Forum Top Ad MOBILE Smallest

Collapse

Mededeling

Collapse
No announcement yet.

De aanval op de Staat der Nederlanden en Beatrix geopend

Collapse
Dit topic is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Algemeen: De aanval op de Staat der Nederlanden en Beatrix geopend

  Korting op 420shop
  Onderstaande is een samenvatting van een verweerschrift dat Luuk van Dinter naar de rechtbank van Den Haag heeft verzonden.Gefaxt verweerschrift i.v.m. verhinderd zijn op zittingsdatum 27-10-2010
  Geachte Rechter,
  Alvorens mij te richten op argumenten van verweer in de zaak zelf, doe ik er goed aan deze dagvaarding voor de zitting in een breder perspectief te plaatsen.
  *1) Op de eerste plaats dient vastgesteld te worden, dat Uw rechtbank niet bevoegd is over mij te oordelen. De wetten waarop deze Rechtbank zich baseert, zijn geratificeerd door mevr. Beatrix von Amsberg- Lippe Bisterfeld, bewerende bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden te zijn. In een WOB verzoek van 15-2 jl. aan het ministerie van Algemene Zaken onder verantwoording van toenmalig premier J.P. Balkenende verzocht ik de premier (omdat het Koningshuis niet WOB plichtig is) mij de documenten en correspondentie toe te zenden, waarin overtuigend bewezen en gestaafd wordt dat mevr. von Amsberg door God bij zijn gratie benoemd is tot Koningin der Nederlanden. De premier gaf op 11-3 jl. toe niet in het bezit van enig document of correspondentie met God te zijn, die de claim van mevr. Von Amsberg kan ondersteunen.
  Daaraan kan toegevoegd worden dat zij evenmin recht maakt op de titel Prinses van Oranje-Nassau. Zoals bekend mag worden verondersteld stierf koning Willem III van Oranje Nassau in 1702 zonder een troonopvolger te hebben. Dus kan zij niet van de bloedlijn van Willem III afstammen. Inzake de bloedlijn van de familie Nassau is het onder geschiedkundigen omstreden of de overgrootmoeder van mevr. von Amsberg, koningin Emma genoemd, wel zwanger was van haar 41 jaar oudere echtgenoot Willem van Nassau. Genoemd wordt de naam van S.M.S. de Ranitz, secretaris van koningin Emma. De moeder van Mevr. von Amsberg, koningin Juliana genoemd, weigerde in 1991 evenals dochter Beatrix door middel van DNA onderzoek het bewijs te leveren inderdaad af te stemmen van de bloedlijn van de familie van Naussau. (Bron: http://blauwbloeddna.blogspot.com/20...bloed-dna.html)
  Een en ander is uitstekend gedocumenteerd in het boek “Bedrog om de Kroon; het geheim van Beatrix en Juliana”, door Ine Veen, ISBN 9789059119963, wat onlangs verschenen is. Als klap op de vuurpijl verscheen vanochtend, tijdens het schrijven van dit Verweerschrift op een bekende klokkenluiderwebsite (http://www.klokkenluideronline.nl/ar...html#more-5353) het onthullende, met een karrenvracht aan documenten ter bewijslast, nieuwe bewijs van malversaties binnen het “Koningshuis”.
  Hieruit concludeer ik dat mevr. Von Amsberg in strijd met de waarheid een titel en afkomst claimt, alsook een koningschap bij de gratie Gods. Logischerwijs brengt dat met zich mee dat een heel wetstelsel op basis van dit vermeende Koningshuis twijfelachtig wordt en daarmee ook de ambtseed die U als rechter afgelegd hebt.
  *2) Op de tweede plaats stel ik vast dat er door de wetgevende macht een cirkelredenering in het leven geroepen is bij diezelfde ambtseed, waarin U trouw zweer aan het Statuut van het Koninkrijk en de Grondwet, terwijl U
  tegelijkertijd verboden is om diezelfde Grondwet te toetsen. Diezelfde Grondwet die een contradictio in terminus vertoont betreffende art.1 en art. 24 .
  *3) Op de derde plaats verneem ik via de hiervoor al genoemde website Klokkenluideronline.nl dat Uw Rechtbank plaats biedt/heeft plaats geboden heeft aan:
  - De wegens corruptie “weggezonden” rechter H. Westenberg
  - De kindermisbruikende kinderrechter C. Stolk
  - De van machtsmisbruik verdachte inzake Chipsol BV president der rechtbank F. Bakker
  - De in de Deventer moordzaak disfunctionerende super PG H. Brouwer
  - De kindermisbruik toegegeven hebbende Off. van Justitie, J.W. Wabeke
  - De pro-Demmink vonnissende plv. raadsheer, U. v/d Pol
  - De pro-Westenberg zijnde (pers) rechter, E. Numann
  *4) Op de vierde plaats concludeer ik dat het aanzien van de Rechtspraak anno 2010 in zijn algemeen bijzonder geschaad is. Niet alleen door de klucht rondom het proces van Geert Wilders, maar ook door de incompetentie van Justitie in de zaken als de Schiedammer parkmoord, de Deventer moordzaak, de Puttense moordzaak, de zaak Lucia de Berk, de zaak Baybasin, de IRT affaire, etc. Hoogleraar wetenschapsfilosofie en cognitiefilosofie Ton Derksen maakt in zijn boek “Lucia de Berk; reconstructie van een gerechtelijke dwaling” (2006) en “Het OM in de fout” (2008) melding van structurele manco’s bij Justitie, waaronder “het OM spreekt onwaarheid” en “het OM houdt informatie achter”.
  *5) Op de vijfde plaats stel ik vast dat de ministers van Justitie, P.H. Donner en diens opvolger E. Hirsch Ballin NIETS gedaan hebben om de van kindermisbruik verdacht en pedofilie zelfs toegevende S.G. op Justitie, dhr. Joris Demmink te vervolgen, cq. het bewijs van zijn onschuld te leveren. Daarnaast kan vastgesteld worden dat Justitie een potje maakt van de opsporing van bijv. kinderporno. Bron: http://www.sp.nl/justitie/nieuwsberi...cceptabel.htmlhttp://www.anarchiel.com/display/de_wetten door Pieter Stuurman.
  *8) Onder argument 7 maakte ik gewag van 2 “universele” wetten, waar omheen ik mijn argument omschreef. Weggevallen is de passage, waarin verwezen werd naar de huidige 2 basale wetten, zoals die in de wereld gebruikt worden: de “Civil Law” en de “Admirality Law”. Deze laatste is in op mijn situatie van toepassing, in die zin dat ik als mens, uit het geboortewater van mijn moeder via haar geboortekanaal, ter wereld gekomen ben als maritiem product. En als dusdanig door mijn ouders, in de persoon van mijn vader, aangegeven ben via de Burgerlijke Stand van mijn geboortestad bij de Staat der Nederlanden, door middel van het Geboortecertificaat.
  In juridische termen ben ik geen mens, maar een maritiem product en van grote waarde voor de Staat der Nederlanden, want daarmee een onderpand voor toekomstig te ontvangen inkomen voor de staat door middel van diverse vormen van belasting. Omdat ik als product geen levenloze entiteit ben, maar actief kan zijn in het economisch bestel, is het wenselijk om aan het maritieme product Luuk van Dinter rechten en plichten jegens de Staat toe te kunnen dichten. Dit kan door juridische wetgeving op mij toe te passen, die mij onder brengt in Personen, te weten in Natuurlijk Persoon.
  Mijn Geboortecertificaat is het aanvangspunt van een contract met de Staat der Nederlanden, waaruit rechten en plichten voortvloeien en is aangevraagd door mijn ouders, in de persoon van mijn vader met als ingangsdatum mijn geboortedatum. Ik was in de dagen na mijn geboorte en nog lang daarna, wilsonbekwaam en ook niet bevoegd tot het afsluiten van willekeurig welke overeenkomst met willekeurig welke partij. In juridische zin is een contract een overeenkomst tussen 2 daartoe bevoegde partijen, die zonder dwang, bedrog of dwaling tot stand komt.
  Ik kom dan ook tot de conclusie dat het door mijn ouders voor mij aangegane contract met de Staat der Nederlanden niet geldig is en dat ik geen enkele contractuele verplichting heb ten opzichte van willekeurig welk instituut van de Staat. Waaronder ook de rechtbank te Den Haag. Waarmee nogmaals mijn vaststelling in argument 1 van het Verweerschrift van 25-10 onderstreept wordt dat Uw rechtbank wettelijk niet bevoegd is om mij te dagvaarden, te horen en over mij te oordelen.
  *9) Op de negende plaats, in aanvulling van opmerking nummer 7, zou ik kunnen beargumenteren dat ik niet gedood, noch gestolen heb. Tevens had ik op de in de dagvaarding genoemde dag geen enkel kwaad in de zin; ik was immers als “vredesduif” samen met een Belgische oud-burgemeester Peter Vereecke bij het Internationaal Strafhof (en de volgende dag bij het Europees Parlement in Brussel) om een Aanklacht te deponeren tegen de Staat der Nederlanden, die zich doof houdt voor decennia omtrent misdaden tegen de Nederlandse bevolking (waarover ik in dit verweerschrift niet in detail zal treden, maar die te vinden zijn op http://www.dehoogstetijd.info/download/Case_Orange_10052010_core.pdf ) en welke vervolgens ook gedeponeerd is bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
  Ongelukkigerwijs ……..(tekst om privacyredenen weggelaten) ……..en uiteindelijk te sanctioneren met een boete van € 100,-.
  Maar zoals ik in bovengenoemde overwegingen al genoemd heb, kan ik de Rechtbank Den Haag alleen maar als –Niet Bevoegd- kwalificeren en is het dus niet nodig om een verzoek tot seponeren in te dienen. Desalniettemin leek het mij fatsoenshalve gepast U als rechter dit Verweerschrift te doen toekomen en niet zonder bericht van verhindering weg te blijven. En als bovengenoemde overwegingen bij U op (gedeeltelijke) goedkeuring of instemming kunnen rekenen, zou dat alleen maar mooi meegenomen zijn.
  Auteur: Luuk van Dinter
  Bron: http://www.stralingsarm-nederland.org
  Last edited by Hollandsglorie; 14 November 2010, 19:06.
  http://www.thcfarmer.com/forums/search.php?searchid=3180598&photoplog_searchinfo=1

  #2
  Re: De aanval op de Staat der Nederlanden en Beatrix geopend

  Gehehe, droog stukje tekst lol.

  Raar maar waar, ben wel benieuwd naar de ractie vd rechter.

  Grtz.

  Comment


   #3
   Re: De aanval op de Staat der Nederlanden en Beatrix geopend

   Haha,
   Last edited by dokkie; 15 November 2010, 13:44.

   Comment


    #4
    Re: De aanval op de Staat der Nederlanden en Beatrix geopend

    De PVV heeft een hele belangrijke klokkenluider laten gaan. Mellony van Hemert, wel degelijk gezinstherapeut, wilde een groot kinderporno netwerk bekend maken. Justitie heeft onjuiste informatie over haar verstrekt om haar geloofwaardigheid aan te tasten. Met name OM baas Harm Brouwer heeft een belangrijke rol hierin gespeeld. Ze is monddood gemaakt. Mellony wilde haar politieke functie benutten om deze schurken voor het gerecht te dagen. Ze is alles behalve een leugenaar. Ze heeft een netwerk bij justitie willen openbreken met materiaal wat ze over hen had en nu is zij kapot gemaakt. Ik vind dit persoonlijk vreselijk omdat ik dit soort schurken zelf ook wil aanpakken. Ik vond het tijd om een klokkenluider te attenderen op een hele krachtige kleine klokkenluider.

    http://www.klokkenluideronline.nl/ar...html#more-5689
    http://www.thcfarmer.com/forums/search.php?searchid=3180598&photoplog_searchinfo=1

    Comment

    Bezig...
    X