Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Fusarium

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Fusarium

  Korting op 420shop
  Voorkomen is beter dan genezen!

  Er zijn vele schimmels bekend die cannabis kunnen aantasten. Schimmelsoorten als Pythium, Fusarium, meeldauw en Bothrytus zijn milde vormen die in het algemeen de planten aantasten als er op een of andere manier sprake is van verzwakking van de plant of als er ideale groeiomstandigheden heersen, waarin de schimmel uitstekend kan gedijen. In tegenstelling tot deze milde vormen die tot nu toe bekend zijn, bestaat er ook een relatief onbekende maar heel agressieve fusariumsoort, die gigantische schade in uw groeiruimte kan aanrichten. Kennis over deze schimmel, een vroegtijdige herkenning en preventieve maatregelen kunnen een hoop problemen voorkomen.

  Schimmels zijn micro-organismen die niet in staat zijn energie en voedsel uit licht te halen, omdat ze geen chlorofyl bevatten. Net als mensen hebben ze voedsel nodig om te overleven. Als voedsel worden plantenresten en andere organische restmaterialen gebruikt. In die zin zijn schimmels, ondanks dat ze onderaan in de voedselketen staan, een onmisbare schakel in de rangorde van het leven op aarde. Schimmels komen meestal in lange draden voor. De draden, ook wel mycelium genoemd, zijn afkomstig uit één schimmelcel en kunnen een netwerk vormen van hectares groot die onderling nauw met elkaar in contact staan. Schimmels kunnen zich via sporen zowel vegetatief als generatief voortplanten.

  De meeste Fusarium soorten zijn overal in de grond te vinden, zonder schadelijk te zijn. Daarnaast zijn er echter een aantal soorten die planten kunnen parasiteren. Vaak zijn ze dan gewasspecifi ek (d.w.z. een soort kan alleen maar een bepaalde soort plant parasiteren). Deze soorten variëren van zwakte-parasieten tot zeer agressieve soorten. Wanneer het om een zwakte-parasiet gaat, hangt de hele plant slap, soms verwelkt de plant eerst aan één kant. Verder treedt vergeling van de bladeren op en blijft de plant achter in de groei. Bij een agressieve soort treedt naast deze verschijnselen ook nog bruinverkleuring van de vaatbundels en wor-telstelsel op. Deze bruinkleuring ontstaat door het afsterven van de vaten. Binnen een paar weken zullen de problemen zich over de hele plant uitbreiden en uiteindelijk sterft de plant af.Bij cannabis was tot nu toe alleen een milde soort Fusarium bekend (Fusarium O) Men maakte in bepaalde landbouwgebieden van deze soort gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel tegen cannabis.

  • Bruinverkleuring van de vaatbundels zonder dat het aan de buitenkant zichtbaar is.
  • Verhouting van de stengel; het begint onderaan
  • Rot aan de stengelbasis.
  • Aangetaste wortels; bruin, wit schimmel, verrotting.
  • Sapstroom en wortelactiviteit zijn gestoord.
  • Bladeren met algemene voedingstekortverschijnselen.
  • Slappe bladeren.
  • Oudere bladeren worden geel en sterven af.
  • Mogelijk een gestoorde kelkgroei; licht van kleur en zeer ‘mager’.

  Er bestaan vele tienduizenden soorten schimmels, die zowel in water leven als in de grond. Ze floreren vooral bij een relatief lage pH (ten opzichte van bacteriën), daarom bevatten zure gronden relatief veel schimmels. Eén van de beruchtere schimmelsoorten in de landbouw is Fusarium. Het woord Fusarium komt uit het Griekse ‘fusiform’, hetgeen betekent : gezwollen in het centrum en versmallend naar het einde. Dit slaat op de opvallende typische vorm van de sporen van Fusarium . Fusarium behoort tot het geslacht van de hyphomyceten. Er zijn meer dan 30 verschillende soorten geïsoleerd. Mogelijk zijn er nog veel meer, gezien het feit dat Fusarium zich heel makkelijk aanpast aan een andere omgeving.

  Fusarium staat bekend om zijn grote (typische) verwelkingsziektes en voetrot die hij aanricht bij onder meer tomaten, komkommers, paprika’s en graan. Het is een natuurlijke bewoner van granen (rijst, tarwe, rogge en gerst). Daarnaast leeft het ook in de grond, op levende en dode planten en op textiel en papier dat aan het verteren is. Door de geschiedenis heen is Fusarium verantwoordelijk geweest voor het uitbreken van grote ziektes en plagen bij mensen en dieren, omdat sommige soorten zeer giftig zijn. In de Oekraïne en Siberië kostte Fusarium duizenden mensen het leven, omdat zij brood consumeerden, dat vervaardigd was uit slecht opgeslagen graan waarin Fusarium welig kon woekeren . Volgens de Amerikanen heeft de USSR zich bezig gehouden met het ontwikkelen van gevaarlijke Fusariumsoorten voor biochemische oorlogsvoering. Bewijzen zouden gevonden zijn op bladeren en takken uit Cambodja en Afghanistan, waar grote hoeveelheden Fusarium op werden gevonden.

  Agressieve Fusariumsoort tegen cannabis ontdekt!

  De laatste tijd rezen er tot nu toe nog onoplosbare problemen bij ver-schillende kwekers, zware aantasting met zware verliezen traden op, en herhaalde zich keer op keer. Het bleek om een tot nu toe nog niet geïdentifi ceerde agressieve soort Fusarium o. te gaan.

  Deze zéér agressieve soort is in staat om binnen 2 tot 4 weken enorme ravages in de tuin aan te richten. Het isolaat uit het bruingekleurde merg van een stengel geeft een explosieve groei te zien in kweekschaaltjes. In die tijd worden er miljoenen sporen gevormd, waarvan elk spoor weer tot besmetting kan leiden. Binnen 4 dagen was de hele voedingsbodem overwoekerd. Dit is snel, temeer als men zich realiseert dat deze tijdsduur normaal (variërend per soort) 7 tot 21 dagen duurt.

  De schimmel wordt verspreid door sporen die in de (vaak) roze schim-melpluis worden gevormd. De sporen kunnen met lucht mee gaan, maar ook met de planten of degene die contact heeft gehad met besmette planten. Fusariumsporen zijn zeer hardnekkig en erg moeilijk te bestrijden. Men moet dus enorm oppassen met verdere besmettingen. Het is dan ten zeerste af te raden om in andere tuinen te komen als eenmaal contact met de schimmel heeft plaatsgevonden.

  Wat te doen

  Er zijn een aantal commercieel verkrijgbare middelen die algemeen werken tegen schimmels, maar niet specifiek tegen Fusarium. Sommige instanties raden het gebruik hiervan aan. Omdat deze middelen niet adequaat werken en het gevaar van besmetting daardoor groot blijft, adviseren wij u deze in de bestrijding van Fusarium. Dit houdt in dat alles wat mogelijk besmet is (voedingswater, matten, druppelaars, schaartjes) ontsmet of het liefst vervangen moeten worden. Daarnaast moet ook degene die in contact komt met de plant (en dus met de sporen van de schimmel) zich ontsmetten (handen wassen, schone kleren). In de tomatenteelt wordt Trichoderma Harzianum gebruikt om de groei van Fusarium te remmen. Of Trichoderma ook bij cannabis een remmende werking heeft op deze soort Fusarium staat nog niet vast. Wel is bekend dat door het gebruik van Trichoderma het risico van het ontstaan van een Fusariuminfectie wordt verkleind. Trichoderma kan dus niet worden toegepast om Fusarium te bestrijden maar wel om Fusarium te voorkomen.

  bron canna.nl

  Grtz
  Last edited by Jointjedraaien; 20 February 2009, 19:09.

Footer Left Ad

Collapse
Bezig...
X