Mededeling

Collapse
No announcement yet.

PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

Collapse
Dit topic is gesloten.
X
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

  Korting op 420shop
  Beste mensen

  Hierbij sturen we U het persbericht van Trekt Uw Plant in verband met de zaak in hoger beroep die as. donderdag dient in Antwerpen.

  Dank om dit bericht zoveel mogelijk te verspreiden.

  Beste groeten.


  PERSBERICHT TREKT UW PLANT


  Donderdag 12 juni 2008 om 9 uur dient voor het Hof van Beroep aan de Waalse Kaai in Antwerpen het hoger beroep dat werd aangespannen door de vzw Trekt Uw Plant tegen de veroordeling die vorig jaar werd uitgesproken tegen de vzw en 5 van haar leden.

  De Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg oordeelde op 25 april 2007 dat de vzw en haar leden schuldig waren aan het bezit, vervaardigen, verkopen of aanschaffen van cannabis. Op 12 december 2006 hadden de leden van de vzw een gemeenschappelijke plantage gepresenteerd, die vervolgens in beslag werd genomen door de politie. Daarbij werden een moederplant en 5 stekjes aangetroffen, die geen van alle oogstklaar waren. Wettelijk gezien was er dus geen sprake van cannabis.

  Trekt Uw Plant heeft met deze plantage een concrete invulling willen geven aan de mogelijkheid die door de Belgische wetgeving is geschapen om cannabis voor eigen gebruik te kweken. In januari 2005 is een ministeriële richtlijn uitgevaardigd, volgens welke het bezit van max. 3 gram cannabis en 1 cannabisplant niet langer wordt vervolgd.

  Het zelf of in clubverband kweken van cannabis voor eigen gebruik (zonder dat er sprake is van enige vorm van handel) is op dit moment de enige manier om binnen de wet aan cannabis te geraken. Trekt Uw Plant wil dit met haar acties aantonen, en dit is door het optreden van het gerecht en de veroordeling door de rechtbank van eerste aanleg gedwarsboomd.

  Daardoor krijgt het proces tegen Trekt Uw Plant een politiek karakter. In feite staat hier de rechtsstaat terecht. De vervolging en veroordeling van Trekt Uw Plant komt neer op een sabotage van de ministeriële richtlijn van 2005, die na 8 jaar van politieke discussies tot stand is gekomen. De politiek was het daarmee eens geworden over het buiten vervolging stellen van de kweek voor eigen gebruik. Door dat politieke akkoord te negeren plaatst het gerecht het parlement buitenspel. De enige die daarvan profiteren zijn de criminele organisaties, die hiermee een belangrijke concurrent op de markt voor cannabis uitgeschakeld zien.

  In de afgelopen maanden is goed te zien wat de gevolgen zijn van het gebrek aan regulering van de cannabismarkt. De ongebreidelde repressie tegen cannabistelers en –gebruikers drijft de markt steeds verder in de richting van de criminele organisaties, die zich niets gelegen laten liggen aan leeftijdsgrenzen, kwaliteitscontrole, gezondheids- of veiligheidsnormen. Zo is het versnijden van cannabis met schadelijke produkten zoals glas, verf, zand etc. een typische praktijk van deze organisaties.

  Trekt Uw Plant functioneert via het principe van een zogenaamde Cannabis Social Club, waarbij de leden gezamenlijk de teelt van hun cannabis voor eigen gebruik organiseren, zonder dat sprake is van enige vorm van handel. Het concept van deze Cannabis Social Clubs functioneert al enkele jaren in Spanje, waar zij door de autoriteiten wordt gedoogd. Niet toevallig is Spanje dan ook naast Nederland (waar al ruim 30 jaar het systeem van de coffeeshops bestaat) het enige Europese land waar nauwelijks signalen zijn van de aanwezigheid van vervuilde cannabis op de markt. Door het toelaten van kweek voor eigen gebruik wordt dit risico geminimaliseerd.  Contact:


  TREKT UW PLANT

  http://www.trektuwplant.be


  Philippe Decraene / Joep Oomen /Kris Verdonck

  Lange Lozanastraat 14

  2018 Antwerpen

  info@encod.org

  Tel. +32 3 293 0886 / +32 495 122 644 (Joep) / 0494 807 350 (Philippe)
  --  EUROPEAN COALITION FOR JUST AND EFFECTIVE DRUG POLICIES

  Lange Lozanastraat 14 – 2018 Antwerpen - Belgium

  Tel. + 32 (0)3 293 0886 – Mob. + 32 (0)495 122644

  E-mail: info@encod.org <mailto:info@encod.org> / http://www.encod.org <http://www.encod.org>

  #2
  Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

  BIG UP!!!
  NEVER GIVE UP!!!
  SOMEDAY THEY WILL UNDERSTAND!!
  THEY CANT KEEP FIGHTING THE HEALING OF THE NATIONS!!
  WHEN THEY STOP FIGHTING CANNABIS, THEY WILL STOP FIGHTING EACHOTHER AND A LOT OF PROBLEMS WILL BE SOLVED!!!
  peace

  Comment


   #3
   Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

   “Trekt Uw Plan(t)” - Openbaar Ministerie pleit vrijspraak

   Terwijl het land op zijn kop staat over het cocaïnegebruik van Tommeke Boonen, had op donderdag 12 juni ’08 voor het Antwerpse Hof van Beroep een merkwaardige wending in het proces van de “vzw Trekt Uw Plant” plaats. Deze vzw voerde herhaaldelijk acties om de onduidelijke wetgeving rond het kweken van cannabis planten en het bezit van marihuana te testen. Dat leidde tot soms hilarische toestanden, wanneer de politie en inlichtingendiensten in groot ornaat uitrukten om 1 cannabiszaadje en 1 dader te arresteren toen die 1 plantje het levenslicht wou geven. ( “Plant een zaad…” http://www.indymedia.be/nl/node/27388) . De klucht gaat nu verder. Donderdagochtend vorderde namens Openbaar Ministerie de advocaat generaal…de vrijspraak op grond van verjaring van de feiten…

   Juridische spitstechnologie
   Het gaat om juridische spitstechnologie waarmee hoe dan ook het Parket en allerlei politiediensten zich belachelijk maken. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het enkel om teelt van cannabisplanten en is dat geen misdrijf maar een overtreding. Daarvoor gelden alleen politiestraffen. Omdat deze overtreding inmiddels verjaard is (1,5 jaar na de feiten) vordert hij vrijspraak en kon de advocaat van de verdediging de boeken sluiten. Op 26 juni volgt de definitieve uitspraak, maar gezien deze ontwikkelingen is de vrijspraak praktisch zeker. Dit lijkt op een juridische truc van het Openbaar Ministerie om van de zaak af te zijn. De bal ligt nu in het politieke kamp, bij de wetgever.

   Voor “Trekt Uw Plan(t)” is hiermee de kous niet af. We citeren deze vzw (http://www.trektuwplant.be ) :”Waar ging het ook weer om? De Antwerpse Rechtbank van Eerste Aanleg oordeelde op 25 april dat de vzw en haar leden schuldig waren aan het bezit, vervaardigen, verkopen of aanschaffen van cannabis. Op 12 december 2006 hadden de leden van de vzw een gemeenschappelijke plantage gepresenteerd, die vervolgens in beslag werd genomen door de politie. Daarbij werden een moederplant en vijf stekjes aangetroffen, die geen van allen oogstbaar waren. Wettelijk gezien was er dus geen sprake van cannabis. “Trekt Uw Plan(t)” heeft met deze plantage een concrete invulling willen geven aan de mogelijkheid die door de Belgische wetgeving is geschapen om cannabis voor eigen gebruik te kweken. In januari 2005 is een ministeriele richtlijn uitgevaardigd volgens welke het bezit van 3 gram cannabis en 1 cannabisplant niet langer wordt vervolgd”.

   De vzw “Trekt Uw Plan(t)” wordt dus meer dan zeker op 26 juni buiten vervolging gesteld wegens “verjaring”. Dat is geen vrijspraak en dat is geen uitspraak over de grond van de zaak. Het Openbaar Ministerie maakt het hier makkelijk voor de rechtbank en trekt zich met de staart tussen de benen terug. België kent ongeveer een half miljoen cannabisgebruikers. Cannabis is een soft drug, die door een beperkte groep die gevoelig is aan ondermeer psychose best niet gebruikt wordt. Alcohol is een harddrug waaraan jaarlijks 2.000 mensen rechtstreeks overlijden. België kent een half miljoen zware alcoholverslaafden. Aan alcohol worden, legaal, schatten verdient en het alcohol misbruik bij jongeren neemt schrikbarend toe. (http://www.aavlaanderen.org ).

   Recht op roes
   In “Actief”, het tijdschrift van het “Masereelfonds” staat deze maand een interessante bijdrage van Tom Decorte aangaande de rol van roesmiddelen in onze maatschappij. Citaat: “Het roes zoeken zélf is essentieel voor het menselijk bestaan, omdat het een rol speelt bij de zingeving van het leven. Op individueel niveau is de recreatieve functie het meest prominent. In de verschillende gradaties van bewustzijnsverandering wordt vooral ontspanning gezocht. Ontspanning heeft, zoals bekend, een onmiskenbare revitaliserende functie voor het psychologische en lichamelijke welbevinden. Het is een vorm van ontsnapping en daarmee soms ook een verlichting van pijn, angst en andere negatieve gevoelens.”

   Tom Decorte verder: “In sociaal opzicht geeft het roes zoeken mogelijkheden tot communicatie in een bijzondere context. In de roes kan men uit het sociale keurslijf treden en vindt men een bepaalde vrijheid van handelen. De roes heeft trouwens in het algemeen een sociaal karakter (…)” (http://www.masereelfonds.be ). Uiteraard is het niet gematigd gebruik van roesmiddelen gevaarlijk voor de gezondheid. Gewenning en verslaving zijn levensgrote problemen. Niet in het minst aan legaal door de arts voorgeschreven middelen, die gecombineerd worden met alcohol. Dat ontkennen is dom. Anderzijds is het met de botte bijl inhakken op elke gebruik van roesmiddelen even dom. Laten we niet puriteins zijn. Voor veel politici is het wel een dankbaar thema om zich zonder enige kennis van zaken populair te maken bij een angstig gemaakte bevolking.

   De merkwaardige ontwikkeling voor het Antwerpse Hof van Beroep rond het proces van de “VZW Trekt Uw Plant” betekend niet dat de strijd gestreden is. Het betekend wel dat het Parket met de handen in het haar zit en dat deze actievoerders 1 – 0 voorstaan. En wat Tom Boonen betreft, hij staat niet alleen in zijn cocaïnegebruik. De universiteiten van Antwerpen en Luik besteedden 175.000 euro aan onderzoek naar cocaïneresten in afvalwater. In ons land wordt jaarlijks …1,75 ton – ton! – cocaïne verzet. Dat is goed voor 17 miljoen dosissen voor een totale waarde van 70 miljoen euro, weet “Gazet van Antwerpen” (13/06/08). Volgens dat onderzoek in afvalwater ligt de hoogste concentratie aan cocaïneresten in de wijk Antwerpen – Zuid. Deze chique buurt “bruist” inderdaad. Het rioolwater toch. En Tommeke Boonen is hier met zijn paar grammetjes een hard fietsende boer van den buiten.

   Grtz

   Comment


    #4
    Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

    Ik snap niet hoe een dergelijke topic (in het algemeen dan) zo lang kan aanslepen. Is er geen manier om dit in een stroomversnelling te brengen? Het duurt gewoon te lang eer iemand weet hoe het precies zit met die wetten omtrent cannabisgebruik/kweek. Zeker als je ziet dat wat volgens de wet toegelaten is er toch nog maatregelen getroffen worden hiertegen. En dus eigenlijk de wet niet overtreden wordt maar toch als overtreding bekeken wordt (of heb ik het hier verkeerd?).

    Misschien onder de vorm van een debat (Zevende dag, artikel in de krant) kan een organisatie als TUP zeker het probleem in de schijnwerpers plaatsen. Het gebeurt niet zelden dat na een debat in een programma als 'De Zevende Dag' er wetten in een stroomversnelling aangepast/opgesteld worden. (Er zijn uiteraard nog tal van andere manieren maar volgens mij kan het beste resultaat bereikt worden door het probleem in de media te smijten). Het is niet aan de gewone burger/gebruiker om dergelijke stappen te ondernemen maar aan organisaties/vzw/... zoals de uwe om in de mate van het mogelijke alles in de spotlights te plaatsen. Met wat ervaring, zoals jullie dat zeker wel hebben, kan volgens mij met succes een debat op een dergelijk medium aangevraagd worden.

    Ik heb zo het gevoel dat al de problematiek een beetje de doofpot ingaat. Met de soms erg lachwekkende maatregelen van de politie/ordediensten tot gevolg (het oppakken van een individu omdat hij een zaadje plant bvb...). Iedereen heeft het recht op rechten. Aan ons/jullie/de Belgen om wat druk op de ketel te plaatsen.

    In the mean time wacht iedereen maar af...

    Greetzzz

    Comment


     #5
     Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

     Ik vind ook dat er veel zijn die alleen maar toekijken, maar langs de ene kant is het ook wel begrijpelijk.
     Nu ben ik meerderjarig en bij overtreding zijn de gevolgen ergen dan toen ik minderjarig was.
     Er zijn veel mensen die aan hun toekomst denken en daarom niet hun mening durven uiten, uit angst.

     Nu vraag ik me het volgende af; wat als je nu, als meerderjarige, betrapt wordt op bezit? Als je dan gaat solliciteren, kan dat bedrijf dan contoleren wat je allemaal hebt uitgestoken?

     on toppic: is al een begin.


     Greetz,
     zion

     Comment


      #6
      Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

      Oorspronkelijk geplaatst door zion
      Nu vraag ik me het volgende af; wat als je nu, als meerderjarige, betrapt wordt op bezit? Als je dan gaat solliciteren, kan dat bedrijf dan contoleren wat je allemaal hebt uitgestoken?
      JA, zij kunnen je strafblad opvragen. Heeft iemand die ik ken gedaan met zijn vrouw in de tijd... Heeft er 500euro voor moeten neertellen maar het is dus zeker mogelijk. Ik weet niet wat de voorwaarden zijn hiervoor, of je het met om het even wie kan doen ofzo. Als je een topfunctie bij een bedrijf wil gaan bekleden dan kan het best zijn dat zij je eerst even screenen. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat ze dat bij lage functies enzo ook gaan doen. Zou immens veel werk zijn en ook nog een pak geld kosten. Functies zoals doktors, etc worden volgens mij ook zeker gescreened. Lijkt mij maar normaal eigenlijk...

      Comment


       #7
       Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

       Het komt enkel en alleen op u strafblad als u zich voor de rechtbank moet verantwoorden EN u schuldig word bevonden.

       Alle andere gevallen komen niet op u strafblad.
       Stel het komt erop, dan "verdwijnt" het meestal ook na verloop van tijd.
       -Gaat het om een geldboete of een gevangenisstraf van hoogstens zes maanden uitgesproken door de politierechtbank of de correctionele rechtbank, dan wordt de straf na drie jaar automatisch van het strafblad gewist.
       - Is het zwaarder dan dat is het 30 jaar denkik.

       En oja, ge moogt altijd zelf u strafblad inkijken, om bijvoorbeeld te controlen of ze het wel hebben gewist 3 jaar na de feiten bijvoorbeeld.

       Maar normaal gezien mag je niet het strafblad van anderen inkijken.

       Je toekomstige baas kan dus normaal niet je strafblad raadplegen.
       Wat je toekomstige baas WEL kan doen is vragen dat je een "bewijs van goed zedelijk gedrag" voorlegt. Daarop staat ook welke veroordelingen je hebt opgelopen.
       *SmokingggGG* !

       I wanna get high... so high!

       Comment


        #8
        Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

        Oorspronkelijk geplaatst door Noto
        .

        Je toekomstige baas kan dus normaal niet je strafblad raadplegen.
        Wat je toekomstige baas WEL kan doen is vragen dat je een "bewijs van goed zedelijk gedrag" voorlegt. Daarop staat ook welke veroordelingen je hebt opgelopen.
        Zou het dan een "bewijs van goed zedelijk gedrag" zijn dat die persoon heeft opgevraagd, waar ik het over heb? Heeft hij geld voor moeten neertellen. Hij kon wel zien wat die allemaal had uitgestoken. Dat waren vooral kleine misdaden/misdrijven (wat is het verschil eigenlijk?)

        Nog geen nieuws van onze goeie ouwe vriend Jo Vandeurzen? Mijn Inbox is anders nog steeds leeg

        Comment


         #9
         Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

         Een bewijs van goed zedelijk bedrag kunt ge bij u gemeentebestuur halen, en kdenk wel da ge ervoor moet betalen.


         Jup, mijn mailbox is ook nog leeg
         *SmokingggGG* !

         I wanna get high... so high!

         Comment


          #10
          Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

          Dus als ze u pakken aan de grens, dan heeft het niet al te zware gevolgen ivm werk.
          Ik zit een beetje in nood, en zou graag een dagje naar Nl gaan om een kleine voorraad te gaan halen.
          Geen 10 tallen grammen, max 5.
          Maar ik heb geen zin om men toekomst hierdoor naar de vaantjes te helpen.

          Greetz,
          zion

          Comment


           #11
           Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

           Bwa, als ge gepakt wordt met een kleine hoeveelheid is de kans redelijk klein dat ge naar de rechter zult moeten he.

           En het verschijnt alleen op u strafblad en "bewijs van goed zedelijk gedrag" als ge veroordeeld wordt. dit wil zeggen voor de rechter komen EN schuldig bevonden worden.

           Dus dat heeft zowiezo niet al te zware gevolgen ivm werk.
           *SmokingggGG* !

           I wanna get high... so high!

           Comment


            #12
            Re: PROCES TEGEN TREKT UW PLANT: DE RECHTSSTAAT STAAT TERECHT

            Oorspronkelijk geplaatst door Noto
            Jup, mijn mailbox is ook nog leeg
            hah! Niet dat ik anders had verwacht maar toch ...

            Comment

            Footer Left Ad

            Collapse
            Bezig...
            X