Forum Top Ad MOBILE Smallest

Collapse

Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Paternalistische woningbouwverenigingen

Collapse
Dit topic is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Paternalistische woningbouwverenigingen

  Korting op 420shop
  Inleiding

  Enige tijd geleden sprak ik een medekweker die in de problemen was gekomen: de 'blauwjassen" constateerden dat hij "bedrijfsmatig" cannabisteler was. Immers, deze kweker had in een kleine linnenkast onder een "250 watter" 5 planten staan. Hermandad noemde deze linnenkast "KWEEKRUIMTE 1". Daarnaast had onze kweker in een kleine aquariumbak onder een spaarlampje 6 stekjes staan. Hermandad noemde dit "KWEEKRUIMTE 2". Dit misdrijf werd voorgelegd aan het Openbaar Ministerie, die dit vergrijp kennelijk op waarde wist te schatten: het bleef bij een sepot met afstandsverklaring. Je zou dus willen zeggen: dit is een vervelend voorval en daarmee is de kous af. Zo niet bij onze kweker. Omdat justitie, belastingdienst, woningbouwverenigingen en energieleveranciers een convenant hebben afgesloten om de cannabisteelt te ontmoedigen, werd de woningbouwvereniging op de hoogte gesteld van het feit dat onze kweker/huurder bedrijfsmatig cannabis teelde. Aangezien in de huurovereenkomst stond dat er in de betreffende woning geen nering of handel mocht worden gedreven, werd de huurovereenkomst opgezegd en stond onze kweker met zijn gehele hebben en houden op straat. Overigens had onze kweker zich als een voorbeeldig huurder gedragen en had hij geen verbouwingen uitgevoerd die de woonfunctie van het huis aantastten.

  Beschouwing

  Ik stel mij op het standpunt dat de woningbouwvereniging met het opzeggen van de huur in strijd handelt met het "gelijkheidsbeginsel". De overheid is gehouden onder gelijke omstandigheden elke burger gelijkelijk te behandelen. Als een bepaalde groep van burgers wordt bevoordeeld dan hebben andere groepen van burgers, die in min of meer gelijke omstandigheden verkeren recht op een gelijke behandeling. Hoewel een woningbouwvereniging een lichaam is opgericht naar privaatrecht is dit orgaan ten dele een (in)direct verlengstuk van de overheid en is zo'n lichaam ook verantwoording schuldig aan de overheid. Sociale woningbouw is een overheidstaak, die is gedelegeerd aan de woningbouwverenigingen.
  Op grond van deze feiten en omstandigheden is naar mijn oordeel een woningbouwvereniging, evenals de overheid gehouden het gelijkheidsbeginsel te respecteren. En mocht dit niet rechtstreeks voortvloeien uit de wet dan moet het gelijkheidsbeginsel worden gerespecteerd op gronden van moraal en fatsoen.

  Waarom is het gelijkheidsbeginsel van toepassing?

  Zo er al sprake is van bedijfsmatig handelen (immers, een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid die deelneemt aan het maatschappeloijk produktieproces met het oogmerk winst te behalen: een kweker met wat planten voor eigen gebruik voldoet mijns inziens niet aan de gestelde criteria) dan handelt de woningbouwverniging in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Vele duizenden vrije beroepsuitoefenaren genieten winst uit onderneming of inkomsten uit overige werkzaamheden die vanuit hun huurwoning worden verricht. Ik denk hierbij aan thuiskapsters, manicures, pedicures etc. Waarom worden deze werkzaamheden wel gedoogd, terwijl er in deze situaties meer sprake is van overlast, zoals extra verkeersdruk, terwijl een thuiskweker wordt geconfronteerd met ingrijpende sancties.

  Conclusie


  Een ieder, die wordt geconfronteerd met een huisuitzetting raad ik aan in verweer te komen. Laat je bijstaan door een jurist (wetswinkel, sociale advocatuur) en voer verweer. Sterker nog, vorder bij een eventuele procedure, in reconventie een schadevergoeding wegens onrechtmatige daad.

  Slotopmerkingen

  Teneinde deze materie enigszins leesbaar te houden heb ik mij de beperking opgelegd me te houden aan een basaal uitgangspunt.
  Mede van toepassing kan zijn:
  - het subsidiariteitsbeginsel (zie encycliek Quadragesima Anno van Paus Pius)
  - het evenredigheidsbeginsel (rechtsvinding en rechtsbedeling)
  - het proportialiteitsbeginsel (rechtsvinding en rechtsbedeling)

  Het doel van het recht in een democratische, geciviliseerde samenleving is gebaseerd op 3 rechtsstatelijke beginselen, te weten:

  - rechtszekerheid
  - rechtsgelijkheid
  - en de democratisch gelegitimeerde belangen afweging.


  Xtreme
  Last edited by Xtreme; 5 August 2009, 16:18.

  #2
  Re: Paternalistische woningbouwverenigingen

  Als er in je huur contract staat dat er niet gekweekt mag worden, dan mag dat niet.
  Die gast heeft een contract getekend en hield zich er niet aan. Contract breuk dus.
  Overigens mag je sowieso niet kweken onder een lamp, dat wordt idd gezien als professioneel kweken.

  Comment


   #3
   Re: Paternalistische woningbouwverenigingen

   Hallo Daggeroth

   In het huurcontract was opgenomen dat er geen "nering of handel" mocht worden gedreven. Dit is een generieke bepaling. Als er een specifieke bepaling zou zijn opgenomen met betrekking tot de teelt van cannabis dan zou je zonder meer gelijk hebben. Specifieke bepalingen over de handel in en de teelt van cannabis vormen vaak wel een onderdeel in handels/huurovereenkomsten. Dit zijn evenwel contracten die worden gesloten ter zake van de verhuur van bedrijfspanden aan ondernemers. Het feit dat het niet wordt gedoogd om onder lampen te kweken -het kweken onder lampen vormt dus een strafbaar feit- houdt niet in dat hierdoor een civielrechtelijke verbintenis kan worden ontbonden. Als iemand dronken achter het stuur zit of in zijn woning zijn echtgenoot mishandelt vormen deze strafbare feiten geen enkele aanleiding rechtsbetrekkingen van geheel andere orde -zoals huurovereenkomsten- te ontbinden.

   Met vriendelijke groet,

   Xtreme
   Last edited by Xtreme; 4 August 2009, 13:14.

   Comment


    #4
    Re: Paternalistische woningbouwverenigingen

    Al met al, iedereen weet dat je niet 'mag' kweken van woningbouw verenigingen. Kan je hoog en laag springen, boos worden wat je wilt, het mag gewoon niet.
    Je mag in je huis kweken (al dan niet onder lamp max 3, 5 wordt gedoogd) als het een KOOPhuis is.
    Kweken in een huurhuis is eigen risico en dat weet je. Die gozer zal nu gewoon goed balen, en dat is te begrijpen, maar ja als je dat niet wil moet je het ook gewoon niet doen. Heel simpel.

    <Edit>

    Denk nou niet dat ik het ermee eens ben dat die gast z'n huis uit is geflikkerd, ik kweek ook in een huurhuis, ik loop bijna hetzelfde risico als die gozer, maar mijn planten staan gewoon buiten zonder een lamp of wat dan ook.

    <Edit>
    Ook wil ik je graag vragen of je bepaalde woorden niet dikgedrukt wil tiepen, ik kan prima lezen en ik heb het idee dat je mij wil over laten komen als een klein kind wat zomaar iets zegt.
    Last edited by Daggeroth; 4 August 2009, 14:24.

    Comment


     #5
     Re: Paternalistische woningbouwverenigingen

     heel erg mooi verwoord Xtreme.

     Dagg, het bold maken van woorden, is om aan te tonen dat het belangrijke punten zijn, niet omdat je een klein kind bent, maar omdat hier nogal wat stoners zijn die het wel handig vinden (mij inbegrepen)
     sigpic
     Kruimel um, draai um, steek um op en paas um door.

     Comment

     Bezig...
     X