Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Dit land telt meer blowers dan partijleden

Collapse
X
Collapse
 •  

 • Korting op 420shop

  Dit land telt meer blowers dan partijleden

  De vervroegde verkiezingen. The Day After - cannabis kieswijzer redactie benadrukt: Dit land telt meer blowers dan partijleden.
  En er verandert niks. Wie, o, wie brengt verandering? Voordehandliggend beginpunt: de jongerenorganisaties van oude of nieuwe partijen. Wil je je vrijheid en burgerrechten behouden? Dringend tijd ! er zelf iets aan te doen.

  En: onderweg naar de Provinciale Staten / Eerste Kamer verkiezingen...!
  De vervroegde verkiezingen van de inmiddels nieuw samengestelde Tweede Kamer vonden plaats op woensdag 9 juni 2010. Dat was (te rekenen vanaf 20 februari, zie hangditopindeshop nr.18) niet binnen drie maanden, zoals aanvankelijk door de fractievoorzitters was bepleit (bijvoorbeeld 12 mei), maar iets later - om meer nieuwe partijen de tijd te bieden, in staat te stellen, zich in te schrijven en tijd voor alle (ook voor gevestigde) partijen om nog iets van 'n campagne mogelijk te maken. Uiterlijk een week voor Koninginnedag moesten de lijsten met kandidaat-2e Kamerleden door de partij-afdelingen en partijcentrale goedbevonden, gereedgemaakt worden en ingeleverd. Goedbevonden: over die kandidatenlijsten van elke partij - is in elk van die partijen gestemd. Gezichten en programmapunten worden bekendgemaakt. Dan de bevordering van de opkomst op verkiezingsdag woensdag 9 juni: Ga stemmen ! . Je kent het resultaat.


  The Day After: cannabis kieswijzer redactie benadrukt: we gebruiken op deze pagina zo hier en daar voor het laatst nog 'n keer de tot en met 13 VI 2010 bij Tweede Kamerverkiezingen gebruikelijke partijnummering, naar grootte. Die nummering is door de kiezer krachtig gewijzigd en op deze site krijgt alles een andere volgorde.
  Dit land telt meer blowers dan partijleden: Wij nemen daarbij aan, dat zo'n 5 % van de volwassen Nederlanders (van 18 jaar of ouder) ten opzichte van de Opiumwet afwijkend (deviant) gedrag vertoont (wat betreft cannabis is dat wereldwijd 4 %), dat komt neer op tenminste 650 duizend cannabisconsumenten in ons land (maar het zouden er ook 30 of 40 % mťťr kunnen zijn - dat is onzeker bij gebrek aan recent, grootscheeps en gedegen sociaalwetenschappelijk onderzoek), terwijl het totaal aantal leden van alle politieke partijen (verenigingen) samen de 300 duizend niet te boven gaat. Zodoende kan een vette 97,5 % van de volwassen bevolking, de kiesgerechtigden, jij, geen enkele invloed uitoefenen wat betreft de namen op die lijst - namen noemen [en later (doen) benoemen] is voorbehouden aan de politieke elite, die minder dan 2,5 % van alle kiesgerechtigden omvat.

  OUDE PARTIJEN
  En er verandert niks, alles blijft het oude - zolang je je niet als lid gaat aanmelden bij de partij, waarop je gestemd hebt of de volgende keer gaat stemmen. Door lid te worden ga je de discussie aan, wil je meebepalen hoe het (verkiezings)programma er uit komt te zien en wie de kandidaten zijn die beloven hun best te doen dat programma uit te voeren. Dan verandert er (hopelijk) iets, door wetenschappelijk verantwoorde informatie, door goede argumentatie, door de rustige toon te bewaren die zo'n debat vergt. Je neemt het in het CDA gelukkig niet langer op tegen een Joldersma die (in haar niet aflatende kruistocht) van coffeeshopbeleid bewust een karikatuur schetst, die met de dagelijkse werkelijkheid niets van doen heeft en daarbij het gemakkelijk wapen van de wilde of wildste beschuldigingen bepaald niet schuwde. Overstelpte op televisie, nee, overschreeuwde, de vragensteller met haar mening en haar oordeel, zodra op uitkomsten van onderzoek gewezen werd, recente publicaties of nieuwe inzichten ter sprake gebracht werden die niet in haar verhaallijn pasten. Ze baseren zich op twee boeken, dat ene Heilige en dat boekje van die buitenlander. Dit is nog maar een zwaar verkorte beschrijving van de gebeurtenissen die ze ons zo deelachtig liet worden. CDA-burgemeesters met een coffeeshopbeleid, CDA-burgemeesters zonder, maar met 'n nul-coffeeshops-optie, de hoofdlijnenbrief van de, het drugsbeleid coŲrdinerende, uitvoerende [zie art 1 Opiumwet],minister, namelijk die van Volksgezondheid, de CDA-er Klink (thans de VVD-ster Edith Schippers) of dat dit het drugsbeleid van de CDA-fractie is, al deze elementen figureerden sporadisch tot helemaal niet in de zich als ware 't propaganda of reclame, nog slechts herhalende, uitspraken van drugsbestrijdster Joldersma.

  Wat was dat een contrast met het voorafgaand Tijdperk Van de Camp - met een glimlach herinneren we ons de pesterige ondertoon van door hem aan paars kabinet gestelde vragen, eigenlijk missen we onze, altijd tot discussie bereid geweest zijnde, 3 perioden onverminderd op de motor 't CDA-standpunt uitdragende en met humor opererende, 'tegenstander' (die naar het Europees Parlement is vertrokken, een verlies). Maar nu: wat zal het een contrast worden met de nieuwe portefeuillehouder Volksgezondheid, de geachte afgevaardigde Sabine Uitslag. Popzangeressen dienen bij voorkeur bloedmooi te zijn - en dat is ze.

  Wie, o wie brengt verandering, brengt binnen het CDA de broodnodige tegenspraak op gang om tunnelvisie tegen te gaan ? Zo lang niemand dat doet, kan je wel met honderdzestig man, of tienduizend, aan de zijlijn staan te roepen dat het een raar partijstandpunt is - maar er verandert door dat roepen helemaal niks, alles blijft zoals het was. Zijn er nog liberalen die willen helpen de VVD op een liberale koers te houden ? Zij kunnen een rechtlijnige Fred tegemoet zien, wat betreft drugs mag van de doorgaans ruimdenkende VVD ineens heel veel niet. Of gaat de partij voor Vrijheid en Democratie een mogelijkheid zien 'n 8erdeurprobleem enigszins op te lossen ? Toen bekend werd dat Fred staatssecretaris ging worden dachten we nu zit Frans in de fractie dus kunnen we misschien met hem in gesprek komen vervolgens werd Frans Weeckers ook staatssecretaris. Het ziet er naar uit dat we hier vooraan moeten beginnen. Wie gaat in D66 Boris helpen de initiatiefnota medische eigen kweek in de aanzienlijk uitgebreide fractie in de oorspronkelijke vorm overeind te houden, d.w.z. patiŽnten verbouwen hun eigen medicijnen (of hem te helpen met steun uit/van andere partijen) ? Wie gaat in de PvdA vragen of Albayrak's leuze 'geen coffeeshopbeleid in woonwijken', die feitelijk het door gemeenteraad stedelijk ruimtelijk ordenen zou inperken tot het stadscentrum of 'n industrieterrein, niet compleet tegengesteld is aan de wens van de raadsleden (bijvoorbeeld in en om Eindhoven) liever gespreid kleine coffeeshopjes te zien, dan in 't stadscentrum geconcentreerd steeds groter wordende shopjes. Dit effect is overigens het gevolg (nota bene: niet van onze site, van onze keuze maar) van beleidskeuze (sinds 1997) meer dan zeshonderd coffeeshops te (doen) sluiten, de overgebleven bijna 700 kregen het de afgelopen dertien jaar tweemaal drukker - de omvangrijke gebruikersgroep laat zich immers niet bij raadsbesluit of kabinetsbesluit zomaar 'sluiten' of 'dicht' doen. Wie wil zich in GroenLinks achter het partij-/verkiezings-programma scharen en voor de partij 'n fris ogend, maar duurzaam plan uitwerken naar aanleiding van Femke's uitlatingen over de 8erdeur ? Zie provincie Friesland. Wie wil in de SP aankaarten dat er iets gedaan moet worden tegen de vele manieren iemand uit z'n sociale huurhuisje te zetten, tegen de toename van 't aantal onbehuisden ? Of Thieme helpen in de PvdD (Partij voor de Dieren) ? 'n Aanzienlijk zwaarder taak wacht gelovige cannabisstandpuntverbeteraars in de CU (ChristenUnie). Je aktief opstellen binnen de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) is vrijwel zinloos, nu alle pogingen in de SGP (om te beginnen) leden gelijkberechtigd te doen zijn hebben gefaald, in die partij hebben vrouwen niets in te brengen - en bij dat soort partijen hebben wij eigenlijk ook niks te zoeken, zou je zo denken.

  Voordehandliggend beginpunt: de jongerenorganisaties van alle eerdergenoemde partijen, zo bleek in het verleden, deinzen er niet voor terug met radicaler standpunten te komen dan hun 'moeder'-partij. Daar ligt je beginpunt: partijdemocratie, werkgroepen, open debat en het aan de buitenwereld bekend maken van het uit dat debat voortkomend partijstandpunt. Tot zover de partijverenigingen die de meesten van ons van-ouds kennen, jongeren merken hoe ontvreden wij daarover eigenlijk zijn en drukken zich uit in beweeglijke, radicale keuzes en verwachten meer van nieuwe initiatieven.

  Nieuwe partijen Trots Op Nederland-LRV (Lijst Rita Verdonk) en PVV zijn daarentegen 2 stichtingen Vrienden van ..., met sympathisanten en donateurs. 'n Stichtingsbestuur benoemt/ontslaat zichzelf (co-opta-tie), daardoor kan je er niet eens gewoon lid van worden en kan je, boos zijnde, later ook niet dreigen de partij te verlaten (je lidmaatschap op te zeggen). Ze zijn kennelijk alleen geÔnteresseerd in je netjes met 't stichtingsbestuur Vrienden van Verdonk of Vrienden van Wilders [en hun standpunten, stemgedrag (zie Kamerstuk-ken II, motie 24077, nr. 214 van 6 III 2008 en Handelingen II, 11 III 2008) [of hangditopindeshop nr.9] meelopen, de regelmatige financiŽle bijdrage die je aan de stichting afstort en je belofte bij verkiezingen ze je stem te geven. Wil je tot Rita's beweging toetreden dan heb je bovendien een twee pagina's tellende geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Het vereiste zwijgen omvat de financiŽn, werkwijze, relaties, organisaties, personen en doelstellingen van de partij [zo inventariseerde De Telegraaf op 28 XI 2009 op pagina 3], dat is in het bedrijfsleven ook heel gewoon, zo heeft Rita toegelicht, wil je over de doelstelling van haar beweging met buitenstaanders spreken dan moet je daartoe vantevoren vragen om schriftelijke toestemming van het Stichtingsbestuur Vrienden van ... (wil je voorkomen zelf buiten 'de partij' gezet te worden). Voorwaar: geen halve maatregelen om het 'ruziemaken' zoals 'toen in Pim's LPF' te voorkomen. Maar dat Rita de komende jaren veel steun en fans kan aanwerven met zo geheim te houden doelstellingen - stem op mij, dan praten we met niemand over wat we van plan zijn - achten wij ondenkbaar, tenzij we in dit land intussen allemaal gek geworden zijn.
  De PVV wekt de suggestie de politieke erfenis van Pim voort te willen zetten, ze zeggen 'we' vertolken ook zijn onvrede en die van zijn kiezers - en ja, dat is een stemmentrekkend imago, Geert Wilders als een nieuw soort Pim. Het is daarmee belangrijk geworden te lezen wat Pim vond van nederwiet en hoe je daar als Staat mee om zou kunnen gaan. Weten we dat - dan kunnen we zien en beoordelen in hoeverre Pim's idealen en visie nog doorklinken in wat Wilders zegt en zijn fractie doet. Lees meer ... PVV
  De allernieuwste partijen zijn zo nieuw dat ze nog geen standpunt drugsbeleid geformuleerd hebben, dus niet iets specifieks over coffeeshops in hun programma hebben geschreven (Partij van de Mens; Nieuw Nederland).
  En, tenslotte, bij dit alles niet 't geringste punt: hoe denkt Nederland er over ? 'n Recente peiling (begin februari 2010) van drs. Maurice de Hond geeft aan dat de helft, 50 %, van zijn (representatief) panel aangeeft voor legalisatie van cannabis te zijn. Dat was ooit wel eens 68 % van de volwassenen. Dergelijke percentages (68 of 50) tref je echter niet aan in het subgroepje van de politieke elite, wat, als in aanhef gesteld, minder dan 2,5 % van de kiesgerechtigden omvat, daar is 't partij- of verkiezings-programma maatgevend en niet noodzakelijk de mening van 'n meerderheid van de bevolking. Je kan hoogstens het partijstandpunt enqueteren, de persoonlijke al dan niet vrije opvattingen zijn ingeruild voor het herhalen van een bereikt compromis.


  cannabisvriendelij_poster.jpgWil je je vrijheid en burgerrechten behouden ? - dan wordt het langzamerhand Dringend tijd ! zelf politiek actief te worden, er is genoeg om over te praten, in je stad is gebruik van cannabis op of aan de openbare weg (in je eigen tuin of op je eigen balkon) in de afgelopen 8 jaar verboden geworden of gaat strafbaar gesteld worden [raadpleeg onze P[C]N Nieuwsbrief van maart 2010] en in je Staat heb je, mededankzij die zak van een OBinL, door de 2e Kamer een steeds omvangrijker gebleken pakket identificatieverplichtingen opgelegd gekregen en moeten we maar stilletjes aanvaarden dat onze burgerrechten eroderen, wegslijten, waar we bij zitten, In het terrotijdperk zijn voor de staat, vanwege onvoorspelbaarheid van gedrag, burgers eigenlijk allemaal even onbetrouwbaar en collectief verdacht, behalve als anoniem de Tiplijnen bevoorraad worden. Diezelfde burgers dokken intussen de miljarden die het kabinet weggeeft aan persoonsbeveiliging, overige beveiligers, meer opspoorders en, niet te vergeten, het langjarig opslaan van gegevens van ons allemaal om vooral niet(s) te Vergeten en pogingen daartoe, zoals met O.V.-chipkaart, Kilometerheffing en wellicht de toekomstige Wietpas). Zelfs na de val van de Muur, bij gebrek aan Koude Oorlog zieltogende inlichtingendiensten konden zich met deze nieuwe Koude (en hier en daar hete) Oorlog-tegen-de-terro herpakken en met meer budget en ambtenaren gewoon, als vanouds, doorgaan. Het basale idee samen 'Europa' bracht met zich mee dat nationale regeringen heel wat van hun bevoegdheden aan 'Brussel' hebben afgestaan - dit zou op den duur leiden tot een afname van het aantal ambtenaren bij elk van de verdragspartners (i.c. de Nederlandse Staat), een toename van het aantal gemeenschappelijk ingehuurde ambtenaren van de Unie in Brussel (en Straatsburg), beter beheersen van de kosten. Het kabinet reorganiseerde wat, maar de plekken van vertrekkende ambtenaren werden al spoedig opgevuld met nieuwe ambtenaren voor nieuwe issues, kakelverse beleidsterreinen. Het netto resultaat is dat we ons het leplazarus betalen voor ambtenaren op nieuwe beleidsterreinen in ons eigen land en dat we flink moeten meebetalen aan de duurder wordende ambtenaren in Brussel, van de ons voorgehouden kostenbeheersing komt domweg niets terecht. Zo zou het ook goedkoper worden door met 3 wegbeheerders (Rijk, provincie en gemeente) dat ene wegennet te laten onderhouden, dat ging goed totdat er een keer heel veel sneeuw viel, te weinig wegenzout was en de vorstschadegaten zitten nu nog steeds in de provinciale wegen. In 1 provincie heb je verschillende waterschappen die er voor zorgen dat je nog een provincie hebt en dat je over de weg kan rijden - maar die verkiezingen zijn geweest. Voor je rijbewijs betaal in verschillende provicies een ander bedrag aan provinciale opcenten (in Zuid-Holland is een rijbewijs 76 euro duurder dan elders). En de provincie gaat over VEILIGHEID en HANDHAVING.

  We zijn onderweg naar de Provinciale Staten verkiezingen in maart 2011, die dan versgekozen Provinciale Statenleden kiezen even later, maandag 23 mei, met z'n allen een nieuwe Eerste Kamer . Wij als kiezers kiezen dus indirect voor Eerste Kamerleden door onze stem uit te brengen op een Statenlid. Dit is de enige keer dat je door te stemmen, feitelijk meer dan 1 stem uitbrengt. De Staat doet dit merkwaardig offer you can't refuse eens in de vier jaar. Was het bij de 2e Kanerverkiezingen zo dat elke stem telt, de zetelverdeling van Eerste Kamer is afhankelijk van de door jou uitgebrachte, aan een Statenlid gekoppelde, 2e stem. Om het overzichtelijk te houden: die versgekozen Statenleden kunnen zichzelf niet in de 1e Kamer kiezen, ze brengen hun stem uit op iemand die op de kandidatenlijst 1e Kamer staat - elke partij stelt een kandidatenlijst op, stemt er over en het eindresultaat is een lijst meestal zonder ook maar ťťn Provinciale Statenlid. De Eerste Kamerleden krijgen aanzienlijk lagere vergoeding dan hun collega's in de 2e Kamer. Het lidmaatschap van de Eerste Kamer wordt gezien als een bijbaan, heb je geen baan dan ga je het niet redden met dat oproepkrachten-bestaan - zijn er minder vergaderingen, dan krijg je minder. Het is een eer om in de Eerste Kamer gekozen te zijn of te worden en je gaat daar uiteraard niet voor vanwege de hoogte van een al beperkte onkostenvergoeding, je moet gewoon al een goedbetaalde baan hebben (en houden). We hebben de Eerste Kamer nodig om toe te zien op de kwaliteit van wetgeving van de Tweede Kamer. Zonder 1e Kamer kan de 2e doen waar ze zin in hebben. Bedenk dat, als in de komende maanden op de tv beweerd wordt dat je de 1e Kamer moet opdoeken of laten kiezen in een districtenstelsel, het wijzer zal blijken te zijn het zo te laten en iedereen, opnieuw, te wijzen op het belang van opkomstbevordering: Ga stemmen ! , zie cannabis-kieswijzer.nl

  Verk_VCE_11..jpg

  • boeman
   #4
   boeman commented
   Editing a comment
   a gift of god

  • barga
   #5
   barga commented
   Editing a comment
   Re: Article: Dit land telt meer blowers dan partijleden

   Oorspronkelijk geplaatst door Rue de Banana
   men wil zo graag van de criminele 'achterdeur' af ...
   volgens mij is er slechts 1 simpele manier om dat voor elkaar te krijgen.
   en dat is LEGALISEREN !
   het logische gevolg van legalisatie is de totale ontwaarding van Hash en Wiet.

   immers,
   als iedereen het zelf kan en mag kweken.
   wie gaat er dan nog geld voor betalen ? en dus, wie kan er dan nog iets aan verdienen ?


   wanneer beseffen we dat het hier over een plantje gaat.
   en niet om drugs ...
   planten zijn een natuur produkt.
   en volgens mij is deze natuur van ons allemaal !

   smoke on ...
   Hard gelijk, maar mensen zullen altijd blijven kopen hoor
   bv. minderjarigen die dit niet mogen van hun ouders, mensen die geen zin hebben om te kweken of het niet kunnen, buitenlanders, ...

   Nah , wat ze gewoon moeten doen is legaliseren, coffeeshops promoten en taxeren. Zo zal de prijs ook wel hetzelfde blijven want de prijs voor de wiet zal dalen omdat iedereen dit nu kan kweken. En dit wordt dan weer gecompenseerd met de bijgevoegde belasting.


  • hanspy
   #6
   hanspy commented
   Editing a comment
   Er is een ding waar blowers helaas een hekel aan hebben. En dat is tot aktie over gaan. Ik blow al 39 jaar , heb aan vele protesten mee gewerkt maar altijd is het veel bla bla, maar weinig echte aktie. Waarom kunnen allen die vinden dat drugs gebruik uit het strafrecht moet niet samen op dezelfde tijd een aktie houden?Waarom zijn er, als er zoveel gebruikers zijn, nog steeds die wetten? Waarom kunnen ze voor atoom afval wel van alles voor elkaar krijgen en voor een wet die vreedzame burgers opsluit en criminaliseerd kan bijna niets gedaan worden.Ik ben beschoten met traangas, heb de knuppel van de ME gevoeld maar nooit voor blowen.Wel voor een parkeer garage op de verkeerde plek of huizen die niet gesloopt mogen worden. Maar een protest waar 100 duizend mensen eens protesteren pro drugs , waarom niet? Bovendien ben ik na die laatste overval van Opstelten zo kwaad dat ik het liefst een knuppel pak en de eerste de beste antie drugs persoon naar de duivel zou sturen.Ze komen niet alleen aan mijn persoonlijke vrijheden.Maar ze komen aan ieders vrijheid. Ik bepaal zelf wel wat ik gebruik of niet gebruik. Al die onzin over volksgezondheid, veiligheid etc zijn allemaal onzin verhalen.Zelfde met die weedpasjes wet. Wij, de nederlandse blowers , worden gepakt omdat andere landen GEEN moeite doen om hun eigen bevolking een goede voorziening te bezorgen. Dat is dus net zo iets als de klanten van een bank aresteren omdat ze niets kunnen doen tegen bankrovers. Bezorgen de nederlandse klanten overlast? Zo niet, dan waarom worden wij gestraft?Waarom worden wij gediscrimineerd?Waarom aksepteren we dit eigenlijk? Waar zijn de vrijheden gebleven die wij als nederlanders hebben? Waarom ben ik een crimineel?
  Posting comments is disabled.

Latest Articles

Collapse

 • Cannabis Tribunaal
  door Jointjedraaien
  [ATTACH=CONFIG]72127[/ATTACH]Op maandag 16 mei vond het derde Cannabis Tribunaal plaats in Studio Dudok, pal tegenover het Binnenhof in Den Haag. De publieke tribune zat vol, maar het was de hele dag live te volgen via internet.
  17th May 2011, 14:23
 • Dit land telt meer blowers dan partijleden
  door Jointjedraaien
  De vervroegde verkiezingen. The Day After - cannabis kieswijzer redactie benadrukt: Dit land telt meer blowers dan partijleden.
  En er verandert niks. Wie, o, wie brengt verandering? Voordehandliggend beginpunt: de jongerenorganisaties van oude of nieuwe partijen. Wil je je vrijheid en burgerrechten behouden? Dringend tijd ! er zelf iets aan te doen.

  En: onderweg naar de Provinciale Staten / Eerste Kamer verkiezingen...!
  De vervroegde verkiezingen van de inmiddels nieuw samengestelde Tweede Kamer vonden plaats op woensdag 9 juni 2010. Dat was (te rekenen vanaf 20 februari, zie hangditopindeshop nr.18) niet binnen drie maanden, zoals aanvankelijk door de fractievoorzitters was bepleit (bijvoorbeeld 12 mei), maar iets later - om meer nieuwe partijen de tijd te bieden, in staat te stellen, zich in te schrijven en tijd voor alle (ook voor gevestigde) partijen om nog iets van 'n campagne mogelijk te maken. Uiterlijk een week voor Koninginnedag moesten de lijsten met kandidaat-2e Kamerleden door de partij-afdelingen en partijcentrale goedbevonden, gereedgemaakt worden en ingeleverd. Goedbevonden: over die kandidatenlijsten van elke partij - is in elk van die partijen gestemd. Gezichten en programmapunten worden bekendgemaakt. Dan de bevordering van de opkomst op verkiezingsdag woensdag 9 juni: Ga stemmen ! . Je kent het resultaat.
  ...
  16th February 2011, 12:40
 • Cannabis vriendelijk stemmen
  door Jointjedraaien
  Op woensdag 9 juni kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Meer dan ooit is het van belang dat cannabisliefhebbers gaan stemmen. De toekomst van de coffeeshop en ons relatief liberale cannabisbeleid staat op het spel. De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod heeft een lijst opgesteld van de vijf meest en de zes minst cannabisvriendelijke partijen....
  27th May 2010, 19:17
 • Het Cannabis Tribunaal
  door Jointjedraaien
  Op maandag 3 mei, tussen 10.00 en 17.30 wordt in cafe Dudok in Den Haag
  voor de tweede keer het Cannabistribunaal georganiseerd. Op dit tribunaal staat de volgende stelling centraal: "Het cannabisverbod is schadelijk voor de Nederlandse samenleving en moet zo snel mogelijk worden opgeheven" Deskundigen op het gebied van cannabisbeleid (burgemeesters, politiemensen, wetenschappers en politici) zullen op deze stelling reageren en in debat gaan met het publiek. Vervolgens gaan in het slotdebat de woordvoerders van politieke partijen met elkaar in discussie over de vraag hoe het verder moet met het cannabisbeleid na de verkiezingen. Een onafhankelijke rechtbank beoordeelt de kwaliteit van de gebruikte argumenten. ...
  29th March 2010, 21:41
 • Cannabis Bevrijdingsdag Vrijwilligers gezocht
  door Jointjedraaien
  05-03-2010 : Vrijwilligers gezocht! Cannabis Bevrijdingsdag 8 Mei 2010, terrein Westergasfabriek Amsterdam. Na het grote succes van Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam afgelopen jaar heeft de organisatie (VOC/VVCC) besloten om dit jaar Cannabis Bevrijdingsdag weer terug te laten keren. We zijn dan ook weer druk bezig om er dit jaar weer een leuke en informatieve dag van te maken. Er zullen diverse live acts en sprekers zijn ook is er een hennepmarkt en zijn er een aantal attracties aanwezig. Daarnaast worden er diverse cannabis films vertoont deze dag. ...
  7th March 2010, 14:45
 • Stem Cannabis Vriendelijk
  door Jointjedraaien
  Stem-cannabis-vriendelijk
  Het merendeel van de politieke partijen in Breda is tegen het sluiten van coffeeshops, toch zijn er een aantal partijen die de coffeeshops het liefst zo snel mogelijk sluiten en verder geen alternatief hebben.

  Partijen voor de sluiting van coffeeshops: CDA, CU, PVV, TON
  Partijen tegen de sluiting van coffeeshops: Pvda, SP, D66, VVD, GroenLinks
  ...
  2nd March 2010, 13:27
Bezig...
X