Forum Top Ad MOBILE Smallest

Collapse

Mededeling

Collapse
No announcement yet.

corpus delicti

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Algemeen: corpus delicti

  Korting op 420shop
  Corpus delicti
  Alle corpus delicti vereist op zijn minst: 1) De aanwezigheid van de specifieke schade, en 2) een aantal criminele agentschap als de bron van het letsel.
  : Bijvoorbeeld:
  bv Moord - 1) Een persoon is overleden;. En 2) Door een strafbaar feit..
  Diefstal - 1) Onroerende zaken ontbreken; en 2) Omdat het was gestolen.
  In essentie is Corpus delecti, een verwijzing naar een tastbare schade. Als er geen schending is van een verworven recht kan er geen overtreding/misdaad zijn.
  Rechten zijn van twee soorten en ze zijn van de persoon Jura personarum en van externe objecten, jura rerum.
  Misstanden zijn ook van twee soorten en ze zijn openbaar of prive. Openbare misstanden worden genoemd misdaden of overtredingen terwijl de particuliere misstanden worden genoemd onrechtmatige daad en ofwel betrekking hebben op de schending van een zorgplicht, een onrechtmatige overtreding tegen de persoon of eigendom van een ander en overtredingen van overeenkomst of contract.
  In elk geval moet er een voelbare schade of letsel aan de rechten van een ander in combinatie met mens rea of ​​schuldig geest of in de alternatieve een element van nalatigheid zo ernstig dat zij crimineel genoemd wordt.  Een eenvoudige omschrijving hiervan zou luiden; Is er geen schending van iemands eigendom of lichaam ,dan kan er ook geen misdaad/overtreding zijn.
  Het is en blijft echter onderdeel van onze grond- en natuurrechten. Gelukkig is deze opnieuw verankerd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
  De reden dan we Corpus delicti niet meer in onze wetgeving vinden is omdat alle (administratieve)wetten een instrument zijn geworden van het overheidsbeleid.
  Het is het administratieve recht dat gestalte heeft gekregen in wetgeving. De overheid is op een groot aantal maatschappelijke terreinen sturend gaan optreden en het recht is daarom steeds beleidsmatiger van inhoud geworden.

  UVRM Art.29 lid 2
  In de uitoefening van zijn rechten en vrijheden zal een ieder slechts onderworpen zijn aan die beperkingen, welke bij de wet zijn vastgesteld en wel uitsluitend ter verzekering van de onmisbare erkenning en eerbiediging van de rechten en vrijheden van anderen en om te voldoen aan de gerechtvaardigde eisen van de moraliteit, de openbare orde en het algemeen welzijn in een democratische gemeenschap.

  Art 29 lid 2 van het UVRM brengt ons weer terug naar een punt waar de wet onderscheid zou moeten maken tussen aan de ene kant bewijs van corpus delicti in zijn ruimere vorm, en aan de andere kant regels van een society, die nodig zijn voor een goede samenleving. In ons huidige wetsysteem is dit onderscheid niet meer te vinden.
  Art.29 lid 2 moet geschonden zijn, er moeten rechten en vrijheden van andere geschonden zijn (in bv de vorm van diefstal). Er zijn tal van voorbeelden te noemen van strafbare feiten, die niet voldoen aan de eisen van corpus delicti, of art 29 lid 2.
  Dit zijn dan de regels(wetten) van de society. Door dit onderscheid duidelijk te maken zou Nederland zijn rechtssysteem beter aansluiten op internationale verdragen en rechtssystemen.

  Het belangrijkste mensenrechteninstrument is de Universele Verklaring van de Rechten
  van de Mens (UVRM), die in 1948 aangenomen werd door de Algemene Vergadering
  van de VN. Dit instrument is zo algemeen aanvaard dat het oorspronkelijke niet-bindende karakter ervan gewijzigd is. Er wordt momenteel vaak naar verwezen als wettelijk bindend, op basis van het internationale gewoonterecht.


  Voor iedereen die zich nu begint af te vragen, waar gaat dit over, nu het volgende.
  We zouden een beroep moeten kunnen doen op Art.29 lid 2. Zou er een strafvervolging komen op het aanwezig hebben van een aantal hennepplanten, is ons verweer dat er geen sprake is van Corpus delicti.

  Het gaat hier niet over het toetsten van Het UVRM aan een wet. Je beroept je bij je verdediging op jouw internationale recht als individu, wat boven de opiumwet staat.

  #2
  Re: corpus delicti

  mm, openbare orde als struikelpunt.. wat door de overheid ruimvallig geinterpreteerd kan en zal worden...
  Society is like stew-if you don't keep it stirred up, you end up with a lot of scum on the top

  Comment


   #3
   Re: corpus delicti

   Voor iedereen die zich nu begint af te vragen, waar gaat dit over, nu het volgende.
   We zouden een beroep moeten kunnen doen op Art.29 lid 2. Zou er een strafvervolging komen op het aanwezig hebben van een aantal hennepplanten, is ons verweer dat er geen sprake is van Corpus delicti.


   Zoals gebruikelijk verkondig je weer een heleboel faliekante onzin. Je plukt links en rechts wat van internet en maakt -afgezien van afschuwelijk veel taalfouten en slechte vertalingen- een betoog dat kant noch wal raakt. Ik vind het te veel moeite om op al je dwaasheden in te gaan en beperk me in mijn commentaar tot bovenstaand citaat.
   De wetgever heeft het voorhanden hebben van cannabisplanten strafbaar gesteld; (dat is simpelweg een feit)
   de wetgever heeft tevens het voorhanden hebben van vuurwapens zonder vergunning ook strafbaar gesteld. (ook dat is simpelweg een feit)
   In beide situaties -het voorhanden hebben van cannabisplanten of een vuurwapen) bezorg je niemand schade, je hebt ze alleen maar voorhanden toch? Nochtans maak je je in beide gevallen schuldig aan een feit dat in de wet strafbaar is gesteld.
   Als het voorhanden hebben van cannabis niet strafbaar is op grond van art. 29, lid 2 dan vallen vuurwapens of bijvoorbeeld antrax of desnoods een "vuile bom" daar toch ook onder? Met het voorhanden hebben van
   Last edited by Xtreme; 31 January 2012, 19:07.

   Comment


    #4
    Re: corpus delicti

    t' is juist goed om te zien dat er mensen op allerlei niveau's bezig zijn met kennisverwerving, die zouden mekaar moeten stimuleren . Alle kennis is ooit begonnen als faliekante onzin, en soms zijn de verbanden uitsluitend door leken te zien.. Ik weet geen drol van recht, dus inhoudelijk ga ik niet reageren
    Society is like stew-if you don't keep it stirred up, you end up with a lot of scum on the top

    Comment


     #5
     Re: corpus delicti

     Nu ik denk niet dat de vergelijking met antrex of een vuurwapen hier op gaat.
     Een vuurwapen kan je hobby zijn, antrax is een ander geval.

     Heb jij een betere vertaling van corpus delicti dan zou ik die graag willen horen.

     Wietplanten zijn geen bedreiging voor de society, zolang ze voor eigen gebruik zijn.
     Is er geen schending van iemands eigendom of lichaam ,dan kan er ook geen misdaad/overtreding zijn.
     Hogere regelgeving, internationale verdragen gaan boven de lagere wetgeving.

     Maar misschien heb ik het mis, en is Xtreme de hoogste autoriteit op dit forum.

     Comment


      #6
      Re: corpus delicti

      @ Maar misschien heb ik het mis, en is Xtreme de hoogste autoriteit op dit forum.

      Dacht het niet...de rooien hebben die macht

      Comment


       #7
       Re: corpus delicti

       actus non facit reum nisi mens sit rea,
       intent is wel onderdeel van corpus delicti.
       Ik denk dan ook niet dat Art.29 lid 2 mens rea uitsluit.
       Om terug te komen op het voorbeeld van Xtreme, antrax met intent om een misdaad te begaan valt onder corpus delicti.
       Verder heb ik geen praat meer voor je
       Is dat dan goed Nederlands?

       Comment


        #8
        Re: corpus delicti

        Off-topic op sommige onderdelen en flauw... maar ik moet het ff plaatsen naar aanleiding van : Verder heb ik geen praat meer voor je en goed Nederlands....

        Comment


         #9
         Re: corpus delicti

         Vale, ik had natuurlijk kunnen zeggen: "van verder commentaar onthoud ik me". Maar soms verval ik willens en wetens in een soort Bargoens van een streek waar ik ooit heb gewoond.

         Comment


          #10
          Re: corpus delicti

          Is wel gezellig hier.
          Vlieg niet harder dan je beschermengel doet!!!

          Comment


           #11
           Re: corpus delicti


           ---------- Post added at 14:44 ---------- Previous post was at 14:42 ----------

           Juristen zijn per definitie in hun beroep leugenaars. Vandaar dat van de 4 klassen in de mens rea "recknessless" het meest populair is. "Ich habe es nicht gewusst und Ich kon es auch nicht wissen".
           Last edited by Xtreme; 1 February 2012, 13:56.

           Comment


            #12
            Re: corpus delicti

            De wetgever heeft het voorhanden hebben van cannabisplanten strafbaar gesteld; (dat is simpelweg een feit)

            Dat een feit is betwijfel ik niet. De wetsprekende macht hoeft niet altijd de wetgever gelijk te geven., alhoewel dat ongetwijfeld meestal wel gebeurt.

            Xtreme, ik probeer hier een discussie te starten.

            als een betoog dat kant noch wal raakt. Ik vind het te veel moeite om op al je dwaasheden in te gaan en beperk me in mijn commentaar tot bovenstaand citaat.

            Deze kritiek heeft niemand wat aan. Onderbouw je kritiek met duidelijke argumenten, zodat we er allemaal iets van elkaar kunnen leren.

            Comment


             #13
             Re: corpus delicti

             Zoek het maar uit mijn beste "zooiensteker". Ik leg me volkomen neer bij je zienswijze. Het is een verrijking op dit forum dat ze iemand aantreffen waarbij ze te rade kunnen gaan.

             Comment


              #14
              Re: corpus delicti

              Wat is dan precies je argument?
              We hebben gezien dat een vuurwapen met “intent” om er iets crimineels mee te doen onder corpus delicti valt en heel waarschijnlijk ook onder art 29 lid 2.
              Waarom zou je je niet kunnen beroepen op art 29 lid 2?
              Er van uitgaande dat ik de wietplanten voor eigen gebruik heb, Who is the injured party?

              Ik ga het nog gekker maken, art 1 UVRM

              Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
              Waarom zou ik enige autoriteit erkennen als we allemaal gelijk zijn? Deze autoriteit kan alleen maar ontstaan door mijn instemming. Ik erken de grond- en internationale rechten, the law of nations en natuurrechten, de universele wetten waarvan iedereen instinctief weet dat ze er horen te zijn:

              Geen verstoring van de openbare orde
              Niemand schade berokkenen, fysiek of geestelijk
              Niemand verlies veroorzaken
              Geen ondeugdelijkheid in beloftes en overeenkomsten

              De regels van de society de staat der Nederlanden genaamd, is een andere zaak! Zoals ik al eerder in mijn betoog probeerde aan te geven, zijn dit regels, het is het reglement van het bedrijf Nederland.
              Voor een goede orde,en rechtsgang, zou er een contract moeten zijn met de BV Nederland, waarin wij tekenen ons te houden aan het reglement. In ruil daarvoor mogen wij belastingen en boetes betalen.
              BV Nederland zorgt er dan voor dat wij de meest elementaire vrijheden van een mens kwijtraken! Het ontbreekt er alleen nog aan dat we niet hoeven te betalen voor de lucht die we inademen!


              Misschien raad je het al het gaat hier over een verklaring van een soevereine mens, en zou er zo uit kunnen zien.

              Ik ……..vrij mens van vlees en bloed, geboren bij de gratie god, claim hierbij mijn soevereiniteit, en mocht er ooit een contract hebben bestaan met de Staat der Nederlanden, dan is deze zonder mijn weten en toestemming uitgevoerd en daarom ongeldig . Ik beroep mij ten alle tijde op Art.1 van het UVRM in mijn relatie met andere mensen van vlees en bloed, een contact met deze is altijd gebaseerd op gelijkheid.
              Ik behoud mij de mogelijkheid om in contract te treden waar nodig, met de Society die zich de staat der Nederlanden noemt, alleen onder de voorwaarde dat de soevereine mens, met roepnaam <> en familienaam <> dit contract ook ten alle tijde kan opzeggen en hij een volwaardige partner is in dit contract. Dit contract is alleen geldig in wat er in staat omschreven, het is geen bewijs dat <>volledig wenst deel te nemen aan de Society: Staat der Nederlanden.
              Deze mens van vlees en bloed: <> van de familie <> is de CEO, en enigste aandeelhouder van de Juridische fictie, de natuurlijke persoon: <> (naam op geboorte akte)
              Ik verklaar hierbij dat deze juridische fictie in geen geval een erkenning is dat deze soevereine mens lid is van de Society: de staat der Nederlanden. Het gebruik van de fictie, de natuurlijke persoon zal ik dan ook alleen gebruiken, als er nog onwetendheid is over mijn status als soevereine mens, in mijn onderhandelingen met deze Society.              Comment


               #15
               Re: corpus delicti

               Nou heb ik ook niet zo veel juridische kennis maar ik geloof dat als je je hiermee uiteindelijk echt aan (een deel van) de Nederlandse wetgeving wilt onttrekken, de rechter (of Rutte) het wel prima vind, zolang je maar wel naar schiphol vertrekt en achter de douane een landje gaat uitzoeken waar ze het dan wel goed vinden dat je gaat kweken....

               Comment

               Bezig...
               X