Forum Top Ad MOBILE Smallest

Collapse

Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Algemeen: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

  Korting op 420shop
  Vanaf de middeleeuwen en wellicht zelfs vroeger was hennep het eerste gewas wat een boertje dat iets of wat grond voor zichzelf bezat, plantte. De bewijzen daarvoor zijn online beschikbaar en wel onder de vorm van de

  www.dbnl.org - bibliotheek der Nederlandse letteren

  Hierop worden allerlei copyright-vrije historische teksten gepubliceerd, en kun je doorzoeken met de zoekfunctie. Wel moet je de historische namen van hennep kennen:

  Middelnederlands: canep,
  Nieuw Nederlands (16 eeuw) kennip, hennip in het noorden (Nederland)
  en kemp, kamp, kimp in het zuiden (Vlaanderen)

  Kemp is de standaardnaam in Vlaanderen, al in het Cruydeboeckvan Dodoens (1554) en dat blijft zo. Als er dan een streek is die de Kempen heet, dan is dat ook niet toevallig:
  Men heeft aen een groot gedeelte van Braband den naem van Kempene gegeven, om dat het zelve schier niet anders als onvrugtbaere gronden vervattende, alleenelyk wat hennip of kemp kon voortbrengen.

  Marcus van Vaernewyck, De historie van Belgis. D.J. Vanderhaeghen, Gent 1829 p. 32-3
  Hier een laat 18e eeuwse brievenroman (niet te lezen voor de rest natuurlijk) uit Nederland:
  Verscheiden landlieden, vooral vrouwen, vond ik bezig op hun erf, met het braken van den hennip, dat sierlijk gewas, dat wij op kleine hoekjes land, bij elke hut, met zoo veel genoegen zagen groeien. Nu werd het onnut, houtagtig gedeelte, na dat dit in het water de nodige rotting ondergaan had, er van afgescheiden; waar na er niet dan draaden overig bleven, die eene nuttige winterbezigheid aan de landmeisjes zullen verschaffen, met hekelen en spinnen. Wondere, nuttige, rijke plant! die het kleed van den boer, en de vleugelen der zwaarbevragte schepen in zig besluit! - Wie erkent hier niet dezelfde goedheid, die den armen Indiaan zijnen nooddruftvervullenden kokosboom schenkt?

  Elisabeth Maria Post, Het land, in brieven. Johannes Allart, Amsterdam 1792. p. 283-4

  #2
  Re: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

  Interessant Albes
  Veel gestelde vragen over het forum

  JOINTJEDRAAIEN.NL - Smoking Community
  420Shop.NL - Headshop / Seedshop : Korting voor leden van Jointjedraaien.nl

  Comment


   #3
   Re: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

   Leuke post, weer wat wijzer geworden,

   thanks

   Comment


    #4
    Re: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

    Hennep werd niet alleen voor de vezel gebruikt.

    In mijn jeugd werd het nauwelijks gebruikt als genots middel, maar wel heel veel voor dagelijks gebruik.

    Het was een medicijn tegen bronchitis en astma, maar ook tegen slapeloosheid, staar en talloze andere ongemakken.
    Ook werd het in de bollenstreek en andere zandgronden aan de kust gebruikt als windkering en bescherming voor het gewas.

    Bovendien werd het verbouwd voor de zaden, dit als voer voor het pluimvee, maar ook voor de olie.
    Een zeer veelzijdige plant dus.

    Grtz, HJM
    http://www.youtube.com/watch?v=zCvSc2b8CWc

    Comment


     #5
     Society is like stew-if you don't keep it stirred up, you end up with a lot of scum on the top

     Comment


      #6
      http://www.youtube.com/watch?v=zCvSc2b8CWc

      Comment


       #7
       Re: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

       En het verbouwen van cannabis op onvruchtbare gronden maakt grond vruchtbaarder...maar goed, tegenwoordige bewerkingsmethodes maken juist gronden onvruchtbaar...we moeten weer terug naar oerakkers...maar thnx voor de info
       Pz

       Comment


        #8
        Re: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

        Hier ben ik het dus echt niet mee eens !!!
        Als je de Heer laat boeren, teel je distels.

        Het huidige landbouw beleid zorgt er juist voor dat de landbouwgronden elk jaar humus afbraak hebben. Leve die groen links en milieu hufters.
        Die prikken een moment in de tijd en verklaren dat heilig. Nu zie je overal verwaarloosde stukken grond vol biezen en ander onkruid, zodat de buren steeds meer herbiciden moeten spuiten. Bovendien is er geen beest dat biezen vreet.
        Een schande om het land dat onze voorouders met bloed en zweet ontgonnen hebben zo te verwaarlozen.
        Wordt even vergeten dat zonder 1000 jaar boeren in Nederland alleen bos, stuifduin en moeras zou zijn.

        Ook maakt hennep arme gronden niet rijker, hooguit blijft er wat humus van de wortels in de grond over. Als je dat wil. moet je lucerne, klaver of lupinen zaaien.
        Die gewassen verrijken de grond door stikstof fixatie.

        Organisch / Biologisch telen heb ik niets op tegen, maar het is een luxe hobby.
        Als de hele wereld het ging doen, zou maar een fractie van de mensen te eten hebben.
        Zeker nu de wereld een groot tekort aan eiwit en koolhydraten heeft, (of noem het voetsel) is het misdadig gronden "aan de natuur" terug te geven.

        Welaan, dit had met hennep niet veel te maken, maar moest het toch even roepen.

        Grtz, HJM

        Oorspronkelijk geplaatst door Pariaz View Post
        En het verbouwen van cannabis op onvruchtbare gronden maakt grond vruchtbaarder...maar goed, tegenwoordige bewerkingsmethodes maken juist gronden onvruchtbaar...we moeten weer terug naar oerakkers...maar thnx voor de info
        Pz
        http://www.youtube.com/watch?v=zCvSc2b8CWc

        Comment


         #9
         Re: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

         cool, zoveel reacties.

         Ik had vroeger al dit gepost, een eigen vertaling: het westen ontdekt de Indische hennep:
         http://www.jointjedraaien.nl/wietfor...ers-(1590-ofzo)

         Had ook al de verschillende gebruiken van hennep uit het boek van Jack Herer vertaald:
         http://www.jointjedraaien.nl/wietfor...985#post159985

         Noodzakelijkerwijs is Herers fantische boek beperkt tot de Amerikaanse geschiedenis en is er een heel deel te vertellen van voor de 18e eeuw. De geschiedenis van hennep in de middeleeuwen bijvoorbeeld, is een Europees verhaal. De bronnen daarover zijn (onder andere) in het Nederlands.

         Zelfs in de Uylenspieghel (1580): Uylenspieghel werkt voor een jonker die hem vraagt om waar hij ook hennep tegenkomt, erop te schijten. Als hij van de kok dan een keertje 'zennip' (mosterd) moet halen in de kelder, denkt hij dat het een soort hennep is, en schijt in de mosterd, die vervolgens aan de jonker geserveerd wordt:

         Op een tijt reedt hi met sine ioncker daer kennip stont, doen seyde die ioncker. Schijt altijt op den kennip, waer ghy dien vint, want men bindet daer mede op raders ende op galghen, roouers ende ander, die haer gheneren opten sadel buyten Heeren dienste zijnde, want die Ioncker was selue een straetroouer. Vlespieghel seyde ick salt doen. Op een tijt als sy thuys waren ende die ioncker ouer tafel sadt, seyde die cock tot Vlespieghel. Gaet inden kelder, ende brengt zennip wten pot: ende Vlespieghel verstont kennip, maer zennip is daer mostaert. Ende Vlespieghel seyde, wel gaerne cock. Hy en hadde noyt zennip ghesien, dus dachte hy wat mach hy daer mede doen willen, oft hy my daer mede binden wil. Hy ghinck inden kelder daer hy den pot metten zennip vant, ende dachte mijn ioncker heeft my gheseyt waer ick zennip vonde dat ick daer op schijten soude, ende hi scheet inden pot ende roerdet omme ende bracht den cock also den zennip ende die cock santen ter tafelen. Die ioncker ende ziin vrouwe ende gasten tasten inden zennip, ende smaecte seer qualijc. Die ioncker vraechde den cock wat hy ghemalen hadde voor zennip die cock proefde den zennip ende seyde die smaect oft daer in ghescheten waer. Doen wert ulespieghel lachende. Die ioncker seyde. Waerom lacht ghy: meynt ghy dat wy niet en smaken: wildijt niet gheloouen soo coemt ende proeuet oock. Vlespieghel seyde. Ick en ete gheen zennip, weet ghy niet wat ghi my hebt gheheeten doen wy ouer tvelt reden, als waer ick sulcken cruyt vonde, dat ic daer op schijten soude, wantmen daer mede plach te hanghen ende te verworgen die dieuen. Die ioncker seyde. Ghy zijt een quaet schalck, dit is dien cruyde onghelijc want dat cruyt heet kennip, ende dit heet zennip ghy hebt dit van schalcheden ghedaen, ende hy nam eenen clippel ende wilde Vlespieghel slaen, maer hi ontliep hem vander borcht ende en quam niet weder op dien ionckere.

         Ulenspiegel, Antwerpen 1580 (ed. Loek Geeraedts). Berghmans Uitgevers, Antwerpen 1987 (2de druk)
         En ik durf zelfs te gokken dat dit boekje toen op henneppapier gedrukt was, zonder henneppapier had de boekdrukkunst wel kunnen uitgevonden worden, maar was er geen goedkoop medium. Pas vanaf de 19e eeuw begint men lompen te gebruiken voor papier - veel mindere kwaliteit. De meeste boeken uit 19e eeuw vallen nu gewoon in kruimels in je handen. Henneppapier uit de 17e eeuw is er nu nog beter aan toe (hoewel 200 jaar ouder).

         Comment


          #10
          Re: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

          een kleine correctie op mezelf -> er zal vast een tijd hennepvezel gebruikt zijn voor papiergeld, maar waar ik op doelde (de dollar) blijkt langdurig gemaakt te zijn van een mengsel met vnl linnenpulp als basis.

          Bron : een geweldig boek over een uitstekend valsmunter, hij wist zelfs met kunst en vliegwerk echtheidskenmerken die we tegenwoordig in ons (pl)eurobiljetje tegenkomen na te maken. After all : wat is zo'n briefje nou meer dan een afspraak dat we daar waarde aan hechten... ashes to ashes
          Society is like stew-if you don't keep it stirred up, you end up with a lot of scum on the top

          Comment


           #11

           Comment


            #12
            Re: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

            Ik zal het kort houden omdat het off topic is.

            Ik ben niet voor mono culturen of de achterlijke Amerikaanse mannier van gronden uitputten en/of verzilten.
            Een stuk oerwoud platbranden, er 3 jaar op verbouwen en dan weglopen is verwoestend.
            Een goede boer is een rentmeester die er voor zorgt dat hij het bezit net iets beter aan zijn kinderen doorgeeft. Zo is Nederland aan zijn gronden gekomen.

            Ook is er niets tegen de teelt van soya, of welk gewas dan ook, als je maar wissel bouw toepast.
            Het gebruik van kunstmest is ook niets mis mee, als je maar niet overbemest en zorgt voor een opbouw van het klei/humus complex.
            Door het onder ploegen van de planten resten b.v.
            Volledig organisch bemesten is op wereld schaal domweg onmogelijk. Er is niet genoeg organische mest op de wereld om iedereen te voeden.
            Als je dat wil moet je eerst de helft van de mensen op aarde verwijderen. Maak compost van de helft van de mensen, dan kan je de andere helft voeden. Als je de aarde echt een dienst wil bewijzen zou dat nog het beste zijn

            Bestrijdings middelen worden over het algemeen niet te pas en te onpas gebruik, domweg omdat dat duur is. Een boer zou snel door z'n geld heen zijn als hij dat niet minimaliseert.
            Ook zijn de moderne bestrijdings middelen vrijwel niet belastend meer, de tijd van de kwik sublimaat en natrium chloraat is al heel lang over.

            Grtz, HJM
            http://www.youtube.com/watch?v=zCvSc2b8CWc

            Comment


             #13
             Re: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

             Ook als we als ons (organische) afval en uitwerpselen composteren? Ik weet t niet... Tzou Goed kunnen wat je zegt, maar ben niet geheel overtuigd...volgens mij wil men ons ook laten denken dat het niet mogelijk is...maar waarschijnlijk is overbevolking idd een probleem... Pz

             Comment


              #14
              Re: Geschiedenis van hennepteelt in de lage landen (FEITEN)

              overbevolking is het probleem! maar omdat ieder mens nu als consumend word gezien,valt er winst op te maken.kapitalistme is roofbouw op de natuur.probleem zal zichzelf oplossen als er geen olie meer is,want dan is er ook geen goedkope kunstmest meer.

              Comment


               #15
               http://www.chrismartenson.com - eens...een aanrader)
               Society is like stew-if you don't keep it stirred up, you end up with a lot of scum on the top

               Comment

               Bezig...
               X