Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Steeds meer lokale cannabisinitiatieven in Nederland (positief voor ons allen)

Collapse
Dit topic is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Steeds meer lokale cannabisinitiatieven in Nederland (positief voor ons allen)

  Korting op 420shop
  Steeds meer lokale cannabisinitiatieven in Nederland

  posted by Martijn on September 21st 2013
  Nu vaker blijkt dat het nieuwe cannabisbeleid van de Nederlandse regering niet functioneert, lijken steeds meer lokale overheden het heft in eigen hand te nemen. Dit tot groot ongenoegen van de waakhond van het beleid, de Minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten. Volgt Nederland hier het Amerikaanse model?
  In 1996 was California de eerste staat in de Verenigde Staten waar medicinale cannabis legaal werd. Een historisch moment, want het mag bekend zijn dat de VS een belangrijke rol speelt in het wereldwijde verbod op cannabis en de algehele War on Drugs. Het bleef niet bij deze ene staat; de afgelopen jaren legaliseerden maar liefst 20 van de 50 staten medicinale marihuana en 2 daarvan, Colorado en Washington, hebben recentelijk zelfs het recreatieve gebruik gedecriminaliseerd. De overkoepelende overheid van de VS is het hier echter nooit mee eens geweest. Volgens de federale wetgeving staat cannabis op de lijst van verboden middelen en de Drug Enforcement Administration (DEA) moet erop toezien dat burgers de drugswetgeving niet overtreden.
  Lokale ongehoorzaamheid

  De Utrechtse wethouder Victor Everhardt wil spoedig een Cannabis Social Club in zijn stad.

  Dit zorgde jarenlang voor frictie tussen lokale overheden, de staten in dit geval, en de overkoepelde overheid. De ongehoorzaamheid van de staten en het duidelijke signaal dat hiermee wordt gegeven werpt echter zijn vruchten af. Op donderdag 29 augustus 2013 kwam de regering van de Verenigde Staten met een belangrijke mededeling: de federale overheid laat Washington en Colorado hun gang gaan in het legaliseren van cannabis, mits deze staten zich aan een aantal regels houden. Een historische doorbraak.
  Ondertussen legt het ooit zo liberale Nederland haar revolutionaire cannabisbeleid langzaam maar zeker aan banden, gek genoeg onder het bewind van een liberale partij. Lees hier en hier meer over dit onderwerp. Het lijkt er echter op dat diverse lokale overheden in Nederland zich steeds meer losweken van de landelijke wetgeving, net als in Amerika. De gemeente Utrecht is hierin koploper. Waar Opstelten de cannabisbranche criminaliseert, wil Utrecht al geruime tijd experimenteren met niet-commerciële Cannabis Social Clubs om het gebruik juist uit de criminaliteit te halen. Opstelten is fel tegen, maar de drijvende kracht achter het experiment, de Utrechtse wethouder Victor Everhardt, heeft de voorbereidingen doorgezet en presenteerde 10 september 2013 een voortgangsbrief met concrete plannen.
  Utrechts experiment

  Het komt er in het kort op neer dat Utrecht twee experimenten wil starten. Ten eerste wil de gemeente een Social Club oprichten, de Social Cannabis Club Domstad (SCCD). Dit wordt een stichting zonder winstoogmerk waar 100 volwassenen op een verantwoorde manier cannabis mogen kweken voor eigen gebruik. Hierdoor is er een hoge mate van controle, met name op de kwaliteit, en dat is een groot gewin ten opzichte van coffeeshops. Want hoewel zij gedoogd mogen verkopen, is het inkoopproces nog steeds illegaal en hierdoor doen coffeeshops vaak gedwongen zaken met criminelen die winst doorgaans belangrijker vinden dan kwaliteit. Kortom, de Social Club decriminaliseert én verbetert de kwaliteit.
  Het tweede plan betreft een GGZ behandelexperiment (GGZ = Geestelijke Gezondheidszorg) met een groep verslaafden die op straat leven, kampen met chronische psychotische stoornissen en een cannabisafhankelijkheid hebben. Zij zullen via het Bureau Medicinale Cannabis een door Bedrocan geproduceerde cannabissoort krijgen die bij hen psychotische klachten, angst en slapeloosheid laat afnemen in plaats van versterkt, door lagere percentages THC en hogere percentages CBD.
  Opstelten buitenspel?

  Uiteraard is de anti-cannabisminister van Veiligheid en Justitie het niet eens met de plannen van Everhardt. In zijn voortgangsbrief schrijft de wethouder hierover:
  “Met name Minister Opstelten heeft diverse malen aangekondigd dat hij het OM zou opdragen in te grijpen zodra er in Utrecht gestart zou worden met een cannabis club. Het college wil niemand vragen om of aanzetten tot handelingen die de Minister zal laten vervolgen. De overtuiging van het college dat een cannabis club mogelijk is binnen nationale en internationale kaders en de ondersteuning van deze analyse door diverse experts, verandert hier niets aan.”
  Minister Ivo Opstelten van Justitie die in 2010 de wietpas introduceerde.

  Het mooie aan Everhardt’s plan is de manier waarop het ‘t ministerie van Veiligheid en Justitie wordt omzeild. De aanvraag voor ontheffing op de Opiumwet die woensdag 11 september 2013 is aangevraagd, loopt namelijk via het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en hiermee lijkt Opstelten buitenspel te zijn gezet.
  Everhardt: “Het primaat van de volksgezondheid lag en ligt nog steeds ten grondslag aan het Nederlandse drugsbeleid. Dit uitgangspunt van het drugsbeleid is ongewijzigd hetzelfde sinds 1976, zoals het kabinet uitdrukkelijk bevestigde bij de behandeling van de hoofdlijnenbrief drugsbeleid in de Tweede Kamer. Dit primaat maakt de minister van volksgezondheid tot de belangrijkste gesprekspartner voor lokale initiatiefnemers en het maakt de Opiumwet tot het wettelijke kader voor het toetsen van het clubmodel. In het bijzonder gaat het om Artikel 8, waarin de bepalingen staan op grond waarvan een ontheffing op de Opiumwet gegeven kan worden door de minister in het belang van de volksgezondheid.”
  Inmiddels hebben Leiden, Rotterdam, Eindhoven, Tilburg en Leeuwarden ook aangegeven over gelegaliseerde cannabisteelt na te denken of daar zelfs al plannen voor te hebben. Vanzelfsprekend volgt Sensi Seeds deze ontwikkelingen op de voet.
  Haarlems coffeeshop keurmerk

  Ook in Haarlem is in samenwerking met de lokale overheid een initiatief gelanceerd dat betrekking heeft op de coffeeshops aldaar. Terwijl het beleid van Opstelten de coffeeshopbranche stukje bij beetje afbreekt, geeft dit initiatief een aantal Haarlemse coffeeshops nieuw elan. Het project betreft een keurmerk; het resultaat van 3 jaar overleg tussen de gemeente, de politie en de Haarlemse coffeeshopondernemers. De eerste 8 coffeeshops krijgen het keurmerk 9 oktober 2013 uitgereikt van burgemeester Schneiders op het stadhuis van Haarlem. Het keurmerk is tot stand gekomen middels een speciale commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente Haarlem, de politie Haarlem en een aantal organisaties zoals de Stichting Drugsbeleid, de GGD en cannabis consumentenvereniging We Smoke.
  Eén van de criteria om voor het keurmerk in aanmerking te komen is een toegangssysteem dat alleen opent voor mensen die hebben aangetoond dat ze 18 jaar of ouder zijn. Hierdoor vervalt het afstandscriterium zoals gesteld door minister Opstelten, waarin staat dat een coffeeshop minimaal 350 meter van een school moet zijn gevestigd. Ook moeten de medewerkers 5 cursussen hebben gevolgd waar onder een agressietraining. Met een keurmerk mogen coffeeshops een grotere voorraad hebben en de straffen bij een overtreding zijn transparanter. Hilversum heeft al aangegeven het keurmerk over te willen nemen.
  Tot slot

  Sensi Seeds is blij dat een overheidsorgaan, de gemeente Utrecht in dit geval, het verschil tussen diverse cannabissoorten erkent, met name het verschil tussen THC en CBD, en die kennis zelfs toegepast in haar projecten. Meer aandacht voor verschillende cannabissoorten en hun uiteenlopende werking is iets dat Sensi Seeds meer dan toejuicht. Tevens steunt het bedrijf alle initiatieven die bijdragen aan de normalisering van de plant. Sensi Seeds zal de ontwikkelingen in Utrecht en het nieuws omtrent het keurmerk blijven volgen.

  #2
  Re: Steeds meer lokale cannabisinitiatieven in Nederland (positief voor ons allen)

  Opstelten kijkt een beetje zuur... mooi!!
  Ik steun de ongehoorzaamheid
  .
  Stultus es, qui facta infecta facere verbis postulus.


  sigpic

  FAQ links over kweken  Never give in — never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense.
  W.L.S. Churchill  Comment


   #3
   Re: Steeds meer lokale cannabisinitiatieven in Nederland (positief voor ons allen)

   geweldig he vale, zouw het tij dan toch keren eindelijk, en zouden we nou toch nog op 1 dag het allemaal hopelijk meemaken?
   stiekem hoop ik van wel

   Comment


    #4
    Re: Steeds meer lokale cannabisinitiatieven in Nederland (positief voor ons allen)

    Zekers staff.
    Van ganser harte hoop ik dat we gewoon kweken kunnen zonder zorgen (of iets minder zorgen).... als de USA, het grote voorbeeld en de voorvechter tegen drugs overstag gaat, moet de Nederlandse regering, zoals een goed kontkruipende bondgenoot betaamt, gewoon toegeven en het toelaten!
    Ik verwelkom die dag!!!
    Stultus es, qui facta infecta facere verbis postulus.


    sigpic

    FAQ links over kweken    Never give in — never, never, never, never, in nothing great or small, large or petty, never give in except to convictions of honour and good sense.
    W.L.S. Churchill    Comment


     #5
     Re: Steeds meer lokale cannabisinitiatieven in Nederland (positief voor ons allen)

     ik ook en als die dag er is, hoop ik dat het me werk kan woorden, dan werk ik wel zonder 1 keer klagen tot me 67e door haha

     Comment

     Footer Left Ad

     Collapse
     Bezig...
     X