Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Stem cannabis vriendelijk

Collapse
X
Collapse
 •  

 • Korting op 420shop

  Stem Cannabis Vriendelijk

  Stem-cannabis-vriendelijkVerk_VCE_11..jpg
  Het merendeel van de politieke partijen in Breda is tegen het sluiten van coffeeshops, toch zijn er een aantal partijen die de coffeeshops het liefst zo snel mogelijk sluiten en verder geen alternatief hebben.

  Partijen voor de sluiting van coffeeshops: CDA, CU, PVV, TON
  Partijen tegen de sluiting van coffeeshops: Pvda, SP, D66, VVD, GroenLinks  In het artikel bevinden zich ook een aantal lokale partijen, In Breda is geen een lokale partij voor het sluiten van de coffeeshops.

  De PvdA is van mening dat de hele keten moet worden gereguleerd. Daardoor kan er goed toezicht plaatsvinden en wordt criminaliteit teruggedrongen. De drugscriminaliteit speelt zich in Breda af op straat en dat moet goed worden aangepakt. Sluiting van de coffeeshops zal zorgen voor meer straathandel en overlast.


  Burgers, maar vooral jongeren, moeten tegen zichzelf in bescherming worden genomen.


  De VVD gunt iedereen zn blowtje. Wij zien alleen brood in stevige aanpak van overlast en drugsgerelateerde criminaliteit. Sluiten van coffeeshops helpt daarbij niet.


  Het gebruik van, en de handel in, softdrugs maakt deel uit van onze maatschappij. Het is onrealistisch om te denken, dat er geen softdrugs meer wordt gebruikt als een coffeeshop wordt gesloten. Dat leidt er alleen maar toe, dat de handel zich verplaatst naar de straat en niet meer te controleren valt.


  De smartshops sluiten lost het drugsprobleem niet op. Wij zouden wel graag zien dat het woord 'coffeeshop' niet meer wordt gebruikt want het geeft een roze beeld van iets wat zeer twijfelachtig is. Ook zouden we het drugstoerisme een halt willen toeroepen.


  Wat GroenLinks betreft is er niets mis mee om af en toe een blowtje te roken. Het sluiten van coffeeshops werk de illegale straathandel en de daarmee gepaard gaande overlast alleen maar in de hand.


  D66 is voorstander van het openhouden van de coffeeshops in Breda. Sluiting naar voorbeeld van Roosendaal en Bergen op Zoom leidt tot meer straathandel, overlast en criminaliteit in buurten en wijken.


  Omdat we nu weten wat er gebeurt en de illegale straathandel zoveel mogelijk voorkomen wordt.


  Veel te veel toeloop van 'drugtoerisme' omdat elders het verboden is,wat gaat leiden tot meer overlast. Het argument dat bij sluiting geen controle meer is omdat het dan anoniem gebeurt,is een kwestie van laksheid en niet genoeg optreden tegen deze uitwassen.


  Drugsgebruik leidt tot verslaving en drugstoerisme en is vaak een opstap naar de criminaliteit. Het aantal aan softdrugsverslaafde jongeren is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Het is tijd om onze jeugd te beschermen tegen mogelijke verslavingen.


  Hier volgen de standpunten van een aantal partijen die niet verkiesbaar zijn in Breda,

  Den Haag

  Coffeeshops dragen bij aan het succesvolle softdrugsbeleid van Nederland, dat inmiddels wereldwijd bewondering en navolging vindt. Dankzij de coffeeshops is er sprake van beheersbaar softdrugsgebruik, kwaliteitszorg en goede voorlichting over de gevaren. Met een betere branchering van winkelstraten kan een betere spreiding van coffeeshops over de stad bevorderd worden.

  Coffeeshops moeten in snel tempo uit de stad. Coffeeshops leveren per definitie overlast en horen niet in woongebieden. De gemeente dient met spoed een coffeeshop herhuisvestingplan te ontwikkelen naar een coffeeshopzone (met cameratoezicht) buiten de stad. Deze verhuizingoperatie dient snel, uiterst zorgvuldig en met respect voor de ondernemers te gebeuren.

  Coffeeshops zorgen voor overlast, verloedering en verslaving. Daarom dienen ze gesloten te worden!


  Meer en meer onderkennen wij de verlammende effecten op schoolgaande jeugd. We zetten in op het terugdringen van het aantal coffeeshops in de stad. Maar inzake het gebruik van softdrugs willen we een zekere vrijheid aan mensen laten.


  Coffeeshops moeten weg uit woonwijken en bij scholen, openbare parken en verzamelplekken.

  Geen toelichting gegeven

  PVV: Geen toelichting gegeven

  • aphextwin
   #5
   aphextwin commented
   Editing a comment
   gelukkig heb ik d66 gestemd

  • n00bkiller69
   #6
   n00bkiller69 commented
   Editing a comment
   ik zouw zegge gewoon ni stemme ook al is het een plicht die boet kan er wel bij

  • Xtreme
   #7
   Xtreme commented
   Editing a comment
   In de jaren 80 en 90 werd er redelijk liberaal gedacht over het gebruik van cannabis: de erkenning van individuele vrijheden leidde tot "harm reduction". Niet de bestrijding stond centraal, maar het beperken van de (vermeende) schade.
   Bepaalde homogene bevolkingsgroepen hebben de obsessieve neiging de samenleving te ordenen overeenkomstig hun normen en waarden. De huidige economische tegenwind met daaraan gekoppelde bezuinigingen in de sociale sector bieden een vruchtbare bodem om een gezamenlijke vijand te creren, dus cannabis wordt tot volksvijand verheven. Deze fanatieke volksbewegingen bieden als het ware tegen elkaar op met strengere strafmaten. Dit soort volksmennerij, te vergelijken met Adolf Hitler, die communisten tot volksvijand verklaarde, wordt door deze volksbewegingen aangewend om tot electoraal gewin te komen. Immers, een probleem wordt pas een probleem als het als zodanig benoemd wordt en de eigen achterban geen last ondervindt van de bestrijding van dit probleem.
   Last edited by Xtreme; 11th May 2010, 11:19.
  Posting comments is disabled.

Latest Articles

Collapse

 • Cannabis Tribunaal
  door Jointjedraaien
  [ATTACH=CONFIG]72127[/ATTACH]Op maandag 16 mei vond het derde Cannabis Tribunaal plaats in Studio Dudok, pal tegenover het Binnenhof in Den Haag. De publieke tribune zat vol, maar het was de hele dag live te volgen via internet.
  17th May 2011, 14:23
 • Dit land telt meer blowers dan partijleden
  door Jointjedraaien
  De vervroegde verkiezingen. The Day After - cannabis kieswijzer redactie benadrukt: Dit land telt meer blowers dan partijleden.
  En er verandert niks. Wie, o, wie brengt verandering? Voordehandliggend beginpunt: de jongerenorganisaties van oude of nieuwe partijen. Wil je je vrijheid en burgerrechten behouden? Dringend tijd ! er zelf iets aan te doen.

  En: onderweg naar de Provinciale Staten / Eerste Kamer verkiezingen...!
  De vervroegde verkiezingen van de inmiddels nieuw samengestelde Tweede Kamer vonden plaats op woensdag 9 juni 2010. Dat was (te rekenen vanaf 20 februari, zie hangditopindeshop nr.18) niet binnen drie maanden, zoals aanvankelijk door de fractievoorzitters was bepleit (bijvoorbeeld 12 mei), maar iets later - om meer nieuwe partijen de tijd te bieden, in staat te stellen, zich in te schrijven en tijd voor alle (ook voor gevestigde) partijen om nog iets van 'n campagne mogelijk te maken. Uiterlijk een week voor Koninginnedag moesten de lijsten met kandidaat-2e Kamerleden door de partij-afdelingen en partijcentrale goedbevonden, gereedgemaakt worden en ingeleverd. Goedbevonden: over die kandidatenlijsten van elke partij - is in elk van die partijen gestemd. Gezichten en programmapunten worden bekendgemaakt. Dan de bevordering van de opkomst op verkiezingsdag woensdag 9 juni: Ga stemmen ! . Je kent het resultaat.
  ...
  16th February 2011, 12:40
 • Cannabis vriendelijk stemmen
  door Jointjedraaien
  Op woensdag 9 juni kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Meer dan ooit is het van belang dat cannabisliefhebbers gaan stemmen. De toekomst van de coffeeshop en ons relatief liberale cannabisbeleid staat op het spel. De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod heeft een lijst opgesteld van de vijf meest en de zes minst cannabisvriendelijke partijen....
  27th May 2010, 19:17
 • Het Cannabis Tribunaal
  door Jointjedraaien
  Op maandag 3 mei, tussen 10.00 en 17.30 wordt in cafe Dudok in Den Haag
  voor de tweede keer het Cannabistribunaal georganiseerd. Op dit tribunaal staat de volgende stelling centraal: "Het cannabisverbod is schadelijk voor de Nederlandse samenleving en moet zo snel mogelijk worden opgeheven" Deskundigen op het gebied van cannabisbeleid (burgemeesters, politiemensen, wetenschappers en politici) zullen op deze stelling reageren en in debat gaan met het publiek. Vervolgens gaan in het slotdebat de woordvoerders van politieke partijen met elkaar in discussie over de vraag hoe het verder moet met het cannabisbeleid na de verkiezingen. Een onafhankelijke rechtbank beoordeelt de kwaliteit van de gebruikte argumenten. ...
  29th March 2010, 21:41
 • Cannabis Bevrijdingsdag Vrijwilligers gezocht
  door Jointjedraaien
  05-03-2010 : Vrijwilligers gezocht! Cannabis Bevrijdingsdag 8 Mei 2010, terrein Westergasfabriek Amsterdam. Na het grote succes van Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam afgelopen jaar heeft de organisatie (VOC/VVCC) besloten om dit jaar Cannabis Bevrijdingsdag weer terug te laten keren. We zijn dan ook weer druk bezig om er dit jaar weer een leuke en informatieve dag van te maken. Er zullen diverse live acts en sprekers zijn ook is er een hennepmarkt en zijn er een aantal attracties aanwezig. Daarnaast worden er diverse cannabis films vertoont deze dag. ...
  7th March 2010, 14:45
 • Stem Cannabis Vriendelijk
  door Jointjedraaien
  Stem-cannabis-vriendelijk
  Het merendeel van de politieke partijen in Breda is tegen het sluiten van coffeeshops, toch zijn er een aantal partijen die de coffeeshops het liefst zo snel mogelijk sluiten en verder geen alternatief hebben.

  Partijen voor de sluiting van coffeeshops: CDA, CU, PVV, TON
  Partijen tegen de sluiting van coffeeshops: Pvda, SP, D66, VVD, GroenLinks
  ...
  2nd March 2010, 13:27
Bezig...
X