Forum Top Ad MOBILE Smallest

Collapse

Mededeling

Collapse
No announcement yet.

2009/2010-2014: wat is er in de parlementen gebeurd omtrent cannabis?

Collapse
X
 
 • Filter
 • Tijd
 • Geef Weer
Clear All
new posts

  Belgie: 2009/2010-2014: wat is er in de parlementen gebeurd omtrent cannabis?

  Korting op 420shop
  Zoals u allemaal wel weet komen erverkiezingen aan in mei. De media zullen weer als middel gebruiktworden om stemmetjes te winnen, m.a.w. De leugens zullen niet van depoes zijn.


  In dat opzicht is het interessant eensnaar de noeste arbeid te kijken van onze parlementairen op het gebiedvan cannabis. Onlangs verklaarden de jongerenafdelingen van MR enOpen VLD dat ze voor legalisatie zijn, de partij Groen is het aljaren. Maar gebeurt daar iets mee?


  Ik heb dus even gekeken naar hetparlementaire werk dat er verricht is de voorbije jaren (sinds 2009voor het Vlaams Parlement en Europa, sinds 2010 voor Kamer en Senaat,hoewel we voor die laatste nietmeer moeten gaan stemmen).


  DeKamer:

  53K3112001: Dit is een wetsontwerp

  53K1177001: Op 8 februari 2011 trakteerde Vlaams Belang ons op een wetsvoorstel om het mogelijk te maken dat infraroodcamera's gebruikt worden om cannabisplantages op te sporen. Dank u Bert Schoofs, Filip De Man, Annick Ponthier en Tanguy Veys.

  http://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/5...53k3112002.pdfis de bespreking van het wetsontwerp van Onkelinx en Turtelboom in de bevoegde Kamercommissie, niets nieuws onder de zon dus, buiten wat interpretaties (het lezen waard dus). Het ontwerp is aangenomen, dus de plenaire vergadering zal er over stemmen (en het hoogstwaarschijnlijk aannemen).

  http://www.dekamer.be/doc/flwb/pdf/5...53k1355001.pdf  De Senaat:
  http://www.senaat.be/www/webdriver?M...alObj=83886961

  http://www.senaat.be/www/?MIval=/pub...LGNR=1&LANG=nl Kopie van Kamer: voorstel voor opsporen van cannabisplantages met infraroodcamera's. Vlaams Belang.  Het Vlaams Parlement:


  Sinds 2009 niet veel gevonden. Een beleidsbrief van Jo Vandeurzen (CD&V)waarin eind 2013 een preventieve campagne tegen cannabis wordtaangekondigd:http://docs.vlaamsparlement.be/docs/...14/g2215-1.pdf


  In 2008 hebben Marijke Dillen en Filip Dewinter (ja hoor, Vlaams Belang)een voorstel ingediend voor de invoering van een eenvoudige drugtestin het verkeer.http://docs.vlaamsparlement.be/docs/...08/g1745-1.pdfOp zich nog niet zo slecht, want net als rijden en drinken gaanblowen en rijden niet samen. Helaaszal iemand die al lang nuchter is ook wel positief testen, vrees ik.


  Europees Parlement:
  Nietveel, enkel dit:http://www.europarl.europa.eu/sides/...DOC+PDF+V0//NL


  Eenontwerpresolutie van een lid van de Europese Volkspartij (hier eenItaliaan, maar de EVP in Vlaanderen is de CD&V) betreffendesmartdrugs.


  Albij al een mager beestje. Mocht ik teksten onverhoopt hebbenovergeslagen, gelieve deze dan aan te vullen.


  Watmij meteen opvalt is de discrepantie tussen wat er onlangs in demedia is gekomen en wat er in partijprogramma's staat enerzijds enhet effectieve parlementaire werk anderzijds. De jongerenafdelingenvan de Vlaamse en Franstalige liberalen zijn pro cannabis geworden,maar het enige wat er aan liberale kant gebeurd is, is eenwetsontwerp van de minister van justitieTurtelboom dat in se inhoudt dat growshops de facto verbiedt.


  http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/51/0262/51K0262001.pdf).


  De enige die wat consequent zijn, helaas in negatieve zin, is VlaamsBelang. Zij zijn tegen en ze dienen ook voorstellen in om de strijdop te voeren tegen cannabis. Jammer, ik had liever het totaleomgekeerde gezien: dat de voorstanders van cannabis ook parlementaireinspanningen leverden en dat de tegenstanders het bij ouwehoerenhouden.


  Ookopvallend is de grote stilte bij de CD&V en N-VA. Goed, N-VAheeft met haar nultolerantie in Antwerpen wel iets gedaan, maar in deplaats van de echte actie, het parlement, is niets gebeurd met dieoverdaad aan zetels die ze hebben. Misschien moet Bart DeWever nog een paar kiezers van Vlaams Belang afsnoepen door de stoeredrugridder te gaan uithangen?
Bezig...
X