Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Prijzen elektriciteit

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Prijzen elektriciteit

  Korting op 420shop
  Electrabel

  Uit welke componenten bestaat uw energieprijs?
  1. de transport- en distributienetkosten en
  2. de bijdragen en belastingen.
  Uw energieleverancier komt niet tussen in deze laatste twee elementen. Deze zijn de verantwoordelijkheid van andere actoren op de energiemarkt.


  De energieprijs
  De energieprijs is de prijs die u betaalt voor uw energieverbruik (uitgedrukt in kilowatt/uur).
  Deze omvat ook de prijs van de vaste bijdrage en alle diensten die zijn inbegrepen in uw contract en waarvoor u geen bijkomende kosten betaalt. Electrabel is de enige leverancier op de markt die u een prijs in functie van uw verbruik voorstelt. 1

  1.De transport- en distributienetkosten
  De nettarieven dekken de kosten voor het transport en de distributie van elektriciteit of aardgas tot in uw installaties. Deze tarieven worden bepaald door de netbeheerders.

  De bijdragen en belastingen
  De bijdragen en belastingen worden vastgelegd door de publieke overheden en worden door Electrabel doorgefactureerd aan de klant. Deze zijn gelijk voor alle energieleveranciers.

  bron  Nuon

  Factuur

  Wat bedoelt Nuon met een vaste/variabele prijs?
  Een energieprijs bestaat uit verschillende componenten zoals de kost voor de energie (= energiekost), de distributie- en transportkosten, de wettelijke taksen, heffingen en toeslagen. Dit zijn componenten die op regelmatige basis kunnen wijzigen. Een variabele prijs varieert met die componenten mee, en kan daardoor in de loop van de tijd stijgen of dalen. De eventuele schommelingen worden dus doorgerekend aan de klant. Hoe de prijs zal evolueren is vooraf niet duidelijk. Het is een beetje zoals een hypotheeklening met variabele rente: U start met een aantrekkelijk tarief, maar dat kan later veranderen.
  download-pagina

  Wanneer gebeurt de jaarlijkse afrekening?
  De jaarlijkse afrekening gebeurt enkele weken na de jaarlijkse meteropname. De datum van de jaarlijkse meteropname blijft dezelfde als voorheen en verandert dus niet met uw overgang naar Nuon.

  Waarvoor staan de verschillende toeslagen op mijn jaarafrekening?
  De overheid legt aan alle eindverbruikers en energieleveranciers (en dus ook Nuon) bepaalde taksen en bijdragen op. De opbrengsten worden gebruikt om zaken van algemeen belang te financieren, waaronder :
  -de sociale zekerheid
  -de werkingskosten van de CREG, de commissie die moet toezien op de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt
  -de ontmanteling van de nucleaire installaties te Mol-Dessel (denuclearisatie)
  -het beleid voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (Kyotofonds)
  -de maatschappelijke steun aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering
  -de maximumprijzen voor beschermde klanten.

  Het nieuwe bedrag van mijn voorschotten is hoger dan ik verwachtte. Hoe kan dat?
  Het is mogelijk dat uw verbruik hoger ligt dan het voorbije jaar, en dat daarom het bedrag van uw tussentijdse facturen hoger ligt dan verwacht. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij gezinsuitbreiding, of de aankoop van nieuwe elektrische toestellen. Meer details en historiek omtrent uw jaarlijks verbruik vindt u terug op uw jaarafrekening.
  Aan de andere kant is uw verbruik niet het enige onderdeel waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het bedrag van de tussentijdse factuur. Deze berekening is eveneens gebaseerd op:
  • het tarief dat geldt op het moment van de berekening;
  • de evolutie van de voorziene kosten;
  • en een model van de seizoenseffecten (in de winter verbruiken we immers meer energie dan in de zomer.).
  Met andere woorden, als uw verbruik in de loop van het jaar vermindert

  Het voorschotbedrag verschilt van het bedrag dat mij werd voorgerekend toen ik Nuon-klant werd. Hoe kan dat?
  Het voorschotbedrag is gebaseerd op uw gemiddelde historische verbruik van de afgelopen jaren, zoals uw distributienetbeheerder ons dat heeft meegedeeld. Op het moment dat u besliste om Nuon-klant te worden, was de prijsberekening misschien gebaseerd op een ander verbruik, bijvoorbeeld enkel op het verbruik van het laatste jaar.

  Het geld zal ten vroegste 18 dagen na de factuurdatum van uw rekening gaan.

  Wat is de jaarafrekening?


  Wat is de eindafrekening?
  U ontvangt een eindafrekening wanneer uw contract wordt stopgezet of als u uw oude woning verlaat bij een verhuis.

  Heb ik recht op sociaal tarief?
  De eenheidsprijzen van het sociaal tarief en de voorwaarden voor de toepassing ervan worden door de federale overheid bepaald en bijgevolg zijn alle energieleveranciers verplicht deze te hanteren. Het sociaal tarief kan slechts toegekend worden per aansluitingspunt en op de domicilie van de gerechtigde op het sociaal tarief. Voor professionele aansluitingspunten is het sociaal tarief dan ook niet van toepassing.

  Waarom ontvang ik mijn tussentijdse facturen niet?
  klantendienst@nuon.be.

  Wat zijn de betalingsvoorwaarden bij Nuon?


  Ik had graag wat meer uitleg over een aantal begrippen die vermeld staan op mijn factuur.
  De verklarende woordenlijst, die ook op de jaarafrekening verschijnt, vindt u hier

  bron

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Nu heb ik maar 2 energiebedrijven bekeken. Als jullie zo vriendelijk willen zijn, kunnen jullie me dan een link geven waar informatie te vinden is over een andere energieleverancier. Dan plak ik die informatie er ook bij, om zo 1 mooi toppic te hebben.

  Greetz,
  zion
  Last edited by zion; 8 April 2009, 12:56.

Footer Left Ad

Collapse
Bezig...
X