van nitraten. Stikstof bevordert de groei en vorming van alle groene delen, zorgt voor de vorming van bladgroen (chlorofyl) en dus voor de energieproductie van de plant. Dit element gaat de veroudering van planten tegen en bevordert de bladgroei en vorming van nieuwe bladeren. Stikstof is een bouwstof voor de plant.
  Symptomen: een N-tekort komt het meest voor en kan heel onopvallend zijn (de top ziet er gezond uit maar er is sprake van een langzame groei). In een later stadium van de groei wordt het tekort duidelijker door een geleidelijke en gelijkmatige vergeling van de onderste bladeren van de hoofdstengel, gevolgd door necrose van de bladranden en uiteindelijk het opdrogen van de bladeren met een goudgele of roestachtige kleur. Andere symptomen: roodachtige verkleuring van stengels en bladstelen, een schriel uiterlijk van de plant, kleiner blad en langzame groei.

  Oorzaken: te weinig voeding, te hoge PH .
  Oplossing: bijmesten. Binnen 3-5 dagen moet dit enig resultaat te zien geven, zowel in het oude bleke blad als in de nieuwe groei. De nieuwe stengels en bladstelen zullen weer normaal groen zijn. Let op: stop met de toevoeging van stikstof als de eerdergenoemde symptomen in de nieuwe groei verdwijnen en mest regelmatig bij. Gebruik vooral niet teveel, dit veroorzaakt vergiftiging en verbranding van de planten. Ideaal op te lossen met Bladvoeding/ Sproeimix.

  Fosfor  Fosfor (P) is noodzakelijk voor de wortelvorming van de plant en dus van direct belang voor het energietransport in de plant. Daarnaast is fosfor belangrijk voor de bloei en (af)rijping van de plant. Fosfor is beschikbaar voor de plant in de vorm van fosfaten. Evenals stikstof is fosfor een bouwstof voor de plant.
  Symptomen: een tekort aan fosfor (komt onder normale omstandigheden niet zo vaak voor in de kweekruimte) komt vooral tot uiting in een langzame groei en klein blijven van de planten/bladeren en dof donkergroen blad. De stengels kleuren evenals de bladstelen roodachtig - ook kan de onderkant van het blad een paars/rood-achtige zweem vertonen. Necrose van de bladtoppen aan de onderkant van de plant vindt vaak al plaats voordat deze verkleuren. Een belangrijk symptoom is ook het omkrullen naar beneden van de onderste bladeren die gemakkelijk van de stengel loslaten. Weliswaar zal het toevoegen van fosfaten het aangetaste blad niet herstellen maar het zal de symptomen wel stoppen. Het nieuwe blad zal weer zich normaal ontwikkelen.

  Oorzaken: te lage pH van medium of gietwater, teveel Fe als gevolg van het onterecht toevoegen van extra Fe. Dat laatste komt regelmatig voor omdat de symptomen van een Fe-tekort erg lijken op die van een Mg-tekort.

  Kalium  Kalium (K): in tegenstelling tot stikstof en fosfor is kalium geen bouwstof. Kalium maakt de plant beter bestand tegen droogte, vorst, ziekten en plagen. Kortom het verhoogt de weerstand van de plant. Daarnaast is kalium noodzakelijk voor de stevigheid en tonus van de plant: het verbetert de vochtopname door de wortel en verlaagt de vochtafgifte van de bladeren. Als laatste heeft kalium een gunstige werking op de (af)rijping van de plant.
  Een kalium-tekort komt minder vaak voor dan de meeste kwekers veronderstellen. De verschijnselen die bij een kalium-tekort horen, lijken erg op die van een gebrekkige belichting waardoor de eiwitvorming wordt verstoord. Dus check altijd eerst of de belichting voldoende is.
  Symptomen van een tekort: vergeling en necrotische grijze of roestvormige plekken op de bladpunten onder in de plant, langs de hoofdnerven. De necrose van de bladeren gaat van buiten naar binnen, in een later stadium ontstaan roestkleurige en gespikkelde grijze gebieden op bladeren/stengels en krijgen stengels en bladstelen een paarsachtig rode kleur.

  Oorzaken: te zuur medium of gietwater, teveel toegevoegd Fe wegens een vermeend Fe-tekort, teveel natrium (Na - zout) in het medium dat de plaats van K inneemt (gebruik daarom geen onthard water).
  Calcium (Ca) heeft twee functies. Op microniveau is calcium een bouwsteen voor de celwanden in de plant. Daarnaast is calcium een buffer voor de zuurgraad van het medium - calcium neutraliseert het aanwezige zuur in het medium. Een ernstig tekort aan calcium komt overigens zeer zelden voor.
  Symptomen: zichtbaar aan slappe stengels, langzame groei, een donkergroene en gedrongen plant, opgekrulde groene bladeren en de nieuwe scheuten vertonen een gele of paarse verkleuring en krullen op voor versterving. In principe zit er in het leidingwater al voldoende calcium, maar in iedere kant en klare meststof zit meer dan voldoende calcium.

  Oorzaken: het is uiterst onwaarschijnlijk dat je ooit met een Ca-tekort zal worden geconfronteerd - er is dus waarschijnlijk een andere oorzaak. Mogelijk is er een fosfor-tekort omdat de symptomen van een Ca-tekort daar erg op lijken.

  Zwavel

  Zwavel (S) heeft een gunstige invloed op de waterhuishouding van de plant en bevordert de aanmaak van eiwitten en aminozuren, waarmee de plant vitaminen maakt die noodzakelijk zijn voor ademhaling en stofwisseling. Zwaveltekorten komen overigens, evenals Ca-tekorten, zeer zelden voor in de kweekruimte.
  Symptomen: als zwaveltekort optreedt, is dit vaak een teken dat er een overschot aan andere voedingsstoffen in het medium aanwezig is. Een zwaveltekort lijkt erg op een stikstoftekort en begint (in tegenstelling tot een N-tekort) meestal aan de top van de plant. Er treedt een vergeling van de nieuwe bladeren op en in potten kan de hele plant iets van zijn groene kleur verliezen.

  Oorzaken: als de pH de schuldige is, kan het toevoegen van kalk (Ca) en een betere beluchting van het medium de beschikbaarheid van zwavel vergroten. Zwavel wordt naar verhouding in kleine hoeveelheden samen met N, P en K opgenomen.

  Magnesium

  Het element Magnesium (Mg) is noodzakelijk voor de aanmaak van eiwitten en regeling van de stofwisseling. De structuur van het bladgroen is direct afhankelijk van de beschikbaarheid van magnesium en het ontbreken van voldoende magnesium zal de fotosynthese (dus de energiehuishouding en groei) enorm belemmeren. Een Mg-tekort komt vrij vaak voor, vooral in andere media dan aarde.
  Symptomen: de symptomen van een magnesiumtekort zijn het eerst zichtbaar op de onderste bladeren waar wolkachtige chlorose (geel tot wit) in het weefsel tussen de nerven optreedt. De nerven blijven overigens wel groen. De symptomen trekken vaak door naar de groeischeuten.
  Een Mg-tekort is goed te onderscheiden van andere tekorten: bij Mg-tekort treedt dit het sterkst op in de laagste regionen van de plant waar chlorose en necrose het gehele blad aangetast. Samen met het sterk omkrullen en afsterven van de bladpunten is dit een goede indicatie voor een Mg-tekort. De stengel en bladstelen krijgen geleidelijk een paars/roodachtige kleur en in relatief korte tijd (enkele weken) kan de plant in haar geheel verkleuren. Verwar een Mg-tekort niet met een Fe-tekort: het verschil is dat bij een Mg-tekort een groot deel van de bladeren opkrult en afsterft. Zie ook het stukje over Fe.

  Oorzaken: al kan een Mg-tekort natuurlijk ontstaan door gebrekkige voeding, de meest voorkomende oorzaak is een verkeerde pH. Een andere mogelijke oorzaak voor een Mg-tekort is een te hoge concentratie Ca in het medium (wat natuurlijk in de pH-waarde tot uitdrukking komt).. Toevoegen van Mg maakt de bovenste bladeren in 3 tot 5 dagen weer groen en de rest van het nog levensvatbare blad zal langzaam herstellen.
  Spoorelementen zijn noodzakelijk en spelen een specifieke rol in de plant. Ze zijn niet nodig voor de groei zelf maar reguleren en vergemakkelijken de stofwisseling en groei. De spoorelementen hebben met elkaar gemeen dat ze in zeer kleine hoeveelheden noodzakelijk zijn en een tekort ervan zich altijd als eerste voordoet in de top van de plant, op de nieuw te vormen bladeren. De tekorten aan ijzer, mangaan en zink komen het meest voor, vooral in gebieden met hard water.

  Ijzer  IJzer (Fe) is noodzakelijk voor de aanmaak van bladgroen.
  Symptomen: een tekort zal verkleuring van de groeipunten veroorzaken met gele bladeren tot gevolg. De chlorose gaat van binnen naar buiten op het jonge blad en de groeischeuten, terwijl de nerven in het blad groen blijven. In een verder gevorderd stadium raken ook de oudere bladeren aangetast, uiteindelijk kunnen de bladeren bijna wit worden en ontstaan er necrotische (dode) plekken op het blad. Elke standaard voeding bevat voldoende ijzer.

  Oorzaken: tekorten ontstaan meestal door een te hoge pH in het wortelmilieu of een te nat en/of een te koud substraat.
  Let op: de symptomen lijken bijzonder veel op die van een Mg-tekort! Voor een juiste diagnose: een Mg-tekort manifesteert zich vooral op de onderste bladeren van de plant. Wanneer er sprake is van slecht uitziende bladeren met necrose of de bladranden/toppen opgekruld zijn en afsterven: een Mg-tekort, geen Fe-tekort. Het is erg belangrijk de juiste diagnose te stellen omdat het onnodig toevoegen van Fe een fosfor-tekort kan veroorzaken en een goed bedoelde actie tot grotere problemen leidt!

  Mangaan

  Mangaan (Mn) - belangrijk voor de stofwisseling en celdeling die in de plant worden gestimuleerd. Een Mn-tekort vertraagt bloem-en topvorming - de rijping vertraagt en kan bij ernstige tekorten tot een misoogst leiden. Mn-tekort komt relatief vaak voor.
  Symptomen: het belangrijkste (en onderscheidend van een Fe- of Zn-tekort) en kenmerkende symptoom is dat de rand van het blad groen blijft, terwijl de rest van het blad geel of wit is. Dit treedt het eerst op boven in de plant en op de groeischeuten - er ontstaan onder aan het blad chlorose en een witachtige vlekkerigheid. In minder ernstige gevallen is er sprake van een geelachtige kleurzweem binnen de donkergroen rand van het blad.

  Oorzaken: een Mn-tekort kan ontstaan door een overmaat aan magnesium of een verkeerde pH.
  Oplossing: controleren en (eventueel) aanpassen van de pH, het toevoegen van een gespecialiseerd product, het verminderen van de concentratie aan Mg of het beperken van de hoeveelheid Fe en P in het gietwater omdat deze de opname van Mn be´nvloeden.

  Zink

  Zink (Zn) heeft een positief effect op zowel de stofwisseling als de opbouw van eiwitten. Een gebrek veroorzaakt groeistoornissen en een verhoogde lichtgevoeligheid. Een tekort be´nvloedt alle nieuwe groei inclusief die van de toppen. Ook dit tekort vereist snel ingrijpen omdat de groei bij ernstige tekorten volledig tot stilstand kan komen Een Zn-tekort komt vooral voor in neutrale en enigszins basische milieus .
  Symptomen: Zn-tekort wordt het eerst zichtbaar in de top van de plant. Er ontstaat chlorose van het weefsel tussen de nerven van de bovenste scheuten aan de wortel van het blad. Al lijkt een Zn-tekort in het begin erg op een Mn- of Fe-tekort, in een later stadium is de onderscheidende factor omkrullen van de bladeren naar boven. Bij ernstige tekorten knikken de bladeren naar beneden, de groei stopt en er vormen zich te kleine en misvormde bovenbladeren. Ontstaat het tekort tijdens de bloei dan vervormen de toppen die breekbaar en bros worden.

  Oorzaken: onjuiste pH
  Oplossing: pas de pH aan en geef (indien dit niet binnen 3-5 dagen tot verbetering leidt) extra Zn in de vorm van gespecialiseerde voeding en/of bladvoeding.

  Voor deze drie belangrijkste elementen (Fe, Mn en Zn) zijn er gespecialiseerde oplossingen voorhanden. Tekorten aan andere spoorelementen (zoals B - boor; Cu - koper en Mo - molybdeen) zijn extreem zeldzaam en verwaarloosbaar klein in de kweekruimte. Toevoeging ervan leidt bijna altijd tot een vergiftiging van de plant of een remming van de groei. Met ander woorden: een tekort van spoorelementen anders dan Fe, Zn of Mn is uiterst onwaarschijnlijk als oorzaak voor een optredend probleem - zoek dus naar een andere oorzaak.

  Special tnx to Sammy

  Grtz
  Last edited by bobo; 11 February 2009, 02:16.

  #2
  Re: Voedings tekorten

  na 2jaar maar toch ee reactie zetten

  dit is now een duidelijke topic, vooral door die tekeningen kan je echt zien wat dan het tekort bij je eigen planten kan zijn, hier heb ik echt het meeste aan gehad een ook gemerkt dat het meest voorkomende probleem de PH en EC zijn...
  sigpic

  Comment


   #3
   Re: Voedings tekorten

   een heel handig stukje Nu kan ik eindelijk al de tekorten een beetje uit elkaar houden

   Comment


    #4
    Re: Voedings tekorten

    lekker . is altijd wel handig. THX mate super.

    Comment


     #5
     Re: Voedings tekorten

     Dit is een hele handige topic en die plaatjes maken het veel duidelijker
     Groet,
     PlasticHorse

     Comment

     Footer Left Ad

     Collapse
     Bezig...
     X