Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Welke voeding verkies jij op coco's

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Welke voeding verkies jij op coco's

  Korting op 420shop
  Graag suggesties ! Ik kweek op atami Coco's in 13l potten die voeding krijgen 1op 3 dagen ik gaf ze canna coco's het hele gamma + bloombastic(wat ik super vind alleen moeilijk voor in druppelaars) en nog 1x week sugar royal... Van de smaak van de oogst ben in tevreden maar niet van de volheid van mijn toppen nu wil ik graag andere voeding proberen enige suggesties?
  Probeer gelukkig te zijn met wat je hebt, ook al is dat niet veel!

  #2
  Re: Welke voeding verkies jij op coco's

  kaliwaterglas (kalimetasilicaat) & Yara Super FK.
  http://www.youtube.com/watch?v=zCvSc2b8CWc

  Comment


   #3
   Re: Welke voeding verkies jij op coco's

   Ik denk dat het antwoord Nik van zijn stoel heeft geworpen
   __________________________________________________ ______________

   When all of your wishes are granted, many of your dreams will be destroyed.


   sigpic

   Comment


    #4
    Re: Welke voeding verkies jij op coco's

    Meer licht en netjes helemaal afbloeien zal beter helpen dan vreemde voeding of boosters bij je Canna lijn toe te voegen.
    Howto: meerdere foto's uploaden en tussen je bericht plaatsen

    ~ 2011-12 ~ 2012-13 ~ 2017 ~ 2014-15-16-17-18-19 ~ 2019 ~

    Comment


     #5
     Re: Welke voeding verkies jij op coco's

     Oorspronkelijk geplaatst door HJM View Post
     kaliwaterglas (kalimetasilicaat) & Yara Super FK.
     En dat is het enige van voeding? En in welk schema dan?
     Probeer gelukkig te zijn met wat je hebt, ook al is dat niet veel!

     Comment


      #6
      Re: Welke voeding verkies jij op coco's

      Oorspronkelijk geplaatst door HJM View Post
      kaliwaterglas (kalimetasilicaat) & Yara Super FK.
      & dat is het enige? En in welk schema geef ik dat dan?
      Probeer gelukkig te zijn met wat je hebt, ook al is dat niet veel!

      Comment


       #7
       Re: Welke voeding verkies jij op coco's

       Als je de genoemde voedingsstoffen bestudeerd had, zou je deze vraag niet stellen.

       SuperFK vervangt wortelbevorderaars en PK 13-14.

       Silicium verbetert werking fungiciden
       Silicium kan de werking van gewasbeschermingsmiddelen verbeteren. De groeiende
       kennis van siliciumverbindingen biedt ook perspectieven voor de ontwikkeling van
       nieuwe meststoffen. Beneficial nutrients news heeft een groot aantal onderzoeken
       met silicium in fungiciden en andere farmaceutische stoffen samengevat.
       Silicium heeft unieke eigenschappen. Het element verschilt namelijk op cruciale punten
       van het verder sterk gelijkende koolstofatoom. Chemici benutten deze verschillen voor
       de ontwikkeling van nieuwe, effectievere werkzame stoffen. Vanuit de farmaceutische
       wetenschappen is er een toenemende belangstelling voor de mogelijkheden van silicium
       om beter werkende medicijnen te ontwikkelen. Afgelopen jaren zijn er ook
       siliciumhoudende fungiciden op de markt gekomen: flusilazool en simeconazool. De
       aanwezigheid van silicium verklaart voor een deel de goede werkzaamheid van beide
       fungiciden. In Nederland is het gebruik van deze fungiciden niet toegelaten. In het
       meinummer van Beneficial nutrients news is een groot aantal onderzoeken met silicium
       in fungiciden en andere farmaceutische stoffen samengevat.
       Beneficial nutrients news onthult ook de ontwikkeling van een nieuwe, nog niet
       gepatenteerde vorm van silicium. Het betreft de ontwikkeling van een product voor
       humane toepassing. De hiermee opgedane kennis is bruikbaar voor het ontwikkelen van
       nieuwe, beter opneembare siliciummeststoffen.
       Wereldwijd wordt silicium op grote schaal gebruikt als meststof voor rijst en suikerriet.
       Wetenschappers hebben ook gunstige effecten van silicium gevonden in graan, gras en
       enkele kasgewassen, waaronder komkommer en roos. Silicium kan bovendien het
       vaasleven van sommige snijbloemen verlengen en de groei van potplanten en
       boomkwekerijgewassen verbeteren.

       september 2010
       rapport 1361
       Effecten van silicium op
       aardappel
       dr. ir. D.W. Bussink
       dr. ir. L. van SchŲll
       nutriŽnten management instituut nmi bv
       postbus 250
       6700 ag wageningen
       agro business park 10
       6708 pw wageningen
       tel. (0317) 46 77 00
       fax (0317) 46 77 01
       e-mail nmi@nmi-agro.nl
       internet www.nmi-agro.nl


       © 2010 Wageningen, NutriŽnten Management Instituut NMI B.V.
       Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
       gegevensbestand, of openbaar gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
       de directie van NutriŽnten Management Instituut NMI.
       Rapporten van NMI dienen in eerste instantie ter informatie van de opdrachtgever. Over uitgebrachte rapporten, of
       delen daarvan, mag door de opdrachtgever slechts met vermelding van de naam van NMI worden gepubliceerd. Ieder
       ander gebruik (daaronder begrepen reclame-uitingen en integrale publicatie van uitgebrachte rapporten) is niet
       toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NMI.
       Disclaimer
       NutriŽnten Management Instituut NMI stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen voortvloeiend uit
       het gebruik van door of namens NMI verstrekte onderzoeksresultaten en/of adviezen.
       Verspreiding
       Ir. H.J. Greve, Productschap Akkerbouw 5x


       1
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       Inhoud
       pagina
       Samenvatting en conclusies 3
       1 Inleiding 7
       1.1 Potenties van Si-bemesting 7
       1.2 Doelstellingen 7
       1.3 Opzet en uitvoering 7
       2 Silicium in bodem 9
       2.1 Silicium 9
       2.2 Effect temperatuur, vocht, redoxpotentiaal, pH, kalk, klei en organische stof op Si in de bodem 10
       2.3 Bepaling beschikbaar Si in bodem 11
       3 Silicium in de plant 13
       3.1 Silicium als voedingsstof voor planten 13
       3.2 Opname en depositie van Si in de plant 14
       3.3 Bepaling Si-gehalte plant 15
       4 Resistentie tegen schimmels en ziekten 17
       4.1 Werkingsmechanismen 17
       4.2 Infectieziekten bij aardappelen. 18
       4.2.1 Schimmelziekten 18
       4.2.2 Bacterieziekten 19
       4.3 Luizen. 21
       5 Benutting voedingsstoffen: P 23
       5.1 Algemeen 23
       6 Droogtetolerantie en efficiŽnt watergebruik 27
       6.1 Algemeen 27
       6.2 Rijst en tarwe 27
       6.3 Aardappelen 29
       6.4 Zouttolerantie 29
       7 Bemesting met Silicium 31
       7.1 Reden voor bemesting 31
       7.2 Meststoffen 32
       8 Discussie 35
       9 Literatuur 39
       2
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       3
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       Samenvatting en conclusies
       Silicium (Si) is ťťn van de basisbestanddelen van grond, maar is toch vrijwel niet in opneembare vorm
       aanwezig. Daarnaast is nog niet aangetoond dat Si een noodzakelijk nutriŽnt is, maar heeft het vaak
       gunstige effecten op de groei van de meeste planten. Proeven in het buitenland geven aan dat het
       toedienen van oplosbaar Si de weerstand tegen droogtestress en tegen infectieziekten kan verhogen en
       dat het de opname of benutting van fosfaat verbetert. In deze literatuurstudie is nagegaan wat er bekend
       is over de zojuist genoemde punten en voor zover er gegevens zijn richt zich de aandacht daarbij vooral
       op (poot)aardappelen.
       Silicium komt in de bodemoplossing voor als monosiliciumzuur, polysiliciumzuur en als
       organosiliciumcomponenten. Alleen monosiliciumzuur is opneembaar voor planten. Gronden die vooral
       bestaan uit kwarts (zandgronden) en/of organische stof (veengronden) beschikken over weinig
       opneembaar Si. Kleigronden beschikken in het algemeen over meer opneembaar Si. De Si-concentratie
       in de bodemoplossing kan uiteenlopen tussen 3,5 tot 40 mg Si per liter bodemoplossing. De Sibeschikbaarheid
       wordt beÔnvloed door temperatuur en vochtgehalte. Naarmate deze hoger zijn neemt
       de beschikbaarheid toe. Ook een lagere pH geeft een hogere Si-beschikbaarheid onder Nederlandse
       condities.
       Planten worden onderverdeeld in Si-accumulatoren met gehaltes >1% Si (grassen, suikerriet en met
       name rijst met >10% Si) en niet-accumulatoren met gehaltes <1% Si, (meeste dicotylen, waaronder
       aardappel). Er is geen informatie over de Si-gehaltes van Nederlandse landbouwgewassen, maar in
       BraziliŽ zijn in het aardappelras Bintje gehaltes in het blad tussen de 0,4 en 0,5% gemeten. Veruit het
       meeste onderzoek naar het effect van Si is uitgevoerd met de Si-accumulatoren. De depositie van Si in
       de plant is afhankelijk van de leeftijd, het type en de locatie van de weefsels en van opname via de
       wortel en transpiratie. De opname door de wortel is afhankelijk van gehaltes aan Si, nutriŽnten en water
       in de bodem, pH en bodemtype. In de plant wordt Si afgezet in de celwand, in de celinhoud en in
       intercellulaire ruimtes van wortel, stengel of blad. Hoe ouder de plant of het weefsel, hoe hoger het Sigehalte.
       Over het algemeen zit er in de wortel het minste, in de stengel wat meer en in het blad het
       meeste Si.
       Effecten van Si hebben betrekking op de plantenstructuur, -fysiologie en als bescherming tegen
       pathogenen/ziekten. Met betrekking tot de structuur betreft het vooral de bescherming tegen compressie
       in celwanden, onder andere bij doorwortelen van de bodem, een sterkere stengel en verbeterde
       bladstand. Hiermee verbetert de lichtinterceptie en vermindert legering door bijvoorbeeld wind (granen).
       Si geeft extra stevigheid doordat het van belang is de vorming van lignine en doordat Si in
       gelignificeerde celwanden wordt afgezet. Ook voor aardappelen worden verhoogde concentraties lignine
       in de bladeren en, minder legering (in Nederland weinig relevant), betere bladstand en verhoogde
       chlorofylconcentraties gevonden bij Si-bemesting.
       In het algemeen verhoogt Si de hoeveelheid mobiel van fosfaat (P) in de grond, vooral bij lage Pgehalten.
       Dit hoeft niet te betekenen dat de P-opname door het gewas hoger is. Veeleer leidt Si tot een
       betere translocatie van P in de plant. Dit zou veroorzaakt worden door een geringere opname van
       mangaan (Mn) en ijzer (Fe) bij aanwezigheid van Si. Opbrengsteffecten worden aangetroffen in situaties
       van lage P-toestanden bij rijst en gerst, vooral veroorzaakt door een betere translocatie. Voor
       aardappelen zijn hier geen gegevens over gevonden. Deze positieve effecten zijn mogelijk ook toe te
       4
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       schrijven aan een betere spoorelementvoorziening als gevolg van de aanwezigheid van spoorelementen
       in veel Si-meststoffen, zoals slakken. Daarnaast is er een effect van de pH-verhoging die optreedt bij
       gebruik van bijvoorbeeld slakken of andere silicaten. Dit kan een voordeel zijn op zure gronden.
       Anderzijds worden er op niet-zure gronden ook positieve opbrengsteffecten gemeld.
       De watergebruiksefficiŽntie neemt toe naarmate het Si-gehalte stijgt. Per kg geproduceerde droge stof is
       minder water nodig door een lagere transpiratiesnelheid. Een betere watergebruiksefficiŽntie is
       aangetoond bij rijst, granen en gras, al uit zich dit niet altijd in een hogere drogestofopbrengst onder
       droge omstandigheden.
       Voor aardappelen is in laboratiumopstelling met kweekbuizen een lagere respiratiesnelheid bij
       toevoeging van Si aan de voedingsoplossing vastgesteld. In een veldproef werd bij aardappelras Bintje
       gevonden dat de Si-concentratie in de bladeren verhoogd werd door Si-bemesting en door
       droogtestress. Tevens was het gehalte aan proline verhoogd bij Si-bemesting en vochttekort. Proline is
       een aminozuur dat bij vochttekort kan worden aangemaakt in de bladeren, maar ook snel weer kan
       worden afgebroken, waardoor het het osmotisch potentiaal kan beÔnvloeden en de cellen tegen
       denaturatieprocessen kan beschermen. Het wordt geassocieerd met de weerstand van planten tegen
       droogtestress. In deze veldproef werden echter met Si-bemesting zowel hogere opbrengsten gevonden
       bij droogte stress als geen droogtestress.
       Uit de beschikbare informatie blijkt dat Si een rol speelt bij de ziekteresistentie. De positieve effecten zijn
       vaak goed gedocumenteerd, hoewel nog onduidelijk is hoe Si ingrijpt op het afweersysteem. Op plekken
       waar schimmels de plant penetreren, wordt extra Si afgezet rond de infectiehaard. Zodoende ontstaat
       een fysische barriŤre. Daarnaast heeft Si waarschijnlijk een signaalfunctie om afweerreacties te
       induceren. Bij deze afweerreacties speelt de aanmaak van fenolen en fytoalexinen een rol. Niet duidelijk
       is hoe hoog de Si-opname moet zijn voor een substantiŽle vermindering van de ziektegevoeligheid.
       Onderzoek naar het effect van Si op de weerstand van niet-accumulatoren, zoals (poot)aardappelen, is
       pas recentelijk op gang gekomen. Er zijn eerste aanwijzingen dat Si-bemesting de weerstand tegen
       zowel bacterie- als schimmelziekten bij aardappelen kan verhogen. Een verhoogde weerstand werd
       geconstateerd bij aantasting van aardappelen door Erwinia (zwartbenigheid) en bij aantasting door
       Ralstonia solanacearum (bruinrot). Daarbij speelde het stimuleren door Si van het afweermechanisme
       middels aanmaak van fenolen een rol. Ook aantasting door Verticillium dahliae (verwelkingsziekte) werd
       sterk gereduceerd bij Si-bemesting. In combinatie met kalk was deze reductie nog sterker. De groei van
       Fusarium oxysporum (droogrot) op een groeimedium in het laboratorium wordt geremd bij hoge Siconcentraties.
       Bij de aantasting door Phytophtora infestans is geen effect van Si-bemesting gevonden.
       Er zijn verschillende Si-houdende meststoffen beschikbaar. Veelal worden deze meerdere keren per
       seizoen met de veldspuit als bladmeststof toegediend. Afhankelijk van de formulering wordt minder dan
       100 gram tot enkele kilo’s per ha toegediend. Daarnaast zijn er ook kalken met oplosbaar Si. De kalkgift
       bepaalt de hoeveelheid Si die wordt toegediend.
       De vraag of we nu in Nederland ook maar Si moeten gaan gebruiken bij de teelt van aardappelen kan
       op dit moment niet afdoende beantwoord worden. Daar is een aantal redenen voor:
       1) Onduidelijk is wat de Si-beschikbaarheid is in gronden, welke Si-gehalten in gewassen worden
       aangetroffen en welke relatie hiertussen bestaat. In Nederland wordt het gehalte oplosbaar Si in
       grond en het Si-gehalte in aardappelen (of andere gewassen) niet vastgesteld. In principe is dit
       5
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       goed mogelijk met de beschikbare meettechnieken. Daarbij lijkt extractie met 0,01 M CaCl2 een
       goede maat voor de beschikbaarheid in grond.
       2) Er zijn (nog) geen duidelijke criteria op basis waarvan besloten kan worden of Si-bemesting zinvol
       is. Niet duidelijk is hoe groot de effecten zijn op de fosfaatbeschikbaarheid en wat de
       opbrengstrespons is bij toepassing van Si op fosfaatarm bouwland. Hoewel de ziektedruk bij veel
       gewassen duidelijk afneemt bij toepassing van Si, moet nog worden aangetoond dat Si de
       weerstand tegen ziekten bij aardappelen kan verhogen. Ook met betrekking tot droogtegevoeligheid
       ontbreken kwantitatieve gegevens voor de Nederlandse situatie om te beoordelen of het zinvol is
       om een Si-bemesting toe te passen.
       Conclusies
       Samenvattend kan worden geconcludeerd dat er met betrekking tot droogtetolerantie en weerbaarheid
       tegen ziekten alsook uit het oogpunt van P-beschikbaarheid er perspectieven lijken te zijn voor het
       gebruik van Si in (poot)aardappel.
       De volgende (globale) aanbevelingen worden daartoe geformuleerd:
       • Stel via monitoring vast welke Si-gehalten in grond (beschikbaar) en aardappel (totaal) worden
       aangetroffen en bestudeer het verband tussen het Si-gehalte in grond en gewas en de opbrengst,
       sortering, droge stof gehalte en aantasting door schurft, Fusarium, verwelkingsziekte,
       zwartbenigheid en stengelrot.
       • Monitor/analyseer de droogtetolerantie van aardappelen bij gebruik van wel of geen oplosbaar Si in
       praktijksituatie op droogtegevoelige zandgrond.
       • Bestudeer het effect van wel of geen oplosbaar Si op bouwland op de aantasting van aardappel
       door schurft, Fusarium, verwelkingsziekte, zwartbenigheid en stengelrot op meerdere locaties,
       waarvan bekend is dat deze gevoelig zijn deze ziekten. Gebruik daarbij minimaal een product dat
       via de bodem werkt (Si-houdend kalk of een andere product met goed oplosbaar Si) en een product
       dat via bladbemesting werkt.
       Door een slim ontwerp zijn de effecten van Si op droogtetolerantie en aantasting door ziekten bij
       aardappel mogelijk in ťťn proef vast te stellen.
       6
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       7
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       1 Inleiding
       1.1 Potenties van Si-bemesting
       Silicium (Si) is ťťn van de basisbestanddelen van grond, maar is toch vrijwel niet in opneembare vorm
       aanwezig. Daarnaast is nog niet aangetoond dat Si een noodzakelijk nutriŽnt is, heeft het vaak gunstige
       effecten op de groei van de meeste planten.
       PA heeft NMI gevraagd om te onderzoeken of het toevoegen van Si onder Nederlandse
       omstandigheden ook tot de genoemde voordelen leidt. Daarnaast is het de vraag of dit kostenvoordelen
       en mogelijk hogere opbrengsten c.q. een betere gewaskwaliteit bij (poot)aardappelen oplevert, zoals
       soms gevonden wordt in buitenlands onderzoek. Om meer inzicht te krijgen in de eventuele meerwaarde
       van Si-gebruik heeft NMI daarom een literatuuronderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten volgt
       aansluitend veldonderzoek.
       1.2 Doelstellingen
       Toetsen van de effecten van het gebruik van Si in de (poot)aardappelteelt op basis van
       literatuuronderzoek aangevuld met veldonderzoek om de meerwaarde van Si-bemesting vast te stellen.
       Deelvragen zijn:
       - verhoogt Si-gebruik de weerstand tegen ziekten?
       - leidt Si-gebruik tot een betere droogtetolerantie?
       - verbetert de fosfaatbeschikbaarheid door Si-gebruik?
       1.3 Opzet en uitvoering
       Nagegaan wordt hoe Si beschikbaar komt in de bodem en welke factoren van invloed zijn op de
       beschikbaarheid. Deze informatie bepaalt mede welke Si-vormen bij Si-bemesting leiden tot een hogere
       opname van Si door het aardappelgewas. Informatie over hoe Si werkt in de plant en verdeeld wordt
       binnen de plant geeft inzicht in hoe de genoemde voordelen tot stand kunnen komen. Vervolgens wordt
       nagegaan welke effecten in de literatuur gerapporteerd zijn omtrent de inzet van Si op de onderdrukking
       van bacterieziekten, maar ook op schimmelziekten temeer daar recente literatuur hierover positieve
       effecten meldt. Bij nagaan van positieve effecten op de fosfaatbeschikbaarheid is het van belang vast te
       stellen of dit wordt veroorzaakt door een hogere opname van P door de wortel of dat dit het gevolg is
       van een betere herverdeling in de plant.
       Van belang is om vast te stellen of er informatie over de vorm waarin Si het beste kan worden
       toegediend: ůf aan de bodem (er zijn bijvoorbeeld kalken met een verhoogd gehalte oplosbaar Si) ůf via
       bladbemesting. Van belang daarbij is vast te stellen welke hoeveelheden worden geadviseerd en op
       welk tijdstip deze dienen te worden toegediend. Deze info draagt bij aan de definitieve inrichting van een
       op te zetten veldexperiment.
       Op basis van de literatuurstudie kan besloten worden of een toetsing onder veldomstandigheden
       gewenst is en kan de inrichting van de veldproef gefinetuned worden.
       8
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       9
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       2 Silicium in bodem
       2.1 Silicium
       Silicium (Si) is een element dat in de aardkorst op zuurstof na het meeste voorkomt. Si is meestal
       gebonden aan zuurstof of aan metalen als alumosilicaten (Matichenkov & Bocharnilova, 2001). De
       bodem bestaat gemiddeld ongeveer 50 procent uit SiO2 (Marschner, 1995). Matichenkov & Bocharnilova
       (2001) onderscheiden verschillende Si-verbindingen (Tabel 2.1). De oplosbare Si-houdende
       verbindingen bestaan uit monosiliciumzuren, polysiliciumzuren en organosiliciumcomponenten. De
       meest voorkomende vormen van monosiliciumzuur zijn orthosiliciumzuur (H4SiO4, K=-9,85) en het anion
       daarvan (H3SiO4
       -): bij bepalingen in bodemoplossingen wordt ervan uitgegaan dat dit het enige
       aanwezige monosiliciumzuur is (Matichenkov & Bocharnilova, 2001). Monosilicium is de vorm die
       opneembaar is voor planten. Polysilicium bestaat uit twee of meer siliciumatomen. Polysilicium is
       ingewikkelder van structuur dan monosilicium: het kan uit langere, vertakte ketens bestaan. Wanneer er
       meer polysilicium in de bodemoplossing zit, heeft dit (positieve) effecten op bijvoorbeeld de
       watervasthoudende capaciteit en de buffercapaciteit in lichte bodems. Ook wanneer Si in de vaste fase
       voorkomt, kan het positieve effecten op de watervasthoudende capaciteit hebben (Matichenkov &
       Bocharnilova, 2001).
       De Si-concentratie in de bodemoplossing bedraagt 3,5 tot 40 mg l-1 (Marschner, 1995) in de vorm van
       siliciumzuur, waarvan de bron onder andere SiO2 is (Epstein, 2001). Kwarts zelf is nauwelijks oplosbaar:
       de activiteit van siliciumzuur in contact met kwarts is minder dan 0,1 mM (3 mg l-1). De concentratie van
       siliciumzuur is in de meeste bodemoplossingen hoger, omdat het onttrokken wordt aan aluminosilicaten.
       Bij oververzadiging met siliciumzuur in een oplossing, slaat het neer in een amorfe vorm, die reactiever
       is dan de gekristalliseerde vorm: bij chemisch evenwicht is de concentratie van siliciumzuur dan 1,8 mM
       ofwel 50 mg l-1 (Epstein, 2001).
       Tabel 2.1. Siliciumhoudende componenten in de bodem, onderverdeeld in de vloeibare en vaste fase.
       Vloeibare fase vaste fase
       amorf kristallen
       monosiliciumzuren biogene vormen
       (phytoliet restanten)
       fijn gedispergeerde mineralen
       (mica’s, kleien etc.)
       polysiliciumzuren abiogene vormen
       (amorfe silica)
       ruw gedispergeerde mineralen
       (kwarts, veldspaten)
       complexen met anorganische
       componenten
       complexen met organische
       componenten
       organo-siliconen componenten
       De beschikbaarheid van Si in de bodem is afhankelijk van verschillende factoren, zoals temperatuur,
       bodemvochtigheid, pH, calciumcarbonaat, organische stof en redoxpotentiaal (Rodgers-Gray & Shaw,
       2004), maar ook van het bodemtype. In Japan is hier uitgebreid naar gekeken, omdat Si een belangrijk
       element is bij de rijstteelt. Gronden bestaand uit vooral kwarts (zandgronden) en veengronden hebben
       10
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       weinig gemakkelijk opneembaar Si. Kleigronden hebben in het algemeen meer beschikbaar Si.
       Toevoegen van oplosbaar Si heeft positieve effecten op de bodemstructuur (Rex, 2000).
       2.2 Effect temperatuur, vocht, redoxpotentiaal, pH, kalk, klei en organische stof op Si in de bodem
       In het algemeen is een hoge temperatuur gunstig voor de beschikbaarheid van een element. Met
       betrekking tot Si zijn weinig experimenten bekend waarin naar het effect van de temperatuur is gekeken.
       Mattigod & Kittrick (1980) hebben het gedrag van een kaoliniet-gibbsiet systeem bestudeerd over het
       temperatuurtraject van 25-95 oC. Over dit traject neemt de oplosbaarheid van orthosiliciumzuur met een
       factor 4 toe en die van amorf Si met een factor 3.
       Bij een hoger vochtgehalte in de bodem is er meer Si beschikbaar (Subramanian & Gopalswamy, 1991).
       Voor een deel komt dit doordat meer bodemvocht zorgt voor betere transportmogelijkheden van Si. Een
       belangrijker effect is echter het effect van een gewijzigde redoxpotentiaal. Indien de grond vochtiger
       wordt of zelfs helemaal onder water komt te staan dan leidt dit tot een daling van de redoxpotentiaal
       (deze kan sterk negatief worden). Een mooi voorbeeld hiervan is een experiment van Matsuura et al.
       (1977) waaruit blijkt dat bij een redoxpotentiaal tussen –120 en –50 mV slechts 70 procent van de
       hoeveelheid Si wordt aangetroffen ten opzichte van een redoxpotentiaal van –200 mV (deze effecten
       zijn beter bekend bij ijzer: naarmate de zuurstofbeschikbaarheid afneemt wordt ijzer beter beschikbaar.
       In deze proef was het Fe-gehalte tussen –120 en –50 mV 50 procent bij die van –200 mV). Obermueller
       & Mikkelsen (1974) geven aan dat de daling van de redoxpotentiaal in hun experiment de belangrijkste
       oorzaak is voor een betere Si-beschikbaarheid en Si-opname van rijst bij natte rijstbouw in vergelijking
       tot droge rijstbouw. Ook McGeehan et al. (1998) tonen aan dat een lage redoxpotentiaal gustig is voor
       de beschikbaarheid van Si.
       In Nederland kan een situatie met een lage redoxpotentiaal optreden in de winter. Gedurende het
       groeiseizoen is de vochttoestand dusdanig dat een lage redoxpotentiaal niet voorkomt (behoudens
       calamiteiten als stortbuien). Voldoende vocht is vooral van belang om een goed transport van nutriŽnten
       te kunnen waarborgen.
       Het effect van pH op de Si-beschikbaarheid lijkt tegengesteld te zijn. Zo wordt in de literatuur uit China,
       Japan en Korea vooral gemeld dat een hoge pH de Si-beschikbaarheid verhoogt (Kim et al., 1977;
       Zhang, 1987; He-LiYua & Li-XiaoLiang,1995). Daarentegen is er veel andere literatuur die het
       tegenovergestelde aangeeft. Deze verschillen zijn waarschijnlijk voor een groot deel terug te voeren op
       een verstrengeling met de redoxpotentiaal. In Aziatische landen vindt vaak natte rijstbouw plaats. Dat
       betekent dat de redoxpotentiaal van de grond laag is en de beschikbaarheid hoog. Voor situaties waar
       de grond niet onder water staat, zeg maar de voor ons gangbare landbouw, is de redoxpotentiaal hoog
       en neemt de Si-beschikbaarheid toe bij verlagen van de pH (Curtin & Smillie, 1986; Brown & Mahler,
       1987; Leusch & Buchenauer, 1989). De belangrijkste component in de bodemoplossing, siliciumzuur, is
       een zwak zuur. Naarmate de pH daalt is er meer Si niet gedissocieerd (dus H4SiO4). Dit is in principe
       beter beschikbaar dan het anion (H3SiO4
       -) dat gemakkelijk verbindingen aangaat met kationen en
       gemakkelijk kan adsorberen. Waarom onder zeer natte omstandigheden het effect tegenovergesteld is
       wordt niet verder nagegaan, omdat deze situatie niet relevant is voor de Nederlandse situatie.
       De toepassing van kalk leidt tot een verhoging van de pH. Op basis van het voorafgaande neemt
       daarmee de beschikbaarheid van Si af. Echter in kalk kunnen ook Si-verbindingen aanwezig zijn. De
       hoeveelheid en de vorm waarin Si in kalk aanwezig is hangt af van de herkomst van de kalk en of de
       bewerkingen die kalk heeft ondergaan. Zo wordt in de ijzerertsindustrie veel kalk gebruikt bij de
       11
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       bereiding van staal (bijvoorbeeld ‘Converterkalk’, ‘HŁttenkalk’. Deze kalken bevatten voor een deel goed
       beschikbare Si-verbindingen, zeker zodra bij toepassing de natuurlijke verzuring zijn werk doet (Kato &
       Owa, 1996). Deze producten worden dan ook mede gebruikt om de Si-beschikbaarheid in Si-behoeftige
       teelten, zoals de rijstbouw (Ma & Takahashi, 2002).
       Naarmate de grond meer klei bevat is er in het algemeen meer Si beschikbaar (Schwandes et al., 2001,
       Zhang, 1987). Dit heeft te maken met de opbouw van het kleimineraal dat voor een deel uit
       aluminosilicaten bestaat. Aluminosilicaten zijn beter oplosbaar dan kwarts. Schnug & Von Franck (1985)
       vonden de laagste gehalten in granen geteeld op podsolen gevolgd door bruine bodems en
       Marschgronden (gronden langs de kust, klei bevattend).
       Er is weinig bekend over het effect van organische stof op de beschikbaarheid van Si. De gegevens die
       er zijn hebben vooral betrekking op natte rijstteelt. Daar blijkt een hoger gehalte organische stof of
       toevoer van organische stof (bijvoorbeeld in de vorm van compost) in het algemeen gunstig te werken
       op de beschikbaarheid van Si (Ma & Takahashi, 2002). Er is ťťn experiment bekend waarin in een
       potproef met gerst de toevoer van organische stof aan de grond leidde tot lagere Si-gehalten in de gerst
       (Nishita et al., 1973). Op basis van de gevonden informatie in de literatuur kan geen duidelijke uitspraak
       worden gedaan of meer organische stof leidt tot hogere Si-gehalten.
       2.3 Bepaling beschikbaar Si in bodem
       Beschikbaarheidsbepalingen vinden vooral plaats bij de teelt van rijst en suikerriet. Ma & Takahashi
       (2002) beschrijven een zestal bepalingsmethoden. Sommige daarvan zijn nogal tijdrovend. Eťn van de
       bekendste methoden is extractie met natriumacetaatbuffer (pH 4,0) gedurende 5 uur bij 40 0C (Ma &
       Takahashi, 2002; Snyder, 2001). De vraag is hoe goed de bepalingsmethoden toepasbaar zijn voor de
       landbouw zoals wij die kennen. Rijstteelt vindt vaak plaats op gronden die onder water staan. Het
       oplosbaarheidsgedrag van Si is onder deze omstandigheden anders dan onder droge omstandigheden
       (vanwege het verschil in redoxpotentiaal).
       Ook bij de teelt van suikerriet is de bepaling van de Si-beschikbaarheid van belang. Haysom &
       Chapman (1975, uit Snyder 2001) stelden een extractie met 0,01 M CaCl2 voor gedurende een periode
       van 16 uur. Deze extractie gaf een correlatie van 0,903 met de suikerrietopbrengst en gaf betere
       resultaten dan extractie met 0,5 M ammoniumacetaat of met 0,005 M zwavelzuur. Snyder (2001) noemt
       in zijn overzicht nog enkele andere bepalingsmethoden, waaronder extractie met 0,5 M azijnzuur
       gedurende 2 uur na een nacht inwerken van de extractievloeistof. In Florida is deze extractie populair
       zowel bij de rijstbouw als de suikerrietteelt.
       Op dit moment is de Si-bepaling in 0,01 CaCl2 niet operationeel.
       12
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       13
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       3 Silicium in de plant
       3.1 Silicium als voedingsstof voor planten
       Silicium komt in vrijwel alle gewassen voor. Het is -nog- niet aangetoond dat Si een essentieel element
       is: ook zonder de aanwezigheid van Si kan de plant zijn levenscyclus voltooien (Marschner, 1995).
       Echter, Si heeft wel gunstige effecten op de meeste planten. Effecten van Si hebben betrekking op de
       plantenstructuur, -fysiologie en als bescherming tegen pathogenen/ziekten. Met betrekking tot de
       structuur betreft het vooral de bescherming tegen compressie in celwanden, onder andere bij
       doorwortelen van de bodem. Een sterkere stengel verbetert de lichtinterceptie en vermindert legering
       door bijvoorbeeld wind. Sterkere zaden verbeteren de retentie van de zaden. Fysiologische functies zijn
       een vermindering van evapotranspiratie, verbeteren van de zuurstofvoorziening van de wortels door
       wanden van luchtkanalen, interacties met fosfor en vermindering van toxiciteit van metaal.
       Beschermende functies omvatten resistentie tegen pathogenen, insecten en herbivoren (Sangster et al.,
       2001).
       Bij afwezigheid van Si treedt er stress voor de plant op, wat zich in verschillende symptomen kan uiten.
       Bij rijst bijvoorbeeld wordt de vegetatieve groei minder, de graankorrelproductie gaat omlaag en er kan
       necrose van het blad en verwelking van de planten optreden. Bij suikerriet wordt er minder anorganisch
       fosfaat in ATP, ADP en suikerfosfaten ingebouwd en bij tarwe neemt de hoeveelheid lignine in de
       wortels af en het aantal fenolische componenten toe. Planten met een tekort aan Si verschillen van
       planten die wel voldoende Si hebben in onder andere (Epstein, 2001)
       i. chemische samenstelling;
       ii. structurele kenmerken;
       iii. mechanische sterkte;
       iv. verschillende aspecten van groei (ook oogstopbrengst);
       v. enzymactiviteit;
       vi. oppervlaktekarakteristieken;
       vii. resistentie tegen ziekten en plagen;
       viii. resistentie tegen metaalvergiftiging;
       ix. zouttolerantie;
       x. waterrelaties; en
       xi. koudegevoeligheid.
       Planten kunnen verdeeld worden in Si-accumulatoren, waarbij de plant meer Si opneemt dan hij door
       passieve opname met water binnen krijgt, en niet-accumulatoren, waarbij de plant evenveel, of minder
       Si opneemt dan door passieve absorptie (Marschner, 1995). Met name rijst is bekend als Siaccumulator,
       maar ook andere granen accumuleren Si. In accumulerende soorten is de Si-opname
       gerelateerd aan het metabolisme in de wortel en niet aan de transpiratiecoŽfficiŽnt. Volgens Marschner
       (1995) zijn grassen in het algemeen, en met name natte rijst, typische Si-accumulatoren. Het meeste
       onderzoek naar Si-gebruik is dan ook uitgevoerd bij rijst. Gewassen die geen Si accumuleren, zijn
       bijvoorbeeld de meeste dicotylen. In de meeste dicotyle gewassen gebeurt de absorptie van Si passief.
       Echter, ook bij niet-accumulerende dicotyle soorten kan Si voordelen bieden. In deze soorten verhoogt
       Si bijvoorbeeld de fysiologische beschikbaarheid van zink, vooral bij hoge fosfaatbeschikbaarheid, of
       versterkt het de tolerantie in het blad tegen toxische concentraties mangaan (Marschner, 1995).
       14
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       De variatie in Si-gehalten van planten is groot. In aardappelblad is de concentratie laag, <0,5 procent in
       de droge stof (Crusciol et al., 2008), terwijl het in rijst juist erg hoog is: gehalten tot boven 10 procent
       komen voor.
       Jones & Handreck (1967, volgens Epstein, 1999) maakten onderscheid in drie groepen: de ‘wetland
       gramineŽn’ zoals rijst, met Si-gehalten van 10-15 procent, de ‘dryland-grassen’ (granen en suikerriet)
       met gehalten van 1-3 procent en de meeste dicotylen met gehalten van minder dan 1 procent (er zijn
       wel dicotylen met hogere gehalten). De grondsoort kan grote invloed op de concentraties in de plant
       hebben. Schnug & Von Franck (1984) vonden in Noord-Duitsland de laagste gehalten op podsolen
       (arme zandgronden) en de hoogste gehalten op zeekleigronden.
       Planten met meer dan 1 procent Si in het blad, in de droge stof, worden als Si-accumulator gezien
       (Epstein, 1994), en in een onderzoek van Ma & Takahashi (in Epstein, 1994) waren dit 34 van de 175
       soorten (19 procent). Positieve effecten van Si op opbrengst en kwaliteit worden vooral waargenomen
       bij de teelt van rijst en suikerriet, maar ook wel bij aardbeien, komkommer, tomaten, sorghum en
       parelgierst.
       Silicium is dus voor de meeste gewassen niet noodzakelijk, maar wordt over het algemeen wel gunstige
       effecten toegedicht, zoals
       • een positief effect op weerstand tegen ziekten;
       • een mogelijk hogere benutting van voedingsstoffen zoals fosfaat;
       • een verbeterde waterhuishouding; en
       • een hogere zouttolerantie bij bemesting met Si.
       Om er achter te komen of Si ook werkzaam is in aardappelen, is het noodzakelijk om inzicht in de
       precieze werking van Si op fosfaatbenutting, droogteresistentie en weerstand tegen ziekten te krijgen.
       Daarvoor is inzicht in zowel de plantfysiologie als in bodemprocessen nodig. Deze aspecten worden in
       de navolgende paragrafen en hoofdstukken behandeld.
       3.2 Opname en depositie van Si in de plant
       In sommige planten (niet-accumulerend) wordt Si passief opgenomen, in andere soorten
       (accumulerend) wordt het actief opgenomen. Volgens Raven (2001) kan via passief transport slechts
       zeer weinig Si worden opgenomen. De epidermis (opperhuid) is een barriŤre voor Si-transport. In de
       plant wordt Si op verschillende plaatsen afgezet (silificatie). De silificatie van de endodermis (binnenste
       laag van de schors, grenzend aan de centrale cilinder) fungeert als mechanische barriŤre tegen
       pathogenen en parasieten. Siliciumhoudende structuren in de plant worden phytolieten genoemd.
       Si wordt over lange afstanden getransporteerd in het xyleem, en relatief veel Si wordt afgezet in de
       wanden van de xyleemvaten. Dit is mogelijk belangrijk voor het tegengaan van compressie bij hogere
       transpiratie. Epidermale celwanden zijn geÔmpregneerd met een siliconenlaag. Dit biedt bescherming
       tegen teveel waterverlies door transpiratie van de cuticula en tegen schimmelinfecties. In grassen is ook
       veel Si van het bladoppervlak intracellulair gelokaliseerd. Eenmaal in de plant afgezette Si, kan niet
       gerelokaliseerd worden.
       Si is van belang voor de vorming van lignine, maar het levert ook extra stabiliteit door het afzetten van Si
       in gelignificeerde celwanden. Het werkt mee aan het versterken van celwanden, maar het kan ook de
       elasticiteit verhogen tijdens celextensie. De stevigheid van de plant wordt daarmee verhoogd. Het
       vermindert bijvoorbeeld de graanlegering en zorgt ervoor dat het blad recht overeind blijft staan. Gomes
       15
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       et al. (2008) melden een verhoogd percentage lignine in bladeren van aardappelen die een blad- of
       bodembemesting met Si hadden ontvangen in vergelijk met de onbemeste controle. Het effect van Si op
       plant architectuur wordt voor aardappelen bevestigd door Luz et al., 2008. Zij vinden in een veldproef
       dat een wekelijkse bladbemesting met K2SiO3 (14 bespuitingen tot oogst met 600 L waarin 0-0,2-0,4-
       0,6-0,8-1 % K2SiO3). De stand van het blad werd daarbij verbeterd door Si: bij toename van Si in
       mestgift nam de hoek van de bladstand af. Bij 1% K2SIO3 was het gehalte aan chlorofyl in de bladeren
       22% hoger dan in de onbemeste planten. Daarbij nam ook de oogst van aardappelknollen (zowel totale
       omvang als de commercieel relevante groottes) toe. Ook Crusciol et al. (2009) vinden dat Si-bemesting
       het aandeel stengels dat de grond raakt (legeert) sterk vermindert.
       Het effect van Si komt grotendeels van de depositie in de epidermis en is dus gerelateerd aan
       beschikbaar Si. De depositie van Si in de plant is afhankelijk van de leeftijd, het type en de locatie van
       de weefsels, en van opname via de wortel en transpiratie (Sangster et al., 2001). De opname door de
       wortel is afhankelijk van Si-, nutriŽnten- en watergehalten in de bodem, pH en bodemtype. Si wordt
       afgezet in de celwand, in de celinhoud en in intercellulaire ruimtes van wortel, stengel of blad. Hoe ouder
       de plant of het weefsel, hoe hoger het Si-gehalte. Over het algemeen zit er in de wortel het minste, in de
       stengel wat meer, en in het blad het meeste Si. Ook in de bloeiwijze is het Si-gehalte hoog.
       In tarwewortels wordt Si met name afgezet in de endodermale celwanden. Wanneer deze gesilificeerd
       zijn, zal opgenomen Si naar de stengel getransporteerd worden. Het is niet duidelijk waarom alleen in de
       endodormale wanden Si wordt afgezet. Depositie van Si zou zowel passief als actief kunnen zijn. Met
       name op plaatsen waar veel Si aanwezig is (endodermis), zou het bijna wel actief moeten zijn.
       3.3 Bepaling Si-gehalte plant
       In diverse gewassen wordt het Si-gehalte bepaald. Verschillende procedť’s zijn daarvoor beschikbaar.
       In principe berusten deze op een totale destructie van het gewasmateriaal. Snyder (2001) geeft een
       overzicht van een aantal technieken. Eťn ervan komt uit Nederland en wordt als zodanig ook toegepast.
       Het betreft een ‘snelle’ ontsluiting op basis van HCl en HF, welke de voorkeur heeft boven de klassieke
       methode van droog verassen gevolgd door samensmelting met natriumcarbonaat, of natte destructie
       met HF en HNO3 in een gesloten systeem. De vaststelling van het Si-gehalte in gewasmateriaal vindt
       vooral plaats bij de teelt van rijst en suikerriet.
       16
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       17
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       4 Resistentie tegen schimmels en ziekten
       4.1 Werkingsmechanismen
       Silicium wordt al honderden jaren gebruikt vanwege zijn profylactische eigenschappen met betrekking
       tot plantenziekten (vooral in de rijstteelt). De positieve effecten zijn vaak goed gedocumenteerd. Hoe Si
       op het plantafweersysteem ingrijpt is veel minder duidelijk (Ma & Yamaji, 2006).
       Veel onderzoek is er verricht naar schimmelziekten bij rijst (Ishiguro, 2001). Bij rijst is het zo, dat hoe
       meer Si er toegediend wordt, hoe meer Si in het blad terecht komt. De gevoeligheid voor
       schimmelziekten gaat daarbij omlaag. De hogere resistentie is direct gerelateerd aan de Si-concentratie
       in het groeimedium en in het rijstblad. Bij rijst wordt Si met name afgezet in volwassen bladeren, terwijl
       ‘rice blast (Magnaporthe grisea)’ met name voorkomt in jonge bladeren. Ondanks dat heeft de
       toediening van Si een duidelijk positief effect en doet het de effecten van verhoogde gevoeligheid voor
       rice blast door een verhoogde stikstofbemesting bijna teniet.
       Silicium lijkt daarbij ook een breed werkend afweermechanisme te bevorderen; de verhoogde weerstand
       is niet beperkt tot een of enkele pathogenen, maar wordt breed gevonden. Rodgers-Gray & Shaw (2004)
       onderzochten in Engeland het effect van Si op vier blad- en twee stengelgebaseerde pathogenen in
       tarwe. Daartoe zijn potproeven uitgevoerd met kalkrijke klei, twee lemige gronden en zandgrond en is er
       een potproef uitgevoerd met een mengsel van zand en vermiculiet. De hierop groeiende tarwe werd
       geÔnfecteerd met de bladpathogenen (het zand- en vermiculietmengsel werd ook geÔnfecteerd met de
       bodempathogenen). Twee keer per week werd 100 ml vocht toegediend met 0 of 100 mg Si l-1. De
       resultaten zijn in Tabel 4.1 weergegeven. Het blijkt dat toediening van Si in alle situaties een lagere
       aantasting geeft. In een aantal gevallen is het effect significant. Rodgers-Gray & Shaw concluderen op
       grond van hun onderzoek dat positieve effecten van Si vooral optreden bij een hoge ziektedruk.
       Tabel 4.1. Effect van Si op verschillende pathogenen bij tarwe (naar Rodgers-Gray & Shaw, 2004).
       Pathogeen beoordeling 4 gronden zand+vermiculiet
       onbehandeld Si onbehandeld Si
       % reductie* % reductie*
       Blumeria graminis % hevigheid 5 45a 6
       Mycosphaerella graminicola sporen (mg l-1) 330 -13 67a
       Mycosphaerella graminicola % hevigheid 4 29
       Puccinia recondita % voorkomen 35 22 25 18
       Oculimacula yallundae % voorkomen 26 54a 35 22
       Phaeosphaeria nodorum % hevigheid 5 31
       Fusarium culmorum hevigheid (0-5) 0,49 24
       * ten opzichte van onbehandeld; a: statistisch significant effect
       Op grond van het onderzoek bij de Si-accumulerende monocotylen rijst en graan werd lang gedacht dat
       een passief afweermechanisme door vorming van fysische barriŤres verantwoordelijk was voor de
       verhoogde ziekteresistentie (Nicholson & Hammerschmidt, 1992; Raid et al., 1992). Schimmels worden
       door deze barriŤre beperkt in de mogelijkheden om een plant te penetreren. Op plekken waar penetratie
       van fungi plaatsvindt, wordt extra Si afgezet rond de infectiehaard. Het optreden van een fysische
       18
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       barriŤre bij rijst wordt door Ishiguro (2001) als verklaring geopperd. Ook bij dicotylen is extra afzetting
       van Si rond de infectiehaarden waargenomen (Heath,1981). Dit versterkt de gedachte van een fysische
       barriŤre als oorzaak voor resistentie. Ook prikmetingen geven aan dat er een hogere weerstand voor
       penetratie is bij veel Si in de epidermis. Toch sluit Ishiguro (2001) niet uit dat er een andere verklaring is
       voor de werking van Si. Het feit dat Si wordt afgezet op geÔnfecteerde plaatsen laat zich verklaren uit het
       feit dat gepolymeriseerd Si een sterke affiniteit heeft voor organische polyhydroxylcomponenten zoals
       orthodifenolen, welke betrokken zijn bij de synthese van lignine. Deze eigenschap verklaart de tendens
       van Si-accumulatie bij infectiehaarden. Met behulp van lignine tracht de plant de beschadiging van de
       celwand op te heffen en zo wordt er dus ook extra Si afgezet (Fawe et al., 2001).
       Een tweede afweermechanisme, waarbij silicium een actieve rol speelt in plant-pathogeen interacties,
       komt naar voren uit onderzoek bij dicotylen, met name komkommer dat van de dicotylen het meeste
       onderzocht is. Hierbij heeft Si waarschijnlijk een signaalfunctie om afweerreacties te induceren. Bij
       komkommer zijn deze afweermechanismen van fenolische aard en komen overeen met een patroon
       typisch voor phytoalexinen, zoals voor het eerst gesuggereerd door Menzies et al. (1991b) en Chťrif et
       al. (1994). Biochemisch onderzoek van Fawe et al. (1998) bevestigde de aanwezigheid van fenolische
       zuren en flavioniden in geÔnfecteerde komkommerbladeren. De afweerwerking treedt alleen op zolang er
       oplosbaar Si beschikbaar is. In proeven met voedingsoplossingen, waarbij na verloop van tijd de Sihoudende
       oplossing vervangen werd door een oplossing zonder Si, verdween namelijk de afweerreactie
       tegen meeldauw, ondanks dat er Si in de plant aanwezig was (Samuels et al.,1991). Praktisch gezien
       betekent dit dus dat in een groeimedium voldoende gemakkelijk beschikbaar Si aanwezig moet zijn voor
       een optimale afweerreactie. Verder werd bij komkommer vastgesteld dat er een optimum is voor het Sigehalte
       in de voedingsoplossing. Hogere gehalten dan 100 ppm gaven niet meer ziekteonderdrukking
       (Menzies et al., 1991a). Positieve effecten van silicium op het plant-pathogeen afweersysteem van
       dicotylen worden verder gemeld voor meeldauwaantasting bij meloen, courgette, roos en aardbei, en
       voor phytiumaantasting bij komkommer (Fawe et al., 2001; Ma & Yamaji, 2006).
       Of er inderdaad een verschillend afweermechanisme bij monocotylen en dicotylen (respectievelijk een
       passief dan wel actief) ten grondslag ligt aan de verhoogde weerstand bij Si-bemeste planten was lang
       onduidelijk. Fawe et al. (2001) wezen erop dat bij monocotylen vooral gebruik gemaakt is van
       microscopisch onderzoek, terwijl bij dicotylen gebruik gemaakt is van biochemisch onderzoek. Een
       studie van Rodrigues et al. (2004) geeft aan dat ook bij rijst verhoogde gehalten aan phytoalexinen
       worden aangetroffen bij rijst geÔnfecteerd met ‘blast’ bij aanwezigheid van Si. Fauteux et al (2006) halen
       daarnaast nog een studie aan met tarwe waarin silicium bij besmetting met meeldauw (Blumeria
       graminis) leidde tot de aanmaak van glycosilaatfenolen, vergelijkbaar aan het afweersysteem in
       komkommer. Fauteux et al. (2006) concluderen dat zowel bij dicotylen als monocotylen Si een rol speelt
       in het stimuleren van het actieve afweersysteem tegen plantpathogen, een conclusie die wordt gedeeld
       door Ma & Yamaji (2006).
       4.2 Infectieziekten bij aardappelen.
       4.2.1 Schimmelziekten
       Onderzoek naar een mogelijk effect van silicium op het afweersysteem bij niet-accumulerende planten
       zoals aardappel is pas recentelijk op gang gekomen. Goed gedocumenteerd onderzoek is derhalve nog
       niet voorhanden, maar er zijn wel aanwijzingen dat silicium de weerstand ook bij aardappelen tegen
       enkele pathogenen kan versterken.
       19
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       Phytophtora infestans is de belangrijkste aardappelziekte. Enkele in Nederland commercieel belangrijke
       soorten zijn zeer vatbaar. De sporen verspreiden zich via de lucht en dringen de plant binnen via het
       blad of de stengel. De schimmel overleeft alleen in natte omstandigheden, maar zal een winter in de
       grond niet doorstaan. Duarte et al., 2008 vergeleken in een veldexperiment het effect van een
       bladbespuiting met kaliumsilicaat (60 g l-1)en de fungiciden cimoxanil en mancozeb op de aantasting met
       Phytophtera infestans bij aardappel cv asterix. De fungiciden gaven een sterke reductie van de
       aantasting, van 72,5% naar 16,3 tot 29,5%, afhankelijk van dosering en combinatie. Bespuiting met
       kaliumsilicaat gaf geen reductie in de aantasting met Phytophtera infestans.
       Verwelkingsziekte, Verticillium dahliae, is een schimmelziekte die leidt tot het vervroegd afsterven van
       het van gewas. De schimmel kan wel tot zes jaar in de bodem overleven en heeft veel waardplanten,
       waaronder akkerbouwgewassen. Ook met het pootgoed kan besmetting optreden. Millard et al. (2008)
       onderzochten het effect van silicium toevoegingen aan aardappelen, cv Caren, op de weerstand tegen
       Verticillium dahliae in een potproef. Vergeleken werden controle en toediening van 0,11 g kg-1 grond
       zuiver Si (Si “fume” 100% Si), of toediening van 0,45 g kg kalk (lime), slakkenmeel (slag met 30% Si) of
       vliegas (met 50% Si). De kalkbehandeling gaf een reductie van 91% van besmetting in de bladeren ten
       opzichte van de controle, en de siliciumbehandelingen gaven een reductie van 50, 96 en 100% voor
       respectievelijk zuiver Si “fume”, slakkenmeel en vliegas. Hieruit blijkt dat Si een weerstandverhogend
       effect heeft. Millard et al. vermelden geen bodemmetingen. Slakkenmeel bevat naast silicium ook
       calcium. Vliegas bestaat naast Si grotendeels uit aluminium en ijzer. Kalk en Si dragen bij aan de
       reductie van Verticillium aantasting, waarbij kalk wat sterker lijkt te werken dan Si. In combinatie is de
       werking nog sterker.
       Fusarium (droogrot) is een schimmelziekte die zowel in de grond als de knol kan voorkomen. Aantasting
       van de knol ontstaat vooral tijdens de bewaarperiode. Nxzumale et al. (2008) vergeleken de groei van
       de schimmel Fusarium oxysporum op een groeimedium van aardappeldextrose-agar met verschillende
       concentraties aan toegevoegd KSi, 0-5-10-20-40-80 ml KSi l-1 agar. Bij de concentraties 5-10-20 ml was
       er een groeistimulans, bij 40 ml was er een kleine groeiremming van 5% en bij 80 ml KSi was er een
       groeiremming van 92%. Toevoeging van KSi gaf een verhoging van de pH van het medium. Bij een
       gelijke verhoging van de pH met KOH in plaats van KSi aan het medium werd er geen groeiremming
       van de schimmel geconstateerd. De auteurs geven geen verklaring voor de groeistimulans bij de lagere
       concentraties. Verder onderzoek zal moeten duiden hoe deze resultaten geŽxtrapoleerd kunnen worden
       naar de veldsituatie. In het algemeen wordt het effect van silicium verklaard als een verhoging van de
       weerstand van de plant door interne mechanismen, terwijl er hier een direct groeiremmend effect op de
       schimmel van hoge concentratie Si lijkt te zijn.
       4.2.2 Bacterieziekten
       Naast een verhoogde weerstand tegen schimmelpathogenen zou silicium ook de weerstand tegen
       bacterieziekten kunnen verhogen. Economische schade ten gevolge van de bacterieziekten
       zwartbenigheid en stengelnatrot in aardappels in Nederland bedragen 7-30 miljoen Euro per jaar (Van
       der Wolf & Van de Bovenkamp, 2009). Zwartbenigheid en stengelnatrot bij aardappelen worden
       veroorzaakt door Erwinia spp. Kenmerkend zijn een slijmerig en stinkend rot van de planten. Ook de
       knol kan worden aangetast, waarbij natrot onstaat. De verantwoordelijke Erwinia soorten kunnen worden
       onderscheiden in Erwinia carotovora subsp. atroseptica (Eca), E. carotovora subsp. carotovora (Ecc) en
       20
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       E. chrysanthemi (Ech)1. Erwinia’s zijn bodemgebonden, maar kunnen vanuit de vegetatie ook via de
       lucht verspreid worden. Daarnaast zijn verspreiding via pootgoed en grond (via machines) ook primaire
       verspreidingsroutes. Erwinia’s produceren celwandafbrekende enzymen, waarbij vooral de pectinesplitsende
       enzymen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van de typische rot (Van der Wolf 2004).
       Van der Merwe et al. (2008) bekeken het effect van silicium en calcium bemesting op het gehalte aan
       phenolen en de weerstand van aardappelen die besmet waren met Erwinia carotovora subsp.
       atroseptica (Pectobacterium carorovorum subsp. Brasiliensis). Siliciumbemesting gaf een verhoging van
       het gehalte aan fenolen in de aardappelknol. Vergeleken met een enkelvoudige Si-bemesting gaf
       bemesting met een gecombineerde Ca- en Si-meststof een verbeterde weerstand tegen zwartbenigheid,
       wat duidt op een synergetisch effect van Ca en Si bij stengelnatrot en zwartbenigheid.
       Het effect van calciumbemesting op de Erwinia-aantasting komt ook naar voren uit een literatuurstudie
       van Van der Wolf (2004). Calciumbemesting bleek hierin van invloed te zijn op de mate waarin knollen
       gevoelig zijn voor natrot. Calcium heeft een direct effect op de gevoeligheid van de middenlamel voor
       celwandsplitsende enzymen. Verder kan het de biosynthese van fytoalexinen, antimicrobiŽle
       plantenmetabolieten, stimuleren. Ook bij siliciumbemesting wordt de aanmaak van fytoalexinen in
       verband gebracht met verhoogde weerstand (Fateux et al., 2006).
       Ringrot (Clavibacter michiganensis subsp. Sepedonicus) en bruinrot (Ralstonia solanacearum) zijn
       bacterieziekten in aardappelen die de quarantaine status hebben. Dit betekent dat Nederland gehouden
       is aan restricties en maatregelen in EU-verband om vůůrkomen en verspreiding tegen te gaan. Zo kan
       bruinrot voorkomen in het oppervlaktewater, wat aanleiding heeft gegeven tot een beregeningsverbod bij
       de teelt van pootaardappelen in geheel Nederland, en in de zogenaamde risicogebieden bij de teelt van
       alle aardappelen. Ingeval bruinrot of ringrot aangetroffen wordt heeft dit grote gevolgen voor het
       betreffende bedrijf: beperkingen gelden zowel voor de afzet als voor het bouwplan van de komende
       jaren. Selectie en veredeling op resistentie is tot nu toe niet succesvol gebleken, enerzijds omdat de
       resistentie-eigenschappen niet stabiel bleken en anderzijds omdat er een zeer grote genetische
       diversiteit is binnen de R. solanacearum soorten (Sadikaj et al., 2008). Bruinrot veroorzaakt verwelking
       van de planten en stinkende knolrot, ringrot geeft een rot in de vaatbundelring in de knol.
       Sadikaj et al. (2008) onderzochten het effect van silicium op de weerstand van aardappel tegen bruinrot
       veroorzaakt door de bacterie Ralstonia solanacearum. Silicium verlaagde de aantasting door bruinrot bij
       twee matig gevoelige soorten, maar gaf geen effect bij een gevoelige soort. Hierbij was er een relatie
       tussen specifieke eiwitten in de celwand en plantresistentie. Eerder onderzoek bij tomaat (evenals
       aardappel een niet-accumulerend gewas behorend tot de familie Solanacea) liet eveneens zien dat
       silicium de aantasting door bruinrot bij tomaat verlaagde door de inductie van gen dat gerelateerd was
       aan verdedigingsmechanisme (Dannon et al., 2004). Bij inoculatie met Ralstonia solanacearum
       reageerden tomatenplanten met Si-bemesting met de aanmaak van metaboliten fenylalanine
       ammonialyse en andere fenolen en met veranderingen in de pectine-polysaccharide stuctuur in de
       celwand (Diogo & Wydra, 2007).
       1 Onlangs zijn de Erwinia spp. opnieuw ingedeeld en herbenoemd. Eca en Ecc zijn herbenoemd tot resp.
       Pectobacterium carotovorum subsp. atrosepticum en P. carotovorum subsp. carotovorum. Ech was al Ťerder
       opgedeeld in negen verschillende biovars, die verschilden in hun vermogen specifieke substraten, zoals suikers af te
       breken (van der Wolff, 2004).
       21
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       Naar het effect van silicium bij het verhogen van de weerstand tegen ringrot is voor zover bekend geen
       onderzoek verricht, ook niet bij andere planten dan aardappel.
       4.3 Luizen
       Op internet wordt regelmatig gemeld dat Si de plant versterkt en ook luizen onderdrukt. In de
       wetenschappelijke literatuur zijn echter geen publicaties gevonden die dit staven.
       22
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       23
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       5 Benutting voedingsstoffen: P
       5.1 Algemeen
       Al lange tijd is bekend dat monosiliciumzuur van invloed is op de P-beschikbaarheid (Hall & Morrison,
       1906). De laatste 10-20 jaar wordt echter duidelijker hoe Si en P interacteren. Vastgesteld is dat
       verschillende Si-meststoffen (amorf SiO2, silicagel, calcium-, kalium- of natriumsilicaten) de hoeveelheid
       mobiel fosfaat in de bodem kunnen verhogen (Gladkova,1982; Matichenkov & Ammosova,1996; O’Reilly
       & Sims, 1995; Singh & Sarkar, 1992). Berekeningen van Matichenkov & Ammosova (1996) geven aan
       dat dit berust op vervanging van het fosfaatanion door het silicaatanion en wel op de volgende wijze:
       CaHPO4 + Si(OH)4 = CaSiO3 + H2O + H3PO4
       2Al(H2PO4)3+ 2Si(OH)4 + 5 H+= Al2Si2O5 + 5H2O + 5H3PO4
       FeHPO4 + Si(OH)4 = Fe2SiO4 + H2O + 2H3PO4
       Experimenten (Matichenkov & Bocharnikova, 2001) laten zien dat de hoeveelheid oplosbaar P
       nauwelijks wordt verhoogd door kristallijne silicaten (Tabel 5.1) in tegenstelling tot silicaatslakken waarin
       monosiliciumzuur aanwezig is. Het betrof systemen met relatief weinig oplosbaar P. Matichenkov &
       Bocharnikova (2001) toonden verder aan dat de P-oplosbaarheid voor de vier genoemde Pverbindingen
       steeg naarmate de concentratie siliciumzuur toenam. In gronden met een hoge adsorptieaffiniteit
       voor P door de aanwezigheid van veel Al en Fe, leidt toevoegen van Si tot een hogere Pbeschikbaarheid
       (Koski-Vahala et al., 2001). Ook uit experimenten van Rex (2000) blijkt dat het silicaat
       in slakken (kalkmeststoffen die als bijproduct ontstaan in de ijzerertsindustrie) positief werkt op de
       fosfaatbeschikbaarheid in de bodem bepaald met calcium-ammonium-lactaat (Figuur 5.1).
       Figuur 5.1. Fosfaatmobilisering in de bodem op diverse locaties bij vergelijkbare P-bemesting en CaOgift
       (uit Rex, 2000).
       Bovendien werd er een hogere opbrengst verkregen bij eenzelfde fosfaatgift in combinatie met
       verschillende kalken (Figuur 5.2). Gezien het niveau van fosfaatbemesting van 100 kg P2O5 ha-1 is de
       24
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       meeropbrengst bij konverterkalk ten opzichte van koolzure kalk waarschijnlijk toe te schrijven aan Si en
       niet aan een betere P-beschikbaarheid.
       Figuur 5.2. Opbrengstveranderingen door kalk- en fosfaatbemesting op twee proeflocaties over de
       periode 1991-2000 (uit Rex, 2000).
       Daarentegen vonden Ma et al. (2001) geen duidelijk bewijs dat Si de P-beschikbaarheid in gronden
       beÔnvloedt voor situaties met een lage P-beschikbaarheid. De oorzaak van deze tegenstellingen kan
       berusten op verschillende uitgangssituaties en experimentele omstandigheden. Volgens Ma (2001)
       berust het positieve effect van Si bij P-gebrek in rijst dan ook niet op een verbeterde opname van P,
       maar op een verhoogde translocatie van P van wortel naar bovengrondse (oogstbare) delen.
       Tabel 5.1. Het effect van verschillende silicasubstanties op de P-oplosbaarheid.
       CaHPO4 Ca3HPO4 Al(H2PO4)3 FePO4
       P, μg l-1 pH P, μg l-1 pH P, μg l-1 pH P, μg l-1 pH
       H2O 6,1 7,21 29 6,89 112,4 2,23 163,2 3,83
       super fijn silicaat
       300 m2 g-1 73,0 6,98 28,8 6,89 112,4 2,23 163,2 3,83
       30 m2 g-1 62,4 7,18 30,9 6,91 189,3 2,30 161,8 4,04
       kwarts 64,6 7,14 25,6 6,98 - 168,2 3,88
       calciumsilicaatslakken
       256,4 5,55 31,0 6,60 206,7 2,21 198,2 3,8
       Silicaatmeststoffen en silicaathoudende slakken kunnen P adsorberen. Toevoegen van P-oplossingen
       (tot concentraties van 10 mg l-1) aan verschillende substanties liet zien dat CaSiO3 en silica bevattende
       slakken effectiever P adsorberen dan CaCO3 en amorf SiO2 (Matichenkov & Bocharnikova, 2001).
       Bovendien leidde dit in kolomexperimenten tot een geringere uitspoelingsgevoeligheid van P. Dit ging
       echter niet koste van de P-beschikbaarheid voor de plant, zo gaven extracties met zowel water als zuur
       aan. Op basis van de resultaten van Matichenkov & Bocharnikova (2001) onder geconditioneerde
       condities blijkt dus dat bij lage P-gehalten P beter beschikbaar wordt in aanwezigheid van Ca-silicaten
       25
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       en silicaat bevattende slakken (uit de ijzerertsindustrie). Bij hoge gehalten daarentegen verandert de
       beschikbaarheid voor de plant niet en lijkt door het goede adsorptiegedrag de uitspoelingsgevoeligheid
       af te nemen.
       5.2 Effect Si op P-opname door en translocatie in het gewas
       Dat Si bij diverse gewassen, zoals rijst en gerst, een positief effect op de opbrengst heeft is al lang
       bekend (Ma & Takahashi, 2002). In de klassieke Broadbalk en Hoosfield experimenten bleek de
       opbrengst van gerst te Hoosfield te stijgen van 2,03 tot 2,31 ton ha-1 tussen 1868 en 1966 en van 2,94
       tot 3,83 ton ha-1 tussen 1968 en 1979 (Dyke, 1980). Over de laatstgenoemde periode gaf Si-bemesting
       een meeropbrengst van 1,3 ton ha-1 zonder P-bemesting, wat bijna evenveel was als de meeropbrengst
       die verkregen werd met bemesting met superfosfaat. Op land dat sinds 1852 elk jaar met P werd
       bemest gaf bemesting met Si gemiddeld 0,4 ton ha-1 meeropbrengst. Bij bemestingen met 96 en 144 kg
       N ha-1 was het effect groter. Zonder N-bemesting was er een klein effect op de opbrengst. Ook bij
       proeven met rijst blijkt de P-werking van P-meststof toe te nemen in aanwezigheid van Si.
       Lange tijd werd gedacht dat Si de P-beschikbaarheid in gronden verhoogt. Dat hoeft volgens Ma et al.
       (2001) niet alleen het geval te zijn. In watercultuur experimenten met rijst toonden zij aan dat bij een
       gebrekkige P-voorziening de aanwezigheid van Si niet zozeer de P-opname maar de translocatie van P
       in de plant naar de panicle (bloemtop) bevordert (Tabel 5.2). Bij P-concentraties in de watercultuur van
       25 en 12,5 μM is de totale P-opname weliswaar iets verhoogd, maar door de hogere opbrengst is het Pgehalte
       in de plant gelijk of zelfs iets lager bij Si-bemesting.
       Tabel 5.2. Effect van Si-toediening op groei en opbrengst van rijst bij bij P-gebrek (uit Ma et al., 2001).
       Si P-concentratie, μM
       200 50 25 12,5
       scheutgewicht, g ds - 80,3 68,6 46,9 29,6
       + 79,1 70,8 53,1 35,0
       wortelgewicht, g ds - 9,3 9,9 9,1 7,9
       + 9,4 7,8 6,8 5,5
       korrelgewicht, g ds - 20,8 18,7 15,1 9,1
       + 21,7 22,4 23,4 12,9
       P-opname, mg per plant - 176,2 53,9 29,0 18,4
       + 161,5 53,1 32,9 20,0
       snelheid van P-translocatie naar de de panicle, % - 31,0 46,0 37,0 35,0
       + 29,0 56,0 54,0 50,0
       De vraag is of een verandering in P-beschikbaarheid ook teruggevonden wordt in de P-opname door
       aardappel. Vooralsnog zijn er geen gegevens over het effect van Si op de opname of translocatie van P
       bij aardappel.
       5.3 Effect Si op P-opname door lagere pH en verminderde toxicteit Al en Mn
       Si-meststoffen hebben een basische werking, waardoor de pH stijgt en Al en Mn minder goed oplosbaar
       worden. Op gronden met een pH-KCl van 4,5 of lager is de opbrengst veelal suboptimaal door een
       toenemende beschikbaarheid van H, Al en Mn, waardoor wortelopnameprocessen belemmerd worden.
       26
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       Een van de meest zichtbare symptomen van aluminium toxiciteit is dan ook een P-gebrek veroorzaakt
       door een slecht ontwikkeld wortelstelsel.
       Vrij beschikbaar Si heeft naast een indirect effect op Al en Mn toxiciteit via pH-verhoging ook een direct
       effect. Er kunnen Si/Al-complexen ontstaan, waardoor de activiteit van Al in de bodemoplossing afneemt
       (Ma et al., 1997) of Al adsorbeert of silicaatoppervlakken (Matichenkov & Bournikova, 2001). Dit
       schijnen echter niet de belangrijkste effecten te zijn. Silicium vermindert ook de opname van Al door de
       plant (Epstein, 1999), vermindert de remming van de wortelstrekking bij Al-toxiciteit en kan interacties
       aangaan met Al in de plant (Cocker et al., 1998), waarbij co-depositie van Si/Al optreedt. Hodson &
       Evans en Cocker et al. (1998) geven meer achtergrondinformatie over mogelijke mechanismen. Bij Mn
       treden soortgelijke mechanismen op. In de review van Ma et al. (2001) wordt aangegeven dat de
       aanwezigheid van Si (i) het oxidatievermogen van wortels (zoals bij rijst) kan verhogen, (ii) de verdeling
       van Mn door de plant kan bevorderen (zie ook Jarvis & Jones, 1987) en (iii) Mn in de plant kan
       vastleggen in de vorm van Mn/Si-verbindingen.
       Diverse experimenten, ook bij andere gewassen dan rijst, geven aan dat de hogere P-beschikbaarheid
       in de plant veroorzaakt wordt door een geringere opname van Mn en Fe bij aanwezigheid van Si
       (Thiagalingam et al., 1977; Ma et al., 2001; Epstein, 1999; Meyer & Keeping, 2001).
       Owino-Gerroh & Gascho (2004) vonden bij proeven met maÔs en natriumsilicaattoediening op zure en Parme
       gronden een hogere maÔsopbrengst. Zij schrijven dit vooral toe aan de pH-verhogende werking
       van natriumsilicaat, waardoor de P-sorptie van de grond afneemt. Bovendien zijn de groeicondities beter
       bij een hogere pH. Op zeer zure en P-arme gronden op de Phillipijnen (Duque & Samonte, 1990) gaf Sitoediening
       een verhoging van de hoeveelheid beschikbare P in de grond. De efficiŽntie van toegediende
       P nam toe bij toediening van silicaten. De betere opbrengst in deze proeven kan echter mede het gevolg
       zijn van de opgetreden pH-stijging bij toediening van Si of fosfaat. Er is dan minder schade als gevolg
       van hoge, beschikbare Al-concentraties in de grond en de P-vastlegging neemt af. Tuisiri & Blue (1984)
       vonden daarentegen slechts een beperkt effect van Ca-silicaattoediening aan een sterk verweerde
       tropische grond (Ultisol). Zij concludeerden dat het saldo-technisch gezien waarschijnlijk niet
       aantrekkelijk is om Ca-silicaat te gebruiken.
       Fassbender & Muller (1967) vonden in kasproeven wisselende resultaten bij toediening van fosfaat plus
       Si. In een aantal gevallen was de opbrengst duidelijk hoger bij toediening van fosfaat plus Si dan bij
       alleen toediening van fosfaat. De beste effecten werden verkregen op zure gronden. Dit duidt deels op
       een pH-effect. In 1966 heeft Bair een onderzoek uitgevoerd naar het gehalte aan Si in maÔs. Vastgesteld
       werd dat in 2 gebieden hoge opbrengsten gepaard gingen met hoge Si-gehalten in de plant. In het
       algemeen gold dat een hoog gehalte aan oplosbaar Si in de grond ook een hoog gehalte aan Si in de
       plant betekende. Er werd geen relatie gevonden tussen het Si- en het P-gehalte in het blad. Indien Si
       vooral het P-transport in de plant verbetert, dan is dat ook niet te verwachten.
       In (sub)tropische gebieden is de bodem vaak zo zuur (<pH 4,0) dat aluminium- en mangaantoxiciteit een
       belangrijke groeilimiterende productiefactor is. In Nederland is de pH van akkerbouwgrond niet zo laag
       dat een groeiremming door Al of Mn toxiciteit optreedt.
       27
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       6 Droogtetolerantie en efficiŽnt watergebruik
       6.1 Algemeen
       Voor fotosynthese nemen planten via de huidmondjes (stomata) kooldioxide op en geven ze zuurstof af.
       Daarbij vindt ook verdamping van water plaats. Deze verdamping is deels ook nodig, want het zorgt voor
       de koeling van de bladeren. Het verlies aan water wordt gecompenseerd door nalevering vanuit de
       bodem. Zodra deze nalevering afneemt (bij een droge bodem) sluiten de huidmondjes gedeeltelijk.
       Vanaf een zekere kritische grens neemt dan de fotosynthese af en daarmee de drogestofproductie.
       Deze grens is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium, van de bodemeigenschappen en van de
       vochtvraag. De transpiratiecoŽfficiŽnt (het aantal liter (of kg) water dat het gewas verdampt voor het
       produceren van een kg oogstbare droge stof) is een maat voor de efficiŽntie waarmee planten met water
       omgaan. Bij aardappelen bedraagt deze 182-278 kg water per kg droge stof (Vandenbosch et al.,
       2000). Deze lage waarde hangt samen met het grote aandeel oogstbare droge stof. Een gebrekkige
       vochtvoorziening tijdens de periode tot knolinitiatie leidt tot een lager aantal knollen per plant, terwijl een
       gebrekkige vochtvoorziening tijdens de knoldikkingsperiode de uiteindelijke opbrengst sterk reduceert.
       Beregening van aardappelen is daarom bijna altijd gunstig voor op droogtegevoelige gronden en
       verdient zich snel terug (Vandenbosch et al., 2000). Volgens Vandenbosch et al. is een gebrekkige
       vochtvoorziening gedurende het groeiseizoen een belangrijke oorzaak voor het achterblijven van de
       productie ten opzicht van de mogelijke productie. Het verlies aan opbrengst is recht evenredig met de
       vermindering van het waterverbruik. Beregening kan een meeropbrengst tot wel 94% geven (Elssen
       1995 in Vandenbosch et al. 2000). Naast opbrengstverlies is er een effect op de kwaliteit: vochttekort
       geeft een (ongewenste) verhoging van het droge stof gehalte, waarbij de gevoeligheid voor
       rooibeschadiging en stootblauw toeneemt. Daarnaast resulteert vochttekort in een slechtere sortering,
       met meer uitval (<3,5 cm) en een lager aandeel grove sortering (>5,5 cm) dan in een situatie zonder
       vochttekort. Ook neemt het risico van aantasting door schurft bij droogte toe.
       Tegenwoordig is beregenen lang niet altijd meer mogelijk of is het streven zo efficiŽnt mogelijk om te
       gaan met water. In verband met het tegengaan van de quarantaineziekte bruinrot is er in heel Nederland
       een verbod op het beregenen van pootaardappelen met oppervlaktewater, en in de risicogebieden geldt
       dit verbod voor alle aardappelen.
       Silicium kan bescherming bieden tegen vochtverlies. Siliciumhoudende structuren in de plant worden
       phytolieten genoemd. Zoals in paragraaf 3.2 is weergegeven, wordt Si wordt afgezet in de celwand, in
       de celinhoud en in intercellulaire ruimtes van wortel, stengel of blad. Hoe ouder de plant of het weefsel,
       hoe hoger het Si-gehalte. Over het algemeen zit er in de wortel het minste, in de stengel wat meer en in
       het blad het meeste Si. Silicium kan over lange afstanden worden getransporteerd in het xyleem en er
       wordt relatief veel Si afgezet in wanden van de xyleemvaten. Dit is mogelijk belangrijk voor het
       tegengaan van compressie bij hogere transpiratie. Epidermale celwanden zijn geÔmpregneerd met een
       siliconenlaag. Dit biedt bescherming tegen teveel waterverlies door transpiratie van de cuticula.
       6.2 Rijst en tarwe
       Er is veel onderzoek verricht naar het effect van Si bij vochttekort bij rijst en granen. Volgens Ma et al.
       (2001) kan Si vochtstress verminderen door de transpiratie te verlagen. De transpiratie van bladeren
       wordt gereguleerd door de huidmondjes (stomata) en de cuticula (een waslaagje boven op de epidermis
       van het blad, dat het blad beschermt tegen uitdrogen). Dit waslaagje wordt door de cellen van de
       28
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       epidermis geproduceerd. Bij rijstplanten is deze laag zeer dun. Bij aanwezigheid van Si kan een Sicuticula
       dubbellaag ontstaan, waardoor de transpiratie afneemt (Ma et al., 2001). De
       watergebruiksefficiŽntie neemt toe naarmate het Si-gehalte stijgt.
       Tabel 6.1. Effect van Si-toediening bij rijst. De transpiratie is gedurende 72 uur gemeten voor rijst met
       verschillende Si-gehalten (uit Ma et al., 2001).
       SiO2-gehalte, % transpiratie, g H2O g-1 ds
       0,02 200,3
       1,59 181,7
       10,29 168,0
       13,22 154,4
       Vochttekort zorgt ervoor dat de huidmondjes dichtgaan, waardoor de fotosynthesesnelheid afneemt. De
       groei van rijst wordt daardoor meer gestimuleerd in een situatie met een lage relatieve vochtigheid dan
       bij een hoge relatieve vochtigheid. In alle groeistadia van rijst vermindert Si de transpiratiesnelheid. Ma
       & Takahashi (2002) laten hiervan diverse voorbeelden zien. Beperkingen van 20-30 procent zijn goed
       mogelijk. Juist het verminderen van de transpiratiesnelheid bij toediening van Si kan ervoor zorgen dat
       er minder Na wordt opgenomen door de plant. Bij experimenten met rijst, groeiend in een watercultuur,
       had toedienen van een NaCl-oplossing bij aanwezigheid van Si een veel geringer negatief effect op de
       opbrengst dan zonder Si (Matoh et al.,1986).
       In 46 Australische veldproeven over 4 groeiseizoenen (Schultz & French, 1976) is gekeken naar het Sigehalte
       in de bladtoppen van tarweplanten gedurende de groeicyclus van tarwe. Er kon geen duidelijk
       effect worden vastgesteld tussen het Si-gehalte en de graanopbrengst. Wel was er een significante
       correlatie tussen het watergebruik en het Si-gehalte in bladtoppen en het kaf. Daarbij werd 77 procent
       van de variatie in watergebruik verklaard uit het Si-gehalte in de bladtoppen. Schultz & French (1976)
       geven aan dat het Si-gehalte echter geen geschikte parameter is voor het vaststellen van de efficiŽntie
       van het watergebruik. Ook Merah et al. (1999) vonden geen duidelijke relatie tussen de graanopbrengst
       en het Si-gehalte bij watertekorten.
       Ook in de recente literatuur wordt een aantal keren gemeld dat Si-toediening de nadelige effecten van
       vochttekorten verminderd of zelfs opheft. Pandey & Yadav (1999) meten een hogere graanopbrengst in
       een potproef met tarwe die 2 keer besproeid is met een 100 ppm Si-oplossing in vergelijking tot niet
       sproeien. De tarweplanten hadden met Si een hoger vochtgehalte en meer productieve scheuten.
       Opgemerkt moet worden dat het sproeien zelf natuurlijk ook een positieve invloed gehad kan hebben.
       Om dit effect uit te sluiten had de controle met alleen water besproeid moeten worden. De grootte van
       de effecten is afhankelijk van de tarwesoort. Een droogtegevoelige soort had meer baat bij de
       behandeling dan een niet droogtegevoelige soort. Gong-Haijun et al. (2003) vonden in een potproef met
       tarwe bij een goede vochtvoorziening een hogere drogestofopbrengst bij de behandeling met Sitoediening
       voor de zaai van tarwe. Het achterwege laten van irrigatiewater gedurende 12 dagen bij 26
       dagen oude zaailingen had in de met Si behandelde potten geen effect op de opbrengst, terwijl deze
       sterk terugliep voor de behandeling zonder Si. Gong-Haijun et al. (2003) suggereren dat Si-toediening
       een middel kan zijn om de graanproductie in aride en semi-aride gebieden te verhogen. Later stelden
       Gong-Haijun et al. (2005) vast dat Si de netto assimilatiesnelheid van tarwebladeren verhoogde in een
       situatie van vochttekorten. Zij vermoeden dat dit wordt veroorzaakt door een beter antioxidant
       verdedigingsmechanisme, waardoor minder oxidatieschade optreedt . Ook bij een andere graansoort,
       29
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       sorghum, zijn duidelijke effecten van Si gevonden. Onder droge omstandigheden gaf Si-toediening een
       hogere opbrengst (Hattori et al., 2005). Er kon meer water aan de grond worden ontrokken en de
       stomatal conductance bleef op een hoger peil dan zonder Si. Onder natte omstandigheden was er geen
       effect van Si. Zij suggereren dat Si-toediening nuttig kan zijn om de droogtetolerantie van sorghum te
       verhogen. De betere droogteresistentie wordt toegeschreven aan de silificatie van de endodermis van
       de plantenwortel (Lux et al., 2002).
       6.3 Aardappelen
       Fang & Ma (2006) onderzochten het effect van silicium op de groei van aardappelplantjes in
       kweekbuisjes. Toevoeging van silicium aan het groeimedium resulteerde in langere en zwaardere
       stengels en meer en langere wortels, en in een significant lagere respiratiesnelheid. Het beste resultaat
       werd verkregen met een concentratie van 5 mmol (300 mg) siliciumzuur per liter in de oplossing.
       Het effect van silicium bij droogtestress bij aardappelen is onderzocht door Pulz et al (2008) en Crusciol
       et al (2009). Daarbij werden aardappelen (cv Bintje) geplant in bakken van 50 dm3 met een effectieve
       diepte van 30 cm. Silicium (284,4 mg dm-3) werd toegediend in de vorm van Ca- en Mg-silicaat, met als
       controle dolomietkalk. Dit resulteerde in concentraties van opgelost Si van 2,4 (dolomiet) en 3,8 mg dm-3
       (ruwweg 480 en 760 kg Si per ha bij een bouwvoor van 20 cm) na incubatieperiode van 30 dagen.
       Vochtspanning werd constant gehouden op -0,020 dan wel -0,050 MPa. Veertig dagen na opkomst
       werden bladeren geoogst voor chemische analyses, de oogst vond plaats 87 dagen na opkomst. De Siconcentratie
       in de bladeren was verhoogd door Si-bemesting en door droogtestress. Het gehalte aan
       proline was verhoogd bij Si-bemesting en vochttekort. Proline is een aminozuur dat bij vochttekort kan
       worden aangemaakt in de bladeren maar ook snel weer kan worden afgebroken, waardoor het het
       osmotisch potentiaal kan beÔnvloeden en de cellen tegen denaturatieprocessen kan beschermen. Sibemesting
       verlaagde tevens het aantal stengels die de grond raakten, resulteerde in een hogere
       oogsten en een hoger gemiddeld knolgewicht, vooral bij de behandeling zonder vochttekort (Tabel 6.2).
       Tabel 6.2 Effect van vochtvoorziening en Si-bemesting op stengellegering, knolgewicht en oogst in
       veldproef, met aardappelen cv Bintje (Crusciol et al., 2009).
       vocht stengellegering
       %
       gemiddeld knolgewicht
       gram
       oogst
       gram plant-1
       -Si +Si -Si +Si -Si +Si
       voldoende 63,4 36,8 25,6 36,0 868,3 1014,6
       stress 58,8 40,5 31,6 30,1 788,5 878,3
       6.4 Zouttolerantie
       De droogte- en de zouttolerantie van gewassen hangen nauw samen. Dit komt omdat in beide gevallen
       de plant door de hogere osmotische spanning van het bodemvocht grotere weerstand ondervindt om
       water op te zuigen. De zoutconcentratie is dan ook sterk bepalend voor de vochtopname van gewassen.
       Bij uitdrogen van grond stijgt de zoutconcentratie. Ook bemesting met meststoffen kan de
       zoutconcentratie (tijdelijk) sterk doen toenemen en de opname van water bemoeilijken. De zouttolerantie
       van gewassen verschilt sterk. De zoutconcentratie wordt in de regel gemeten door het meten van de EC
       (Elektrische Conductiviteit ofwel elektrische geleidbaarheid) van de oplossing. Deze wordt veelal
       uitgedrukt in mS cm-1, of zelfs μS cm-1, de geleidbaarheid van een oplossing bij meetelektroden die op 1
       cm afstand van elkaar staan. In grond wordt deze vastgesteld op basis 1:2 volume-extract.
       30
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       Zoutstress is vooral bekend uit de aride gebieden. Onder de Nederlandse omstandigheden komt het niet
       vaak of beperkt voor en is het vaak tijdelijk van aard, zoals kort na een bemesting. De uitzonderingen
       zijn de gebieden waar verzilting optreedt (door zoute kwel) en in droge warme zomers, waarbij door
       capillaire opstijging het zoutgehalte van de toplaag kan toenemen. Verzilting wordt gezien als een
       toenemend probleem. In de gebieden waar dat nu al optreedt kan Si-toediening de nadelige effecten
       voor gewasgroei mogelijk verminderen (naast andere maatregelen, zoals een andere gewaskeuze die
       hier verder buiten beschouwing worden gelaten).
       De meeste resultaten zijn bekend voor rijst. Si zorgt voor een verlaagde Na-opname in zoute condities
       (Yeo et al., 1999; Rao, 2000). Bij een rem van de groei door een overmaat aan zout, kan Si dit deels
       verminderen: Yeo et al. (1999) vonden een groeireductie van 64 procent in plaats van 70 procent bij het
       toevoegen van Si onder zoute condities. Onder zoute condities verlaagt Si de Na-concentratie in het
       blad en verhoogt het de assimilatiesnelheid en stomatale geleidbaarheid. Yeo et al. (1999) toonden
       daarmee aan dat een lagere Na-opname niet veroorzaakt werd door een lagere transpiratie.
       In de literatuur wordt voor diverse andere gewassen gemeld dat Si de nadelige effecten van hoge
       zoutgehalten in het groeimedium teniet kan doen of sterk kan verminderen. De zouttolerantie verbetert
       bij gebruik van Si. In een proef van Ahmad et al. (1992) met tarwe nam bij een hogere zoutconcentratie
       in de bodem, de hoeveelheid natrium (Na) in de plant toe. De Na-concentratie in de plant nam weer af
       wanneer Si toegevoegd werd, door de verhoogde Si-opname in de wortels. Dit suggereert (zonder dat
       het direct bewijst) dat oplosbaar Si mogelijk bindt met Na in de wortels, waardoor de verplaatsing van
       Na naar stam en blad verminderd wordt. Het effect van zout op afrijpen van de zaden en het verschijnen
       van het blad wordt verminderd door Si, en het droge gewicht van de scheuten nam significant toe
       wanneer bij 0,6 procent zoutsterkte 20 ppm Si toegevoegd werd aan het groeimedium. Het droge
       gewicht van de wortels bleef gelijk (Ahmad et al., 1992). Het toevoegen van Si bij aanwezigheid van
       NaCl reduceert het remmende effect van de zouten. Verder gaat het aantal spruiten omhoog bij
       toevoegen van Si zowel onder zoute, als onder niet-zoute condities (Ahmad et al., 1992). Trivedi et al.
       (2004) vinden eveneens een positief effect van Si op de groei van tarwe onder zoute omstandigheden.
       Toevoegen van Si aan zoute voedingsoplossing leidde tot een sterke vermindering van de
       groeiremming, vooral door een verlaging van de Na-opname. Het chlorofylgehalte in de plant kon zich
       herstellen. Liang-YongChao et al. (2003) vond een sterke toename van de enzymactiviteit in
       gerstplanten met zoutstress bij toevoeging van Si. In een eerder onderzoek van Liang-YongChao (1999)
       en Liang-YongChao et al. (1996) werd eveneens aangetoond dat Si de Na-opname verlaagde en de Kopname
       verhoogde.
       Er is geen onderzoek gevonden waarin het effect van silicium op de zouttolerantie bij aardappelen is
       onderzocht.
       31
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       7 Bemesting met Silicium
       7.1 Reden voor bemesting
       Op basis van het voorafgaande zijn er sterke aanwijzingen dat Si-bemesting een positief effect heeft op
       de
       • fosfaatbeschikbaarheid/benutting;
       • resistentie tegen schimmels en bacterieziekten; en
       • droogtegevoeligheid en zoutstress.
       Naar verwachting verschilt de beschikbaarheid van Si sterk tussen grondsoorten (hoewel daar weinig
       Nederlandse informatie over beschikbaar is), met de laagste beschikbaarheid op de zandgronden.
       Juist op deze gronden kan een hoger gehalte welkom zijn te vermindering van de droogtegevoeligheid
       en ter verbetering van de resistentie tegen schimmels en plagen. De vraag is dan welke Si-meststoffen
       komen daarvoor in aanmerking en zijn er duidelijke opbrengsteffecten te verwachten.
       In voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de positieve effecten van Si met betrekking tot
       fosfaatbeschikbaarheid, ziektewerendheid en droogtegevoeligheid. Positieve effecten zijn regelmatig
       aangetoond, maar vaak in het verre buitenland. Er zijn relatief weinig proeven in West-Europa met
       silicaathoudende meststoffen. Een belangrijke uitzondering hierop zijn proeven met ‘slakken’
       (kalkmeststoffen met een hoog aandeel kiezelzuur). In Duitse veldproeven (Rex, 2000) op 34 locaties
       gedurende de periode 1975 en 2000 werden bij gebruik van silicaathoudende kalkmeststoffen significant
       hogere opbrengsten gevonden ten opzichte van normale kalkmeststoffen (Figuur 7.1)
       Figuur 7.1. Opbrengst door bekalking met verschillende kalkvormen met (HŁttenkalk, Thomaskalk) en
       zonder silicaat (Vergleichskalk) (uit Rex, 2000).
       Deze proeven zijn vooral met akkerbouwgewassen uitgevoerd. Maar ook uit een voorbeeld van
       bekalking van maÔsland (Figuur 7.2) blijkt dat kalk positief uitwerkt op de maÔsopbrengst en dat daarbij
       silicaathoudende kalk (in deze proef) een hogere opbrengst geeft dan koolzure kalk. De effecten zijn
       beperkt, maar signifcant (Rex, 2000). Niet duidelijk is of de effecten alleen aan silicium kunnen worden
       32
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       toegewezen of dat de aanwezigheid van spoorelementen in de Konverterkalk ook zijn invloed heeft.
       Figuur 7.2. Opbrengstontwikkeling van wintertarwe en maÔs bij bekalking met Konverterkalk
       (silicaathoudend), koolzure kalk en zonder kalk te RŲsrath over de periode 1989-1999 (uit Rex, 2000).
       7.2 Meststoffen
       Silicium komt voor in organische meststoffen. Daarnaast zijn er specifieke minerale Si-meststoffen, maar
       zijn er ook minerale meststoffen waarin Si een nevenbestanddeel is.
       Organische meststoffen
       Dierlijke mest is de belangrijkste meststof op het melkveebedrijf. In mest zal Si vooral aanwezig zijn in
       de organische component en slecht beschikbaar zijn. Daarnaast wordt de hoeveelheid en
       beschikbaarheid van Si in mest sterk bepaald door de hoeveelheid Si in het voer. Er is geen informatie
       beschikbaar over het Si-gehalte in mest.
       Compost
       Vooral in rijstproducerende landen is compost lange tijd de belangrijkste Si-meststof geweest (Ma &
       Takahashi, 2002). Vermoedelijk bestond deze compost vooral uit rijstafval met hoge Si-gehaltes. In
       Nederland staan heel andere grondstoffen aan de basis van compost. Verwacht wordt dat er in compost
       weinig gemakkelijk beschikbaar silicium aanwezig is. Kwantitatieve informatie hierover ontbreekt echter.
       Minerale meststoffen
       Voorbeelden van minerale meststoffen zijn
       • steenmeel;
       • kiezelzuur;
       • slakken met calciumsilicaat;
       • calcium-, kalium- en natriumsilicaat;
       • silicagel; en
       • siliforce.
       Steenmeel is een bodemverbeteraar die in de biologische landbouw wordt gebruikt. Vaak zijn
       33
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       steenmeelsoorten afkomstig van vulkanisch gesteente. De fijnheidsgraad is van invloed op de werking.
       Kwantitatieve gegevens over de werking van steenmeel zijn nauwelijks voorhanden. De verwachting is
       dat de beschikbaarheid van Si in steenmeel laag is. Voor een betere beschikbaarheid moet de Si als het
       ware eerst ontsloten worden. Steenmeel wordt in tonnen per ha toegediend. Er zijn nauwelijks resultaten
       waaruit blijkt dat de Si in steenmeel werkt.
       Kiezelzuur is een zwak zuur dat afgeleid is van siliciumdioxide (SiO2). In oplossing zijn er meerdere
       vormen die allemaal de algemene formule SiO2.n H2O bezitten, waarbij n kan verschillen (voorbeelden:
       H2SiO3, H4SiO4 en H6Si2O7). Van de verschillende vormen van kiezelzuur zijn er vele zouten, de
       silicaten. De meeste daarvan zijn onoplosbare verbindingen die een groot deel van de aardkorst
       uitmaken. De silicaten van natrium en kalium zijn echter wel oplosbaar. Silicaat wordt verkregen door
       kwartszand met potas (K2O) en koolzuur natriumcarbonaat (Na2CO3) te smelten. Dit is in water
       oplosbaar. Volgens Matichenkov et al. (2001) zou Si-bemesting op bijna alle bodems nut hebben,
       uitgezonderd bodems met een extreem hoog Si-gehalte. Naast hogere fosfaatbeschikbaarheid in de
       bodem, een betere droogte- en zouttolerantie en een hogere weerstand tegen ziekten is het ook van
       invloed op de regulatie van snelle en duurzame kalkwerking, stabilisatie duurzame verkruimeling van de
       bodem. Hierdoor ontstaat betere verdeling van lucht en water, waardoor de opname van nutriŽnten
       beter wordt.
       Een bijproduct van de ijzerertsindustrie zijn de slakken. Bij het smelten van ijzererts worden kalk en
       cokes gebruikt. Silicacomponenten in het erts gaan een reactie aan met de kalk. Dit leidt tot een
       scheiding in calciumsilicaat, ijzer en eventuele andere metalen in het erts. Zo wordt het ijzer
       geconcentreerd en afgescheiden. Het bijproduct, de slakken, bevat naast kalk en calciumsilicaat,
       metalen als Fe, Mg en Na en geringe hoeveelheden andere (zware) metalen. Veelal bevatten deze
       producten (veel) meer dan 10 procent SiO2. In Duitsland zijn het gangbare kalkmeststoffen, die onder
       namen als HŁttenkalk, Konverterkalk en Thomaskalk op de markt zijn. Daarbij wordt uitdrukkelijk
       gewezen op de positieve aspecten van het in de kalk aanwezige silicaat. De genoemde producten
       mogen op dit moment in Nederland niet verkocht worden, onder andere vanwege de nu nog geldende
       fijnheideisen van kalkmeststoffen. Een discussiepunt is bovendien het gehalte aan zware metalen.
       De dosering van deze kalkmeststoffen wordt bepaald door de kalkbehoefte en niet door het Si-gehalte.
       De hoeveelheid Si die op deze manier wordt gegeven varieert tussen 100-500 kg per ha.
       In 1978 kwam calciumsilicaat beschikbaar als een slow-release K-meststof (Ma & Takahashi, 2002). Het
       ontstaat door vliegas te mengen met kaliumcarbonaat of kaliumhydroxide en magnesiumhydroxide te
       mengen bij een temperatuur van ongeveer 900ļC. In Japan moet deze meststof 20 procent citraat
       oplosbaar K2O, 25 procent 0,5 M HCl oplosbaar SiO2, 3 procent citraat oplosbaar MgO en minder dan 3
       procent niet-reactief wateroplosbaar K2O bevatten. De beschikbaarheid van deze meststof is
       waarschijnlijk beperkt tot de rijstverbouwende landen. Verder is er nog poreus calciumsilicaathydraat uit
       de bouwindustrie. In Japan moet deze meststof 25 procent 0,5 M HCl oplosbaar SiO2 en meer dan 15
       procent basische componenten bevatten.
       Kaliumsilicaat is een meststof die verkrijgbaar is in Europa. Deze wordt nu vooral gebruikt in de
       tuinbouw. Kaliumsilicaat wordt aangeboden onder de naam Horti-Silika met 35% Si(KOH)2 door Cebeco
       Meststoffen BV, als Biosil met 35% Si(KOH)2 door Quaron NV, Fertigro SIL met 50% Si(KOH)2 door
       Brinkman Agro BV en als Kaliummetasilicaat (vloeibaar), met 50% Si(KOH)2, door Van Iperen BV (Bron:
       Databank meststoffen http://meststoffen.nmi-agro.nl). Veelal worden ze in de glastuinbouw gebruikt om
       34
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       een concentratie van 30 mg per liter te realiseren in de voedingsoplossing of wordt het ingezet als
       bladmeststof.
       In BraziliŽ wordt ook wel K2SiO3 gebruikt in hoeveelheden tot 6 kg per ha per keer dat er toegediend
       wordt. Deze hoeveelheden wordt opgelost in 600 liter water en met de veldspuit toegediend.
       Silicagel is vooral bekend vanwege zijn vochtonttrekkende eigenschappen. In Japan wordt dit product
       ook wel gebruik bij rijstzaailingen. Het moet dan 80 procent 0,5 N NaOH oplosbaar SiO2 bevatten (Ma &
       Takahashi, 2002).
       Opgelost siliciumzuur wordt in Nederland verkocht als Siliforce. Het wordt aangeboden door Agrosolutions
       en Van Iperen BV. De Si is aanwezig als siliciumzuur, daarnaast bevat Siliforce ook
       sporenelementen waaronder molybdeen. Per ha worden hoeveelheden van 0,25 tot 0,4 liter per ha
       gebruikt en verdund toegediend. Afhankelijk van het gewas wordt dat meerdere keren herhaald. In
       proeven met aardappelen vindt Agrosolutions meeropbrengsten van 10% en hoger. De
       achtergrondinformatie over de details van de proefopzet ontbreekt echter veelal.
       Er zijn verschillende producten op de markt. Op grond van de informatie in de literatuur is er niet
       duidelijk een beste product aan te wijzen. Kalk met silicium wordt aan de bodem toegediend, in de regel
       in het najaar. De meeste andere producten worden als bladmeststof toegediend, veelal vanaf het
       moment dat het gewas boven de grond komt. Vervolgens wordt het meerdere keren toegediend
       toegediend gedurende de groeiperiode van het gewas.
       35
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       8 Discussie
       Het gebruik van silicium in de landbouw vindt vooral plaats bij de teelt van rijst en suikerriet, maar ook bij
       een aantal tuinbouwgewassen onder glas, vanwege diverse positieve effecten waaronder een
       verbetering van de
       • fosfaatbeschikbaarheid;
       • droogtetolerantie (en zouttolerantie); en
       • weerstand tegen plantenziekten.
       Via literatuuronderzoek is nagegaan in hoeverre deze effecten van Si mogelijk ook van toepassing zijn
       bij de teelt van aardappelen. Daarbij is ook gekeken naar factoren die van invloed zijn op de Sibeschikbaarheid.
       Er is vooral geput uit buitenlandse informatie. De hoeveelheid gegevens omtrent
       positieve effecten van Si voor de teelt van aardappelen was echter beperkt. Daarom is ook gekeken
       naar andere gewassen.
       Hoewel Si in grote hoeveelheden voorkomt in gronden is de beschikbaarheid maar laag. De Siconcentratie
       in de bodemoplossing bedraagt 3,5 tot 40 mg l-1 (Marschner, 1995). De beschikbaarheid is
       in zijn algemeenheid het laagst op de zandgronden en het hoogst op de kleigronden. De
       beschikbaarheid wordt beÔnvloed door temperatuur en vochtgehalte. Naarmate deze hoger zijn neemt
       de beschikbaarheid toe. Ook een lagere pH geeft een hogere Si-beschikbaarheid onder Nederlandse
       condities. Bekalken verlaagt de beschikbaarheid van Si, tenzij Si-houdende kalken worden gebruikt
       (Converterkalk, HŁttenkalk), die ontstaan bij de ijzerertsproductie. Het effect van organische stof op de
       Si-beschikbaarheid is niet duidelijk. De redoxpotentiaal is ook van invloed. Een lage redoxpotentiaal
       (zoals bij gronden die onder water staan) is gunstig voor de Si-beschikbaarheid. Deze situatie komt voor
       bij de natte rijstteelt. Resultaten verkregen met Si bij de teelt van rijst kunnen dus niet zonder meer
       vertaald worden naar de Nederlandse situatie.
       De variatie in Si-gehalten van planten is groot. In aardappelen is deze in het algemeen laag (<0,5
       procent). In grassen en granen kunnen enkele procenten Si aanwezig zijn, in rijst zijn gehaltes tussen de
       10 en 15 procent gangbaar.
       Uit de beschikbare informatie blijkt dat Si een rol speelt bij de ziekteresistentie. Recent komt er ook
       informatie beschikbaar met betrekking tot aardappelen. Zo zou Si de aantasting door verwelkingsziekte
       Fusarium, Erwinia en ringrot kunnen verlagen. Ook bij andere gewassen werden positieve effecten
       gevonden van Si-toediening op de ziektedruk. Niet duidelijk is hoe hoog de Si-opname moet zijn voor
       een substantiŽle vermindering van de ziektegevoeligheid.
       In het algemeen leidt meer beschikbaar Si tot een hogere beschikbaarheid van P in de grond, vooral bij
       lage P-gehalten en een lage pH in de bodem. Dit hoeft niet te betekenen dat de P-opname door het
       gewas hoger is. Veeleer lijkt Si tot een betere translocatie van P in de plant te leiden. Dit zou
       veroorzaakt worden door een geringere opname van Mn en Fe bij aanwezigheid van Si. Positieve
       effecten zijn mogelijk ook toe te schrijven aan een betere spoorelementvoorziening, als gevolg van de
       aanwezigheid van spoorelementen in veel Si-meststoffen, zoals slakken. Positieve effecten op
       gewasopbrengst zijn daarnaast toe te schrijven aan de pH-verhoging die optreedt bij gebruik van
       bijvoorbeeld slakken of andere silicaten. Anderzijds worden er op niet-zure gronden ook positieve
       opbrengsteffecten gemeld. Niet duidelijk is waardoor deze meeropbrengst wordt veroorzaakt: een betere
       nutriŽntenbenutting of een efficiŽntere vochtbenutting.
       36
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       De watergebruiksefficiŽntie neemt toe naarmate het Si-gehalte stijgt. Dit is aangetoond bij rijst maar ook
       bij gras, tarwe en maÔs, al uit zich dit niet altijd in een hogere drogestofopbrengst onder droge
       omstandigheden. Tegelijkertijd zijn er resultaten waaruit blijkt dat de zouttolerantie verbetert bij gebruik
       van Si. Dit effect is voor een deel verstrengeld met droogte. Veel minder onderzoek is verricht naar het
       effect van Si bij de niet-accumulerende dicotylen zoals aardappelen. Uit een onderzoek met
       aardappelen bleek wel dat Si-bemesting de opbrengst verhoogde bij situatie met vochttekort. Daarbij
       was er ook in de situatie met voldoende vochtvoorziening een sterk positief effect van Si-bemesting.
       De centrale vraag zou nu kunnen zijn: moeten wij nu in Nederland ook maar Si gaan gebruiken bij de
       teelt van aardappelen? Deze vraag kan op dit moment niet afdoende beantwoord worden, hoewel Si
       zeker positieve effecten heeft. Daar is een aantal redenen voor:
       1) Niet duidelijk is wat de Si-beschikbaarheid is van Nederlandse gronden en welke Si-gehaltes in
       gewassen worden aangetroffen.
       2) Er zijn (nog) geen duidelijke criteria op basis waarvan besloten kan worden of Si-bemesting zinvol
       is.
       3) De kosten en de voordelen dienen nader te worden gewogen.
       In Nederland wordt het gehalte oplosbaar Si in grond en het Si-gehalte in gewassen niet vastgesteld.
       Bekend is wel dat er verschillen te verwachten zijn. Naarmate de grond meer klei bevat is er in het
       algemeen meer Si beschikbaar (Schwandes et al., 2001, Zhang, 1987). Schnug & Von Franck (1985)
       vonden de laagste Si-gehalten in granen geteeld op podsolen, gevolgd door bruine bodems en
       Marschgronden (gronden langs de kust, klei bevattend). Om het Si-gehalte in grond te bepalen zijn
       diverse technieken beschikbaar (Snyder, 2001). Daarbij is extractie met 0,01 M CaCl2 een interessante
       optie. Deze gaf namelijk bij suikerriet de beste relatie met de gewasopbrengst. Kennelijk is deze
       extractie dus een goede maat voor de beschikbaarheid van Si. In Nederland wordt extractie met 0,01 M
       CaCl2 meer en meer gangbaar en deze blijft niet beperkt tot universiteitslabs. Voor de hand ligt om via
       monitoring vast te stellen welke verschillen in Nederland worden aangetroffen. Deze gegevens dienen
       dan tegelijk gerelateerd te worden aan gemeten totaalgehalten in plant.
       Met betrekking tot de droogtegevoeligheid kan vastgesteld worden door het groeiverloop te volgen
       gedurende de periodes van knolinitiatie en knolverdikking. Bij de eindoogst zijn de totale knolopbrengst,
       sortering en het droge stof gehalte van belang. Effecten dienen bij voorkeur te worden getoetst op
       zandgrond, omdat droogtegevoeligheid vooral op zandgrond voorkomt. Tegelijk zijn dit de gronden
       (podsolen) met het laagste Si-gehalte (Schnug & Von Franck, 1985).
       Ten aanzien van het verhogen van de weerstand tegen bacterie- en schimmelziekten kan gesteld
       worden dat er bij aardappel nog bijzonder weinig experimentele gegevens zijn waarin het effect van Sibemesting
       aardappelen is onderzocht. Echter, het mechanisme waarmee silicium de weerbaarheid van
       planten tegen schimmelaantasting verhoogd lijkt zeer breed en nauwelijks pathogeengebonden, gezien
       de veelheid aan gewassen en ziektes waarbij wel een verhoogde weerbaarheid is gevonden. Daarom
       lijkt het de moeite waard hier verder onderzoek naar uit te voeren. De vorm waarin deze plantpathogeen
       relaties worden bestudeerd is evenwel sterk afhankelijk van het voorkomen van de ziekten
       en overige aanbevolen maatregelen.
       De schimmelziekte Phytoptora infestans is de belangrijkste schimmelziekte in aardappelen. Een
       onderzoek naar effect van Si-bemesting op aantasting is moeilijk in te passen in een praktijkproef: bij
       37
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       een dreigende Phytophtora aantasting valt te verwachten dat boeren preventief zullen gaan spuiten. Het
       achterwege laten van bespuiting kan leiden tot aantasting en het ontstaan van een infectiehaard op het
       perceel met mogelijk grote opbrengstderving. Mogelijk is er wel perspectief voor biologische telers die
       nauwelijks preventief spuiten tegen Phytophtora. Loofdoding bij aantasting is dan de remedie, maar dit
       kan een sterke opbrengstderving tot gevolg hebben.
       Schurftaantasting treedt vooral op tijdens de eerste drie weken van de knolinitiatie, en vormt met name
       bij consumptieaardappelen een probleem. Daarbij wordt aanbevolen om de grond vochtig te houden,
       omdat de schimmelgroei en daarmee de aantasting van de knollen dan geremd zou wordt door
       bodembacteriŽn die slecht gedijen bij droogte. Het vůůrkomen van schurft is daarnaast
       bodemgebonden. Vooral op schurftgevoelige percelen in gebieden met een beregeningsverbod zou een
       verhoogde weerstand door Si interessant zijn. Een monitorings- of veldproef is daarbij goed te
       realiseren.
       Fusarium is een typische bewaarziekte en aantasting komt tijdens de bewaarperiode naar voren. Ook
       hier zou een monitoringsproef waarbij verband wordt gelegd tussen Si-gehaltes in de grond en knollen
       en al dan niet Fusarium-aantasting een goede insteek kunnen zijn.
       Bruinrot en ringrot komen in Nederland nauwelijks voor in de praktijk, mede dankzij een scala aan
       preventieve maatregelen die vanuit de overheid (en EU) worden genomen op opgelegd. Veel telers
       voelen zich meer gehinderd door de maatregelen en restricties dan door de daadwerkelijke
       ziektedreiging (Janssens et al., 2006). Deze preventieve maatregelen en restricties zullen niet sterk
       beÔnvloed worden door al dan niet bemesten met Si. De vraag ligt dus of er veel boeren zich geroepen
       zullen voelen om een Si-bemesting uit te voeren tegen bruinrot en ringrot, ook als er een verhoogde
       weerbaarheid wordt vastgesteld. De quarantainestatus maakt daarbij het opnemen van bruinrot en
       ringrot in een veldproef daarbij onmogelijk.
       Zwartbenigheid en stengelrot veroorzaakt door Erwinia spp. kunnen een grote schadepost vormen. De
       ziekte gaat over met het pootgoed en zal een winter in de grond niet overleven. Ook een lichte
       besmetting in het pootgoed kan al een grote aantasting in het veld geven en is dan moeilijk onder
       controle te krijgen. Mogelijk kan met een monitoringsproef een verband tussen aantasting en Si-gehaltes
       in grond en knollen worden vastgesteld.
       De beschikbaarheid van P is nu in veel gevallen nog goed tot zeer goed. De enige uitzondering vormen
       de fosfaatfixerende gronden, zoals die bijvoorbeeld bij beekdalen nog in beperkte mate voorkomen.
       Deze gronden worden gekenmerkt door de aanwezigheid van veel ijzer, aluminium en mangaan. Dit
       zouden dan ook bij uitstek geschikte locaties zijn om te testen of oplosbaar Si bijdraagt (door een betere
       translocatie) aan een betere gewasopbrengst bij suboptimale of helemaal geen P-bemesting. Echter op
       deze gronden worden geen aardappelen geteeld.
       Op basis van bovenstaande bevindingen wordt het perspectief duidelijk van Si-bemesting. Immers een
       geringere droogtegevoeligheid betekent een geringere noodzaak van beregening of een geringere
       opbrengstderving door droogtestress. Een betere P-beschikbaarheid in de plant is gunstig voor de
       opbrengst bij suboptimale P-bemesting of lage P-toestanden. Verhoging van de weerbaarheid tegen
       schimmel- en bacterieziekten kan opbrengst verbeteren.
       38
       Effecten van silicium op aardappel (NMI, 2010)
       De omvang van de vast te stellen effecten in combinatie met de kosten van Si-bemesting bepaalt of Sibemesting
       zinvol is. Indien gebruik gemaakt wordt van Si-houdende kalken, is de verwachting dat er
       nauwelijks of geen meerkosten zijn. In dat geval bepaalt puur het effect van Si of Si-bemesting zinvol is.
       Si-houdende kalken mogen op dit moment niet worden toegepast in Nederland.
       Zowel met betrekking tot droogtetolerantie, ziektedruk als vanuit oogpunt van P-beschikbaarheid lijken
       er perspectieven te zijn voor het gebruik van oplosbaar Si. Om eventuele effecten te kunnen
       kwantificeren is aanvullend oriŽnterend onderzoek nodig. De volgende (globale) aanbevelingen worden
       daartoe geformuleerd:
       • Stel via monitoring vast welke Si-gehalten in grond (beschikbaar) en aardappel (totaal) worden
       aangetroffen en bestudeer het verband tussen het Si-gehalte in grond en gewas en de opbrengst,
       sortering, droge stof gehalte en aantasting door schurft, Fusarium, verwelkingsziekte,
       zwartbenigheid en stengelrot.
       • Monitor/analyseer de droogtetolerantie van aardappelen bij gebruik van wel of geen oplosbaar Si in
       praktijksituatie op droogtegevoelige zandgrond.
       • Stel het effect van Si op de P-beschikbaarheid vast voor fosfaatarme beekdalgrond. Dit kan zowel
       op basis van een potproef als via monitoring van de opbrengst en sortering in een beperkte
       veldproef.
       • Bestudeer het effect van wel of geen oplosbaar Si op bouwland op de aantasting van aardappel
       door schurft, Fusarium, verwelkingsziekte en zwartbenigheid en stengelrot op meerdere locaties,
       waarvan bekend is dat deze gevoelig zijn voor deze ziekten. Gebruik daarbij minimaal een product
       dat via de bodem werkt (Si-houdend kalk of een andere product met goed oplosbaar Si) en een
       product dat via bladbemesting werkt.
       Door een slim ontwerp zijn de effecten van Si op droogtetolerantie, P-beschikbaarheid en aantasting
       door ziekten bij aardappel mogelijk in ťťn proef vast te stellen.
       http://www.youtube.com/watch?v=zCvSc2b8CWc

       Comment


        #8
        Re: Welke voeding verkies jij op coco's

        ik heb drie woorden...

        wow

        ow, das 1 woord... ok ok


        wow wow wow
        __________________________________________________ ______________

        When all of your wishes are granted, many of your dreams will be destroyed.


        sigpic

        Comment


         #9
         Re: Welke voeding verkies jij op coco's

         Goed doorlezen is mijn raad.

         Polyfosfaten en silicium winnen steeds meer belangstelling in de tuin en landbouw.
         http://www.youtube.com/watch?v=zCvSc2b8CWc

         Comment


          #10
          Re: Welke voeding verkies jij op coco's

          Ik zie die Super FK helaas alleen in vaten van 30 kg (of 300kg).

          Lopen verslag: McPurple S1 Fem van Forum Genetics op DWC met GHE FloraNova onder 400W Cree COBs

          Comment


           #11
           Thx man, maar dat ga ik morgenochtend nog eens herlezen 8-0
           Last edited by QnQ; 4th February 2019, 09:16.
           Probeer gelukkig te zijn met wat je hebt, ook al is dat niet veel!

           Comment


            #12
            Re: Welke voeding verkies jij op coco's

            morgen mondeling examen
            __________________________________________________ ______________

            When all of your wishes are granted, many of your dreams will be destroyed.


            sigpic

            Comment


             #13
             Re: Welke voeding verkies jij op coco's

             Oorspronkelijk geplaatst door HR83 View Post
             morgen mondeling examen
             Dat mondeling examen word 1 dikke flop vrees ik...
             Probeer gelukkig te zijn met wat je hebt, ook al is dat niet veel!

             Comment


              #14
              Re: Welke voeding verkies jij op coco's

              Fijn dat je dat hele verhaal nog eens quote.
              Als je linksonder op "+ Reageren op discussie" klikt dan heb je dat niet.
              Howto: meerdere foto's uploaden en tussen je bericht plaatsen

              ~ 2011-12 ~ 2012-13 ~ 2017 ~ 2014-15-16-17-18-19 ~ 2019 ~

              Comment


               #15
               Re: Welke voeding verkies jij op coco's

               Ok, sorry ik dacht dat je geen melding kreeg, ben ondertussen een k-train aan het knippen ImageUploadedByTapatalk1369033497.612710.jpg
               Probeer gelukkig te zijn met wat je hebt, ook al is dat niet veel!

               Comment

               Footer Left Ad

               Collapse
               Bezig...
               X