Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Standpunten van verschillende partijen over drugsbeleid

Collapse
X
Collapse
 •  

 • Korting op 420shop

  Standpunten van verschillende partijen over drugsbeleid

  Hier volgd een overzicht van standpunten van verschillende partijen over drugsbeleid.

  Voorlichting over GroenLinks:


  Alcohol:
  * Reclame tegengaan
  * Aanscherpen alcohol- en drugscontroles in het verkeer

  Tabak
  * Reclame tegengaan

  Hasj en Wiet
  * Legaliseren van teelt en handel, zodat overheid eisen aan voorlichting, kwaliteit en vergunningen kan stellen en criminele handel en de werkdruk op justitie kan verdwijnen danwel verminderen
  * Accijns invoeren op cannabis

  XTC
  * Aanbieden testmogelijkheid op feesten om de kans op ongelukken te beperken

  Harddrugs (heroine)
  * Handhaven verbod op harddrugs, kleinschalige gebruikersruimten inrichten in alle grote steden
  * Verbeteren zorg voor harddrugsverslaafden, overlast en de kans op ongelukken zo veel mogelijk beperken
  * Onder medisch toezicht verstrekken van harddrugs voor gebruik ter plaatse in kleinschalige gebruikersruimtes in de grote steden
  * Stoppen met Zero tolerance-maatregelen tegen afwijkend of ongewenst gedrag van daklozen en verslaafden, deze mensen horen in opvangcentra thuis, niet op het politiebureau

  Internationaal
  * Drugssmokkel effectief aanpakken, bolletjesslikkers van de Nederlandse Antillen terugsturen, maar vooral door armoedebestrijding en aanpak van drugscriminaliteit in de producerende landen zoals Colombia
  * Bolletjesslikkers weliswaar dagvaarden, maar niet hier berechten en gevangen zetten om onnodige belasting van rechters en celruimte te voorkomen
  * Nationale bevoegdheid behouden om een eigen drugsbeleid te voeren

  Voorlichting over D66


  Alcohol
  * Strenger handhaven verkoopverbod aan jongeren onder de 16 jaar
  * Niet alleen verkopers van alcohol, maar ook ouders en kinderen wettelijk aansprakelijk stellen
  * Meer voorlichting over de gevolgen van roken, drugs en alcoholgebruik

  Tabak
  * Strenger handhaven verkoopverbod aan jongeren onder de 16 jaar
  * Niet alleen verkopers van maar ook ouders en kinderen wettelijk aansprakelijk stellen
  * Meer voorlichting over de gevolgen van roken, drugs en alcoholgebruik
  * Niet roken in horeca om overlast voor niet-rokers te beprken
  * Wel dienen er mogelijkheden te blijven bestaan voor het roken in verblijfsinrichtingen, zoals instellingen voor chronisch psychiatrische patiënten

  Hasj en Wiet
  * Legalisering van softdrugs en streven naar wijziging van de internationale verdragen
  * Coffeeshops toestaan maar niet in de buurt van scholen
  * Geen drugs verkopen aan jongeren onder de 18.
  * Vooral voor jongeren onder de 18 meer voorlichting over de risico’s van het gebruik, omdat openheid over softdrugs een grotere bijdrage levert aan de volksgezondheid dan het onbespreekbaar laten
  * Regulering teelt van softdrugs door middel van een vergunningenstelsel, om zo criminaliteit en gevaarlijke thuisteelt tegen te gaan en volksgezondheidrisico’s in te perken
  * Telers en handelaren die zich aan deze regels onttrekken hard aanpakken

  XTC
  * Toestaan van drugstesten in het uitgaansleven om gezondheidsrisico’s te verminderen
  * Meer voorlichten over het risico van partydrugs

  Harddrugs (heroine)
  * Heroverweging harddrugsbeleid
  * Voorkomen van gezondheidsschade bij harddruggebruikers moet centraal staan

  Internationaal
  * Nederland moet zich in het buitenland hard maken voor zijn softdrugsbeleid en streven naar wijzigingen van internationale verdragen
  * Stoppen met de internationale ‘War on Drugs' die zijn doel voorbij schiet.

  Voorlichting over PVDA


  Alcohol
  * Verbieden alcoholreclame en marketing gericht op jongeren.
  * Invoeren herkenningssysteem in de horeca waardoor de leeftijd van de bezoeker makkelijker te controleren is met behulp van gekleurde polsbandjes.
  * Breezers uit de supermarkt
  * Accijnzen op breezers omhoog om de aantrekkelijkheid te verlagen
  * Meer aandacht voor oudere probleemdrinkers, instellingen voor ouderen moeten een alcoholbeleid voeren

  Tabak
  * Met name op basisschool en het voortgezet onderwijs aandacht besteden aan de negatieve gevolgen van alcoholgebruik, roken, drugs, en slechte eetgewoontes.

  Hasj en Wiet
  * Druggebruik vooral als volksgezondheidsprobleem zien
  * Toestaan proef met gecontroleerde cannabisteelt zoals in Maastricht is voorgesteld door burgemeester Leers
  * Legaliseren hele softdrugsketen, dus van teelt, handel en verkoop, teelt bij voorkeur door staatsbedrijven
  * BTW heffen op cannabis en de opbrengst gebruiken voor voorlichting
  * Illegale thuisteelt en handel aanpakken

  XTC
  * Druggebruik vooral als volksgezondheidsprobleem zien
  * Testen van drugs op feesten toestaan

  Harddrugs (heroine)
  * Druggebruik vooral als volksgezondheidsprobleem zien
  * Medische verstrekking van harddrugs en uitbreiden aantal plaatsen, verlagen minimumleeftijd van 35 naar 25 jaar om in aanmerking te komen
  * Uitbreiding opvang voor verslaafden met psychiatrische problematiek en dwang mogelijk maken
  * Meer opleidingsplaatsen artsen en verpleegkundigen gespecialiseerd in verslavingsproblematiek

  Internationaal
  * Draagvlak kweken voor het Nederlandse softdugsbeleid


  Voorlichting over SP


  Alcohol
  * Voorlichting over schade bij gebruik op jonge leeftijd
  * Verkoop beperken tot speciaalzaken
  * Geen verkoop aan jongeren onder 18 jaar van sterke drank
  * Geen alcoholreclame
  * Geen 'happy hours'

  Tabak
  * Preventie stimuleren om jongeren te weerhouden van roken
  * Verbieden van verslavende stoffen en smaakmakers in tabak die aanzetten tot roken.
  * Verkoop beperken tot tabakspeciaalzaken
  * Rokers stimuleren te stoppen, ondersteuning daarbij vergoeden uit basispakket ziektekostenverzekering
  * Meer werk maken van rookvrije ruimtes in de horeca

  Hasj en Wiet
  * Legaliseren van softdrugs en reguleren coffeeshops

  XTC
  * Toestaan XTC-tests op house party's

  Harddrugs (heroine)
  * Naast afkicken de kans bieden op optimaal maatschappelijk herstel door op de persoon toegespitste scholing en begeleiding naar werk, er mogen geen wachtlijsten zijn voor afkicken
  * Creëren van voldoende en gespecialiseerde sociale pensions met 24-uurs opvang en onbeperkte verblijfduur
  * In bijzondere gevallen onder medische controle drugs verstrekken
  * Veel meer dan nu inzetten op resocialisatie
  * Jongeren voorlichten over schadelijke effecten van harddrugs
  * Voorkomen van discriminerende drugscontroles op luchthavens
  * Speciale hulp voor heroïneprostituées

  Internationaal
  * Strafrecht hoort een nationale aangelegenheid te blijven en niet van de Europese Unie

  Meer partijen volgen!

  De Groenen
  Vrije teelt (kleinschaligheid) en vrije verkoop onder toezicht van gemeentes.

  Partij voor de Dieren
  De Partij voor de Dieren is tegen een
  drugsverbod. Dit gaat in tegen de persoonlijke keuzevrijheid van mensen.
  Wij zijn geen voorstander van een betuttelende overheid. De nadelen van
  het gebruik van drugs zouden via voorlichting aan jongeren duidelijker
  gecommuniceerd moeten worden door de overheid. De keuze om al dan niet
  softdrugs te gebruiken betreft de persoonlijke vrijheid en
  verantwoordelijkheid van de individuele burger. Het ligt niet voor de
  hand het ene stimulerende middel toe te staan en het andere te verbieden
  zonder dat er duidelijk onderscheid in termen van gevaren is tussen
  bijvoorbeeld alcohol, tabak en cannabis. Ook de verstrekking van
  softdrugs voor medische doeleinden moet minder ingeperkt worden. Juist
  door softdrugs in het criminele of grijze circuit te drukken bestaat de
  kans dat jongeren sneller in aanraking komen met harddrugs. Wij pleiten
  dan ook voor de legalisering van softdrugs.

  • StonedRocks
   #4
   StonedRocks commented
   Editing a comment
   Thuistelen zal sowieso moeten toegestaan worden. Tomaten worden ook verkocht in winkels, moet je dan bestraft worden omdat je voor jezelf tomaten kweekt?

   Het zou interessant zijn zou er zo'n lijstje aangemaakt worden over Belgische partijen.

  • Pure Joint
   #5
   Pure Joint commented
   Editing a comment
   Hier zie je dat de PvdA ook een foute partij is, die bij de volgende ronde ( of na ze gewonnen hebben ) de standpunten waarschijnlijk gaat veranderen.

   Je denkt tog niet dat ik regerings-wiet ga roken, als je als roker eenmaal in hun systeem zit, kunnen ze je laten roken wat hun willen.
   Net als ziekenhuizen die nieuwe medicatie op hun patienten uittesten!

   Ik zeg : rook gevarieerd en matig, de regering wil 1 wietsoort met vaste THC, en zo weinig mogelijk THC.
   Snappen ze dan niet : hoe meer THC erinzit, ben je na 1 joint al gevelt, dat is weer minder schadelijk voor je longen.

   BTW heffen op wiet is fout, kijk hoe duur tabak is.
   BTW heffen op wiet, is hetzelfde als 200% BTW heffen over medicijnen. ( ja wij hebben wiet nodig, net als de politiek hun medicijnen )
   Een pakje sigaretten kost mischien maar 25 cent als de regering er geen belasting over zou vragen.
   Gaat een tientje wiet nu ook 200 euro kosten?

   EN TRAP OOK NIET IN HUN PASJES SYSTEEM!!!
   Daarmee willen ze achterhalen hoeveel elke nederlander rookt,
   Ik ben er zelf tegen om deze redenen :
   Punt 1 : ikzelf wil het niet eens weten hoeveel ik rook.
   Punt 2 : gaat ook een ander niets aan hoeveel ik rook.
   Punt 3 : Ik wil anoniem over straat kunnen lopen en in *ALLE coffeeshops anoniem kunnen zitten waneer en hoevaak ik maar wil.
   Punt 4 : In kaart brengen is afschaffen, net als wat ze nu met het koningshuis doen.
   Punt 5 : Het is een systeem waarmee ze alle handel in 1 keer zouden over kunnen nemen van de coffeeshops.

   * met ALLE bedoel ik : je weet hoe dat gaat he, pinpasjes waren eerst ook gratis!
   Last edited by Pure Joint; 10 May 2010, 10:10.

  • hanspy
   #6
   hanspy commented
   Editing a comment
   PvdA is niet te vertrouwen.Die waaien elke kant op die hun uitkomt. En ook onduidelijk standpunt.
   En wat groen links verteld is ook niet helemaal zeker.
   D66 is helemaal vaag zooitje. Die tonen geen lef en is ook weer mee huilen met de rest.Europa moet maar doen wat ze willen. Het gaat om Nederland.
   Mijn voorkeur gaat uit naar standpunt van de SP.Duidelijk en niet voor andere uitleg vatbaar.

   http://www.sp.nl/justitie/nieuwsberi...ste_keuze.html

   Standpunt :: Coffeeshops

   De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Dat is de beste manier om overlast en criminaliteit tegen te gaan, en de controle op de kwaliteit te verbeteren. Verkoop van harddrugs blijft strafbaar.
   Last edited by Silas; 16 February 2012, 09:07. Reden: verkeerde link
  Posting comments is disabled.

Latest Articles

Collapse

 • Cannabis Tribunaal
  door Jointjedraaien
  [ATTACH=CONFIG]72127[/ATTACH]Op maandag 16 mei vond het derde Cannabis Tribunaal plaats in Studio Dudok, pal tegenover het Binnenhof in Den Haag. De publieke tribune zat vol, maar het was de hele dag live te volgen via internet.
  17 May 2011, 14:23
 • Dit land telt meer blowers dan partijleden
  door Jointjedraaien
  De vervroegde verkiezingen. The Day After - cannabis kieswijzer redactie benadrukt: Dit land telt meer blowers dan partijleden.
  En er verandert niks. Wie, o, wie brengt verandering? Voordehandliggend beginpunt: de jongerenorganisaties van oude of nieuwe partijen. Wil je je vrijheid en burgerrechten behouden? Dringend tijd ! er zelf iets aan te doen.

  En: onderweg naar de Provinciale Staten / Eerste Kamer verkiezingen...!
  De vervroegde verkiezingen van de inmiddels nieuw samengestelde Tweede Kamer vonden plaats op woensdag 9 juni 2010. Dat was (te rekenen vanaf 20 februari, zie hangditopindeshop nr.18) niet binnen drie maanden, zoals aanvankelijk door de fractievoorzitters was bepleit (bijvoorbeeld 12 mei), maar iets later - om meer nieuwe partijen de tijd te bieden, in staat te stellen, zich in te schrijven en tijd voor alle (ook voor gevestigde) partijen om nog iets van 'n campagne mogelijk te maken. Uiterlijk een week voor Koninginnedag moesten de lijsten met kandidaat-2e Kamerleden door de partij-afdelingen en partijcentrale goedbevonden, gereedgemaakt worden en ingeleverd. Goedbevonden: over die kandidatenlijsten van elke partij - is in elk van die partijen gestemd. Gezichten en programmapunten worden bekendgemaakt. Dan de bevordering van de opkomst op verkiezingsdag woensdag 9 juni: Ga stemmen ! . Je kent het resultaat.
  ...
  16 February 2011, 12:40
 • Cannabis vriendelijk stemmen
  door Jointjedraaien
  Op woensdag 9 juni kiest Nederland een nieuwe Tweede Kamer. Meer dan ooit is het van belang dat cannabisliefhebbers gaan stemmen. De toekomst van de coffeeshop en ons relatief liberale cannabisbeleid staat op het spel. De Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod heeft een lijst opgesteld van de vijf meest en de zes minst cannabisvriendelijke partijen....
  27 May 2010, 19:17
 • Het Cannabis Tribunaal
  door Jointjedraaien
  Op maandag 3 mei, tussen 10.00 en 17.30 wordt in cafe Dudok in Den Haag
  voor de tweede keer het Cannabistribunaal georganiseerd. Op dit tribunaal staat de volgende stelling centraal: "Het cannabisverbod is schadelijk voor de Nederlandse samenleving en moet zo snel mogelijk worden opgeheven" Deskundigen op het gebied van cannabisbeleid (burgemeesters, politiemensen, wetenschappers en politici) zullen op deze stelling reageren en in debat gaan met het publiek. Vervolgens gaan in het slotdebat de woordvoerders van politieke partijen met elkaar in discussie over de vraag hoe het verder moet met het cannabisbeleid na de verkiezingen. Een onafhankelijke rechtbank beoordeelt de kwaliteit van de gebruikte argumenten. ...
  29 March 2010, 21:41
 • Cannabis Bevrijdingsdag Vrijwilligers gezocht
  door Jointjedraaien
  05-03-2010 : Vrijwilligers gezocht! Cannabis Bevrijdingsdag 8 Mei 2010, terrein Westergasfabriek Amsterdam. Na het grote succes van Cannabis Bevrijdingsdag in Amsterdam afgelopen jaar heeft de organisatie (VOC/VVCC) besloten om dit jaar Cannabis Bevrijdingsdag weer terug te laten keren. We zijn dan ook weer druk bezig om er dit jaar weer een leuke en informatieve dag van te maken. Er zullen diverse live acts en sprekers zijn ook is er een hennepmarkt en zijn er een aantal attracties aanwezig. Daarnaast worden er diverse cannabis films vertoont deze dag. ...
  7 March 2010, 14:45
 • Stem Cannabis Vriendelijk
  door Jointjedraaien
  Stem-cannabis-vriendelijk
  Het merendeel van de politieke partijen in Breda is tegen het sluiten van coffeeshops, toch zijn er een aantal partijen die de coffeeshops het liefst zo snel mogelijk sluiten en verder geen alternatief hebben.

  Partijen voor de sluiting van coffeeshops: CDA, CU, PVV, TON
  Partijen tegen de sluiting van coffeeshops: Pvda, SP, D66, VVD, GroenLinks
  ...
  2 March 2010, 13:27
Bezig...
X