Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Biologisch kweken

Collapse
X
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

 • Biologisch kweken

  Korting op 420shop
  Biologisch kweken

  Preventieve maatregelen

  Bodemzorg
  Een gezonde bodem is het eerste vereiste om een gezond gewas te kweken: een evenwichtige organische bemesting, een goede bodemverluchting en voldoende waterhoudend vermogen zorgen ervoor dat de plant gestaag groeit. Zo voorkom je groeistilstand, en dat is juist een fase waarbij de plant gevoelig wordt voor allerlei aantastingen. Voldoende organische stof in de bodem is van groot belang om het natuurlijke bodemleven te stimuleren. Een rijk en gevarieerd bodemleven betekent een buffer tegen schadelijke bodemorganismen.

  Vruchtwisseling
  Naast bodemzorg is vruchtwisseling de belangrijkste preventieve maatregel om ziekten en plagen te voorkomen. Vruchtwisseling betekent dat je de teelten afwisselt zodat er verschillende jaren overheen gaan voordat een gewas op dezelfde plaats terugkomt.

  Combinatieteelt

  Wat is combinatieteelt?

  Combinatieteelt (syn. Mengcultuur, gewascombinaties, mixed cropping) wil zeggen dat je verschillende gewassen vlak naast of door elkaar teelt. Zo profiteer je van de gunstige invloed die deze gewassen op elkaar hebben.

  Hoe werkt combinatie teelt?

  - Verschillende soorten planten naast elkaar trekken meer soorten insecten aan dan een blok van hetzelfde gewas. Er is dus minder kans op massale overrompeling door een belager. Bovendien is de kans groot dat er tussen de aangetrokken insecten natuurlijke vijanden zitten die een andere soort afremmen.

  - Plantenwortels scheiden stoffen af die het bodemleven beïnvloeden. Van sommige plantensoorten is iets geweten over het effect van die afscheidingen op planten in de buurt. Dat zou een verklaring zijn voor het feit dat ze naast elkaar goed of slecht groeien. Tagetes of afrikaantjes verminderen de aaltjespopulatie in de grond via wortelafscheidingen. Een ander voorbeeld is goudsbloem (Calendula) die aaltjes en witte vlag weert.

  - Kruiden en in mindere mate groenten verspreiden geurstoffen. Deze geurstoffen weren bepaalde insecten. Het is ook bekend dat sommige insecten proeven van planten. Als ze een verkeerde plant treffen gaan ze weer weg. Zo weert lavendel bladluis.

  - Heel wat vliegende insecten gaan niet op de geur af, maar wel op de vorm van de gewassen, op het silhouet dat ze vanuit de lucht waarnemen. Door nu andere planten tussen en onder het gewas te planten, ontnemen we deze insecten hun herkenningspunt: ze twijfelen, vergissen zich en komen minder gemakkelijk tot eieren leggen.

  - Bepaalde planten trekken insecten aan en worden ‘vangplanten’ genoemd. Oost-Indische kers is een vangplant voor verschillende insecten, zoals wortelvlieg, wittevlieg, bladluis… Als ze daar op zitten, blijven ze van je groente af.  Bescherming van natuurlijke vijanden

  Om de natuurlijke vijanden te beschermen moet je ze goed verzorgen. Hoe doe je dat?

  Voedselbronnen voor natuurlijke vijanden aanleggen
  Je maakt plaats voor aanleg en ontwikkeling van een gevarieerde biotoop zoals een gemengde haag, bloemenweide, in een nattere omgeving een poel, … Deze plaatsen dienen als toevluchtsoord, voedselplaats en overwinteringsplek voor natuurlijke vijanden in je tuin, waaronder vogels, egels en insecten. Bessendragende planten trekken vogels aan.

  Overwinteringsplaatsen aanleggen
  Ruim je tuin niet op in de herfst maar laat zoveel mogelijk afgestorven stengels staan. Het zijn overwinteringsplaatsen. De zaden in de gedroogde bloemhoofdjes dienen als voedselbron voor vogels. Egels overwinteren in hopen snoeihout, spitsmuizen (ook insecteneters) in ongemaaid gras. Plaats nestkastjes en/of zitstangen voor vogels, maak gaatjes voor wilde solitaire bijen of kunstmatige schuilplaatsen voor de overwintering van nuttige insecten zoals oorwormen.

  Zorg voor huisvesting
  Het hangen van nestkastjes kan ook helpen, maar vaak wordt vergeten dat iedere vogelsoort een aangepast nestkastje nodig heeft, dat dan nog op de juiste manier geplaatst en onderhouden moet worden.

  Insectengaas
  Insectengaas (of tuinbouwgaas) is een fijnmazig weefsel uit kunstvezel. De mazen zijn zo fijn dat er geen insecten door kunnen. Je gebruikt het bij de teelten die door vliegende insecten belaagd worden, zoals wortelen, en bij het kweken van prei en kolen.

  Lokmiddelen
  Lijmstroken en vangplaten
  Lijmstroken zijn plaatjes die aan de beide kanten ingestreken zijn met lijm en die door hun kleur een aantrekkingskracht hebben voor een aantal insecten, die dan blijven kleven.

  Plantenaftreksels
  Als preventie tegen schimmels en insecten zijn allerlei plantenaftreksels in gebruik. Dat zijn planten die in koud of warm water gedompeld kunnen worden gedurende een bepaalde tijd. De vloeistof wordt gezeefd en dan op het gewas of op de bodem gespoten.

  Effectiviteit
  Deze middelen werken matig en soms helemaal niet. Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van deze middelen is weinig of niet gebeurd. Van welke factoren hun effectiviteit afhangt, is ook niet duidelijk. Daarom plaatsen we zo ook onder ‘preventieve maatregelen’ en niet bij de curatieve bestrijdingsmiddelen.

  Biologische bestrijdingsmiddelen

  Inschakelen van de natuurlijke vijanden
  In de natuur is alles een zaak van eten en gegeten worden. Elk dier, hoe groot of klein het ook is, heeft meerdere natuurlijke vijanden. Dit is voor een ecologische tuinier voldoende reden om erg voorzichtig om te springen met alle gewasbestrijdingsmiddelen die niet selectief zijn.

  Bacteriepreparaten

  Een nieuwe ontwikkeling zijn producten zonder chemisch actieve stof, maar met bacterie- en schimmelpreparaten waarvan de bacteriën en schimmels bepaalde insecten doen sterven.

  Werking en gebruik
  De werking van dit bacteriepreparaat is afhankelijk van diverse factoren. In principe werkt het tegen alle rupsen en vlinders (Lepidoptera).

  Bestrijdingsproducten van plantaardige oorsprong

  - Pyrethrum (Tanacethum cinerariifolium)

  Herkomst
  Pyrethrum is de verzamelnaam voor een mengsel van natuurlijke pyrethrinen die voorkomen in bloemhoofdjes van tropische margrietsoorten. De teelt ervan gebeurt vooral in Kenia, Tanzania, Uganda en Ecudor.

  Handelsproducten
  De meest voorkomende merknamen van natuurlijke pyrethrum, te koop voor particulieren:
  - Pyrethrum Bioline (Bayer)
  - Spruzit (Ecostyle)
  - Pyretrex en Zerox P.A. (Orgamé)
  - Bio pyrethrum (Gardiflor)

  - Zachte zeep

  Synoniemen: groene, bruine of zwarte zeep, lijnoliezeep, zouten en vetzuren.

  Herkomst
  Zeep is een synthetisch product. Zeep komt niet in de natuur voor. Toch is ze goed afbreekbaar en veroorzaakt geen gezondheidsproblemen. Daarom is zeep toegestaan in de biologische landbouw.

  Handelproducten
  Naast zacht zeep vind je in de handel meerdere zeepoplossingen, samengesteld uit in de natuur voorkomende vetzuren. Deze oplossing wordt op de gewassen gespoten. Enkele handelsmerken zijn Duoflor Bioline (Bayer) en Eco Insect (Ecostyle).

  - Zwavel

  Herkomst
  Zuiver zwavel (S) wordt voornamelijk gewonnen uit aardolie die tot 5 tot 20% zwavel kan bevatten.

  Toepassing
  Zwavel wordt gebruikt als fungicide, acaricide en afweermiddel. Het wordt van oudsher preventief en soms curatief gespoten of gestoven tegen allerlei schimmelaantastingen, maar is vooral effectief tegen meeldauw en schurft. Naast schimmels doodt het ook heel wat insecten, zowel nuttige als schadelijke. Zwavel is onschadelijk voor de mens en de meeste dieren. Het is toegestaan in de ecologische teelt. Gewoon zwavelpoeder vind je bij de drogist of in de betere tuincentra. Met dit poeder wordt de plant bestoven. Maar omdat je zo heel veel zwavel verspilt, wordt deze techniek steeds vaker achterwege gelaten.
  Spuitzwavel bevat 80% zwavel en daarnaast hulpmiddelen zoals diatomeeënaarde, gips of talk. Het is bekend onder verschillende merknamen, ook voor de particulieren. Bv. Microsulfo Bioline (Bayer).
  Ook mengsels van zwavel en organische vetzuren versterken de werking van zwavel. Bv. Sulpon (Ecostyle).

  Millieuvriendelijke bestrijdingsmiddelen  In de handel kun je voor bijna elke ziekte, schimmel of beestje dat je loemen, planten en/of groenten aantast wel een middeltje kopen. Soms biologisch (wat wel "door de natuur afbreekbaar" betekent maar dus niet altijd "diervriendelijk" betekent). En het doden van dieren is zowiezo niet diervriendelijk. Maar over het beter voorkomen dan genezen heb je al kunnen lezen in het stuk over biologisch tuinieren. Mocht je dat nog niet gedaan hebben, kan ik je van harte aanraden om dat eerst te doen!

  Maar mocht je door welke omstandigheid dan ook, met de handen in het haar zitten omdat een bepaald dier of schimmel je rozen verziekt, je bloemkolen op eet, je komkommerplant vernietigt........en je wilt liever geen gebruik maken van giftige chemische middelen, kijk dan in onderstaande lijst eens. Zoals al eerder gezegd, de natuur is overal op berekend en maakt zijn eigen bestrijdingsmiddelen. Je moet alleen weten welke dat zijn, en hoe je ze vervolgens moet gebruiken. In de lijst kun je overigens ook bijvoorbeeld algemeen plantversterkende middelen en natuurlijke bladbemestingmiddelen op basis van bijvoorbeeld plantendelen vinden.


  Er zijn recepten waarbij ook spiritus wordt gebruikt, maar bij een te hoge dosis of bij sommige soorten planten (vooral planten met harig of viltig blad) kan dit zeer schadelijk zijn voor de plant. Vandaar dat recepten met spiritus hier verder niet worden genoemd. Mocht je spiritus toe willen voegen aan een extract gebruik dan maximaal 3 eetlepels spiritus per liter oplossing.  Middel: Afrikaantjes (Tagetes patula) planten
  Doel: Aaltjesdodend
  Recept:
  Zaai wel dicht op elkaar een veldje vol, aan een enkel plantje zo links en rechts heb je niet veel (maar wel een leuk gezicht....oranje Tagetes tussen de paarse rode koolplanten, en elk aaltje is één, zeggen we dan maar)  Middel: Alsemextract
  Doel: tegen rupsen, bladluizen, appelbladroller, bramengalmijt
  Recept:
  100 gram van gedroogde alsemplanten met 1 liter water 20 minuten koken. Dan 1 dag laten trekken, zeven, zachte zeep toevoegen. Verdunnen 1 deel op 4
  delen water  Middel: Basaltmeel of lavameel
  Doel: algemeen plantversterkend middel
  Recept:
  Strooi het poeder rond planten. Plantversterken door het hoge gehalte aan silicium, magnesium en calcium, maar het bestaat ook uit zeer kleine naaldjes hetgeen het landen van vlliegende insecten bemoeilijkt  Middel: Bonenkruid
  Doel: houdt zwarte bonenluis en wortelvlieg weg
  Recept:
  Plant bonenkruid tussen de gewassen  Middel: Brandnetelextract
  Doel: tegen luizen
  Recept:
  Pluk een flinke bos met verse brandnetels, 20 tot 30 minuten koken, zet ze 1 tot 2 dagen in een emmer water en daarna zeven. Zachte zeep aan toevoegen. Op de met luizen bezette planten sproeien, meermaals herhalen  Middel: Brandnetelgier
  Doel: plantversterkend (bladbemesting)
  Recept:
  Pluk een flinke bos jonge niet bloeiende brandnetels en zet ze in een emmer water. Door ze 2 weken onder water te zetten (elke dag roeren) ontstaat een gistingsproces waardoor het organisch materiaal afgebroken wordt en zijn voedingsstoffen afgeeft. Deze kunnen in water oplossen. Het gaat vooral om stikstof en calcium. Dat aftreksel heet plantengier en kun je als bijbemesting toepassen voor snelgroeiende en veeleisende groenten. Na 2 weken zeven en sterk verdund gebruiken, 1 op 10 of 1 op 20. Met een gieter giet je dan op de grond, aan de voet van de planten, liefst op bewolkte dagen en op vochtige grond om verbranding te voorkomen  Middel: Citrus-olie
  Doel: tegen spint, bladluis en sommige soorten wolluis
  Recept:
  De schil (alleen het gekleurde deel, niet de witte onderschil!) van citrusvruchten fijn snijden en enkele dagen in spiritus laten weken. Zeven en met water gemengd spuiten.


  Middel: Citrusschillenextract
  Doel: tegen schurft

  Recept:
  Verzamel schillen van alle soorten citrussoorten en kook deze 30 minuten in water. Laat de schillen daarna nog 2 dagen in het afgekoelde water staan, daarna zeven


  Middel: Compostextract
  Doel: algemeen plantversterkend, tegen alle bladschimmels, grijsrot, schurft, bladvlekkenziekte
  Recept:
  Voeg 1,5 kilo compost toe aan 10 liter water en laat dit minimaal 1 en maximaal 2 weken trekken. Daarna zeven en onverdund gebruiken (vernevelen). Jonge planten met wortelkluitje in aftreksel dopen alvorens het te planten


  Middel: Goudsbloemengier of -extract
  Doel: versterkt de planten en bevorderd hun gezondheid
  Recept:

  Neem 1 kg verse plantendelen of 200 gram gedroogde delen op 10 liter water. Zet de plantendelen 2 weken onder water, daarna zeven en verdund gebruiken (1 op 10 liter water), niet gebruiken bij zonnig weer om bladverbranding te voorkomen.


  Middel: Goudsbloemen (Calendula officinalis) planten
  Doel: Aaltjesdodend
  Recept:

  De wortels van goudsbloemen hebben, net als die van afrikaantjes, aaltjesdodende eigenschappen. Ze kunnen daarom succesvol worden toegepast tussen teelten of als teelafwisseling.


  Middel: Kalkcyanamide korrelvorm
  Doel: Tuinmeststof met vele nevenwerkingen: verhoogt de weerstand tegen ziekten en schimmels, weert mollen, verhoogt Ph, doodt mossen, stikstofbemesting, tegen slakken en hun eieren, tegen knolvoet bij koolgewassen, tegen bodemschimmels, wortel- en stengelrot, fusarium en Phoma

  Recept:
  Korrels bij planten strooien


  Middel: Kamille-extract
  Doel: tegen luizen
  Recept:

  Pluk een handvol verse bloemen, enkele uren in lauw water laten weken, zeven, zachte zeep aan toevoegen, klaar om mee te spuiten


  Middel: Kervel planten
  Doel: weert mieren, slakken en luizen

  Recept:
  Plant Kervel tussen planten of gewasen die de genoemde beestjes aantrekken


  Middel: Knoflookextract / Knoflookgier / Knoflookthee / Knoflookpoeder
  Doel: preventief tegen schimmels, versterkt planten in hun afweer, houdt door de geur schadelijke insecten op afstand, bevat allicine, een bacteriedodende stof met antibiotische eigenschappen, een aftreksel werkt plantenbeschermend, versterkend en genezend tegen onder andere echte meeldauw.
  Giet knoflookgier uit over de bodem om te voorkomen dat schimmelsporen in de bodem zouden kunnen overleven. Houdt ook wortelvlieg weg bij zomer- en winterwordtelteelt. Bij een echte meeldauwaantasting op bijvoorbeeld komkommer, meloenen en augurken: gedurende 5 opeenvolgende dagen behandelen met een knoflookthee. Knoflookpoeder wordt gestoven onder zaailingen en jonge plantjes als afweermiddel tegen vogels en insecten. Het is ook bruikbaar ter voorkoming van algemene roestziekten op bijvoorbeeld fuchsia 's, stokrozen en rozen
  Recept
  Knoflookthee:

  Snijd 5 knoflookbollen in kleine stukjes en giet er 1 liter kokend water over. Laat het 24 uur lang trekken en giet het vervolgens af. Voeg daar dan 3 liter water aan toe om te verdunnen. Spuit de thee over de planten tegen echte meeldauw gedurende 5 opeenvolgende dagen.
  Recept Knoflookextract:

  Snijd 1 grote knoflookbol in kleine stukken en overgiet ze met 1 liter heet water. Gedurende 1 dag laten trekken en dan toepassen.
  Recept Knoflookgier:

  Snijd 10 grote knoflookbollen in kleine stukjes en overgiet ze met 2 liter heet water. Na de afkoeling er nog eens 5 liter water aan toevoegen. Laat het mengsel staan tot de gisting begint. Daarna gebruiken.


  Middel: Kruidengier
  Doel:: versterkt de planten en het bodemleven en hun weerstand tegen schimmels
  Recept:

  Pluk verse plantendelen van niet bloeiende planten, of planten die geen zaden hebben gevormd en knip in grove stukjes. Week 1 kilo plantendelen in 10 liter koud regenwater in een plastic emmer. Laat 2 weken in trekken op een zonnige (geen hete) plaats en roer het regelmatig om. Na 2 dagen begint het gistingsproces. Om de stank te verminderen kan er gesteentemeel aan toegevoegd worden (ook rijk aan sporenelementen). Gebruik verdund 1 liter op 10 lieter water, als bladbemesting (bij bewolkt weer) of aangieten. Kruiden die gebruikt kunnen worden voor deze gier zijn onder andere: brandnetel, rabarber, venkel, paardebloemen, smeerwortel, goudsbloem, kool, rode bieten


  Middel: Bier
  Doel: het lokken van naaktslakken
  Recept:

  Vul een potje of meerdere potjes met bier. Graaf ze in de bodem zodat de slakken er makkelijk ingeraken. Het bier regelmatig verversen (na regen). Elke dag de potjes nakijken en slakken verwijderen


  Middel: Mosterdplanten planten
  Doel: schade door naaktslakken verminderen
  Recept:

  Plant mosterdplanten tussen planten of gewassen die gevoelig zijn voor slakken


  Middel: Oost-Indische Kers
  Doel: vermindering aantasting witte vlieg, houdt zwarte bonenluis weg

  Recept:
  Plant deze planten naast planten en/of gewassen die gevoelig zijn voor witte vlieg en zwarte luis.  Middel: Heermoesextract (wordt ook wel paardenstaart genoemd)
  Doel: tegen alle soorten schimmels
  Recept:

  Pluk vers loof, enkele dagen goed laten drogen. Kook 30 gram gedroogd loof in 1 liter water gedurende 20 minuten, daarna nog 1 dag laten trekken, zachte zeep toeveoegen, zeven en 1 op 4 verdunnen voor gebruik. Op het blad vernevelen )op bewolkte dagen) ter voorkoming van schimmels.


  Middel: Rabarberbladgier -extract
  Doel: tegen luizen, rupsen en koolvliegen
  Recept Rabarbergier:

  Pluk een handvol rabarberbladeren van planten die geen zaden hebben gevormd, gedurende enkele uren in water laten staan in een plastic emmer. Daarna zeven en voor gebruik 1 op 10 tot 1 op 20 liter verdunnen. Tegen luizen en rupsen sproeien (bij bewolkt weer), tegen koolvlieg aangieten aan de stam van de plant.
  Recept Rabarberextract:
  Pluk 1 kg blad, kook 20 minuten in 2 liter water, voeg zachte zeep toe. Daarna zeven en voor gebruik 1 op 4 verdunnen met water


  Middel: Rode bietengier
  Doel: versterkend (bemesting) voor het gazon. Gele of arme plekken worden er 2 maal per week mee aangegoten. Is ook te gebruiken bij pas aangelegde gazons als startbemesting
  Recept:

  Neem 1 kg verse plantendelen of 200 gram gedroogde delen op 10 liter water, zet deze 2 weken onder water (elke dag roeren). Na 2 weken zeven en sterk verdund gebruiken, 1 op 10 of 1 op 20. Vernevel op gazon, bij bewolkt weer


  Middel: Selderij
  Doel: vermindert ei-afleg van koolmotten

  Recept:
  Plant selderij (zowel knol- als bleekselderij kan gebruikt worden) tussen koolgewassen. De geur van selderij houdt koolmotten op afstand


  Middel: Silicium + algenmeel of zeewiermeel + kiezelzure kali
  Doel: voorkoming van schimmelziekten, versterkt planten en stimuleert de groei.
  Recept:

  Poeder strooien rond planten in door de grond inwerken


  Middel: Smeerwortelgier
  Doel: rijk aan stikstof en kalium, vooral een bemestend effect op vruchtgewassen
  Recept:

  Neem 1 kg verse of 200 gram gedroogde plantendelen op 10 liter water. Zet deze 2 weken onder water (elke dag roeren). Na 2 weken zeven en sterk verdund gebruiken, 1 op 10 of 1 op 20. Aangieten of vernevelen op bewolkte dagen


  Middel: Stijfselmeel / Aardappelmeel
  Doel: tegen luis, spint, trips en witte vlieg. Niet giftig maar absoluut niet "diervriendelijk": het plakt de poten en vleugels vast en verstikt ze uiteindelijk
  Recept:
  2 tot 4 eetlepels aardappelmeel in 1 liter heet water oplossen, afkoelen en 2 tot 3 druppels vloeibare zeep toevoegen. Onverdund vernevelen, na een paar dagen kan het weer afgespoeld worden.


  Middel: Tomatengier
  Doel: bevordert de groei van tomaten, uien, prei, selderij, peterselie en komkommer

  Recept:
  Neem 1 kg verse of 200 gram gedroogde plantendelen op 10 liter water. Zet deze 2 weken onder water (elke dag roeren). Na 2 weken zeven en sterk verdund gebruiken, 1 op 10 of 1 op 20. Aangieten of vernevelen op bewolkte dagen


  Middel: Uienloofextract + boerenwormkruid
  Doel: bestrijding van wortelvlieg
  Recept:

  Pluk een flinke bos met uienloof en boerenwordmkruid, 20 tot 30 minuten koken, zet ze 1 tot 2 dagen in een emmer water en daarna zeven. Zachte zeep aan toevoegen. In juni, juli aangieten of sproeien


  Uienloofgier
  Doel: bestrijding van luizen, rupsen en meeldauw

  Recept:
  Zet 1 kg vers of 200 gram gedroogd uienloof, enkele dagen in 10 liter water laten staan, zachte zeep toevoegen, zeven, verdunnen 1 op 10 tot 20 liter water. Venevelen bij bewolkt weer. Je kunt dit zelfde recept ook maken van uienschillen, dan vooral preventief tegen schimmels gebruiken


  Middel: Venkelgier of -extract
  Doel: bevordert algemeen de groei van planten. Het is goed om te gebruiken als afwisseling tussen brandnetelgier en smeerwortelgier.
  Recept:

  Zet 1 kg verse of 200 gram gedroogde venkel (knol en loof), enkele dagen in 10 liter water laten staan, zachte zeep toevoegen, zeven, verdunnen 1 op 10 tot 20 liter water. Venevelen bij bewolkt weer.


  Middel: Vlierextract
  Doel: bestrijding van bladluizen, rupsen en andere insecten
  Recept:

  Pluk 0,5 kg verse bladeren, laat ze 30 minuten koken in 1 liter water, laten afkoelen en wat zachte zeep toevoegen, zeven, 1 op 4 verdunnen voor gebruik (vernevelen)


  Middel: Zeep + Olie
  Doel: bestrijding van blad-, wol- en dopluizen

  Recept:
  Meng door 1 liter water 2 eetelepels zachte zeep en 1 eetlepel olie ( bijvoorbeeld slaolie of zonnebloemolie). Vernevelen bij bewolkt weer. Twee keer per week herhalen tot er geen luizen meer zijn.


  Middel: Zeewierextract
  Doel: stimuleert algemeen de planten en versterkt tegen ziekten en plagen
  Recept:

  Je kunt kant-en-klare zeewierkalk kopen en tussen de planten en/of op de bodem strooien. Deze kalk bevat enorm veel sporenelementen welke de plantengroei ten goede komt.
  Last edited by monty; 6th October 2009, 15:17.

 • #2
  Re: Biologisch kweken

  Mooi Monty knap stukje werk
  sigpic
  God was never on your side..


  Comment


  • #3
   Re: Biologisch kweken

   thanx 4 this info
   ik zal het proberen en je zeggen hoe het heeft gewerkt.
   ik heb namelijk lest van schimmel bij het ontkiemen van zaden.
   ze komen eve op en sterven dan uit ...
   ik denk dat ik knoflook thee zal proberen ipv CAPTAN om te kijken als het echt helpt

   Comment


   • #4
    Re: Biologisch kweken

    staan dan te nat
    zaadje schimmelt al voorst ie uberhoups van start is laat ze maar zoeken naar dat vocht
    fout één is te nat, vochtig dus. is meer dasn genoeg!

    Grtz

    Comment


    • #5
     Re: Biologisch kweken

     Vele mensen denken, voeding is gemaakt om in je plant te steken, maar vergeet niet dat je bodem één van de belangrijkste dingen is.
     geen bodemleven = geen leven boven de grond.. dus een goeie bodem = goeie groentjes , goeie wiet :p

     Comment


     • #6
      Re: Biologisch kweken

      Yo monty,
      Ik heb denk ik altijd over dit draadje heen gekeken maar vind dat je hier wel puik werk hebt geleverd. Ikzelf had ook al wat opgezocht en hier en daar hetzelfde gevonden. Ik dropte alles neer in een draadje genaamd home-made EHBO middeltjes.
      Nu hebben we tenminste gelijke wapens om dit outdoor seizoen mee te strijden

      Grtz $iR
      sigpic

      Comment


      • #7
       Re: Biologisch kweken

       Thanks Sir voor het doorlinken, je mag ze wat mij betreft ook samenvoegen die twee topics. en nu het buitenseizoen losbarst misschien ff sticky zetten.

       Grtz

       Comment


       • #8
        Re: Biologisch kweken

        Heel goed topic . Ik heb een jaar of 5 op volle aardebakken gekweekt met biobizz en een vreselijk goed bodemleven op een bak van rond de 800 liter .

        Ik heb daar 10x op gedraaid, wel na elke trek rond de 15 procent aarde en wat cocos wat kalk en wat wormenmest .

        De eerste run was slechter dan alles wat ik daarna draaide zeg genoeg dat bodemleven heel veel bijdraagt aan een gezonde voedingsbodem .

        De 10de trek was nog steeds goed 0.90 de watt , jammer ik moest de boel opruimen , anders had ik toen zeker gaan kijken wat een max was geweest op 800 liter met een goed bodemleven.

        1 probleem waar ik tegen aan liep was dat de onderste laag in de 9de trek geen water meer vasthield . Dus toen was ik verplicht van boven te wateren .

        Volle aardebakken met het nodige bodemleven hebben zich allang bewezen en raad het een hoop mensen aan die beginnen ook .

        Lekker bio en heel goed voor je kweek ervaring. Wij hebben toen meerderen bio voedingen getest en gekeken naar wat het bied en doet, en bij mij staat wat dat betreft biobizz en ghe zijn de voedingen die voor ons de beste en lekkerste wietjes brachten .

        Nu test ik voor mezelf Hypro a en b hydro voeding, op aarde maar probeer wel me bodemleven heel te houden door een lage ec te geven en niet aan of af te zuren. Wel krik ik me bodemleven op met schimmels en bacto.

        Ik probeer dit maar ik heb weer een andere biovoeding op me lijstje staan die ik graag wil testen , na een slechte ervaring met humboldt .

        Iedereen veel plezier met zijn kweek dit was een kort stukje van mijn bio kweek ervaring .

        Greetzz GG

        Comment


        • #9
         Re: Biologisch kweken

         Lekker hoor.Weer die monty hij gaat maar los met zn verslagen.
         GR VAK410

         Comment


         • #10
          Re: Biologisch kweken

          ik heb zo'n brandnetelgier gemaakt,
          normaal moet dat met niet-bloeiende, maar ik heb ook enkele brandnetels gebruikt die al in beginfase van de bloei zitten,
          zou dat iets uit maken?

          Comment


          • #11
           Re: Biologisch kweken

           enkel topje zal weinig uitmaken als het om de gier gaat dus als voeding. brandnetels in de groei bezitten gewoonweg meer voedingstoffen in het blad dan reeds in de bloei zijnde. gaat het om een aftreksel als bladluizenverdelger dan gaat het om het mierenzuur in de netelharen die werkzaam is dan maakt het geen bal uit.

           Comment


           • #12
            Re: Biologisch kweken

            wow zalig dit is net wat ik zocht, bangelijk monty merci!
            Wil dit jaar eens puur natuur gaan!
            grow da weed, smoke it's buds

            Comment


            • #13
             Re: Biologisch kweken

             Wow pracchtig! Was al even op zoek naar zo'n samenvatting... Nu dus gevonden en nog uitgebreider dan ooit gedacht te vinden!
             Zal dit zeker goed kunnen gebruiken, thx
             Wordt een lekker wietje deze zomer

             Comment


             • #14
              Re: Biologisch kweken

              Heel nutting onwijs bedankt Q voor delen hiervan !

              Dit bericht is samengevoegd wegens dubbelposting.

              Ik heb toevalling nog een zak zwavel liggen Q kan ik dat ook gewoon een beetje strooien op aarde als verjager ?

              Comment


              • #15
               Hoi ik gebruikte brandnetelgier voor mn buiten planten en dat is goed uit gepakt en gebruik het nu ook voor binnen en hoop dat het ook goed uit gaat pakken.....

               Comment

               Footer Left Ad

               Collapse
               Bezig...
               X