Mededeling

Collapse
No announcement yet.

Legalize it! Don’t criminalize it?

Collapse
X
Collapse
 •  

 • Korting op 420shop

  Legalize it! Don’t criminalize it?

  Legalize it! Don’t criminalize it?
  Door Omri Op 16 - juni - 2011
  Dit artikel is in samenwerking met multimediamobsters.nl
  legalize.jpg
  Legalize it! zong Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN, in mijn droom op de beat van reggae legende Peter Tosh na de presentatie van het rapport ‘War On Drugs’ . Voor ik naar bed ging las ik dat hij samen met 18 andere politieke zwaargewichten onderzoek heeft gedaan naar menswaardige en effectieve manieren om de schade die drugs toebrengen aan mensen en samenlevingen terug te dringen. Conclusie van Professor Annan en zijn superheroes: Legaliseer en reguleer de consumptie van drugs, vooral de consumptie van cannabis, in plaats van gebruikers te criminaliseren en marginaliseren. Daarnaast moet vooral worden ingezet op de bestrijding van gezondheidsrisico’s, zoals HIV/AIDS, Hepatitis B en C en psychische aandoeningen, door in te zetten op volksgezondheid in plaats van politie en justitie. Volgens hen heeft de wereldwijde oorlog tegen drugs alleen gezorgd voor (georganiseerde) criminaliteit, geweld en andere sociale en gezondheidsproblemen en is het tijd een andere weg in te slaan. In de VS, het land waar President Ronald Reagan in de jaren ’80 de oorlog verklaarde aan drugs met zijn wereldwijde ‘War on Drugs’, kwam de regering-Obama op diezelfde dag nog met een reactie op het rapport. Geheel in Leefbaar Rotterdam-stijl werden de tips van de 19 hoge heren in de wind geslagen, sterker nog; de effectiviteit en potentie van de aanbevolen maatregelen werd stellig ontkend:

  “Making drugs more available, as this report suggests, will make it harder to keep our communities healthy and safe.”


  Hoewel de Amerikaanse politiek ietsje lijkt te zijn opgeschoven van “Just say no!”(Ronald Reagan), naar “I smoked, but I did not inhale” (Bill Clinton), naar “I smoked and I did inhale ” (Barack Obama), lijken de Amerikanen vast te houden aan hun puriteinse conservatieve moraal als het aankomt op drugs. Jammer voor de commissie van belangrijke lui, want sommige leden waren ervan overtuigd dat het rapport op zijn minst zou aanzetten tot een nieuw debat over het drugsbeleid van de VS. Ondanks dat is er in de VS felle kritiek op het drugsbeleid (1, 2). In Nederland heeft Minister van Justitie Ivo Opstelten eind mei antwoord gegeven op de vraag van de Tweede Kamer om een debat aan te gaan over het volledige Nederlandse drugsbeleid. Onlangs kwam de verslavingsproblematiek onder cannabisgebruikers op Nu.nl en het RTL 4 Journaal. RTL 4 liet een knap staaltje slechte journalistiek zien en berichtte dat het aantal cannabisverslaafden in verslavingsklinieken was verdrievoudigd en het THC gehalte in cannabis enorm was gestegen sinds 2004. In de brief van Ivo Opstelten wordt anders gesteld. Allereerst is het aantal cannabisverslaafden in Nederland lichtelijk aan het dalen. Daarnaast laat onderzoek door het Trimbos insituut zien dat ook het THC gehalte in cannabis sinds 2004 is afgenomen en gestabiliseerd. Toch is het voornemen van Minister Opstelten om de georganiseerde criminaliteit hard aan te pakken. Die zit immers achter de drugsindustrie, zoals wordt verondersteld (FVF 13/5/2011 Nederwiet, FVF 3/6/2011 Misha Glenny). De maatregelen van het kabinet lijken echter een effect te gaan sorteren dat juist de gebruikers criminaliseert en marginaliseert in plaats van de criminaliteit aan de achterdeur van de coffeeshop te bestrijden. En was dat nu niet precies wat Annan en zijn mannen in hun rapport afraadden? Hoewel de uitgifte van vergunningen voor coffeeshop een gemeentelijke en dus lokale zaak is, heeft de regering Rutte een aantal maatregelen aangekondigd om de as van het kwaad aan te pakken door vooral de cannabisconsument te treiteren. De Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) reageerde op de door het kabinet te nemen maatregelen door te zeggen dat ze:

  “geen recht doen aan het huidige lokale coffeeshopbeleid. Het zijn oplossingen voor problemen die gemeenten niet ervaren.”
  Hoewel er soms ook vreemde initiatieven worden genomen door Nederlandse gemeenten, zoals de verspreiding van de hennepgeurkaart in Rotterdam en Den Haag, zijn de problemen met het in te zetten drugsbeleid veelzijdig. Allereerst krijgen alleen Nederlanders nog toegang tot coffeeshops op vertoon van een ledenpasje, de coffeeshop wordt een vereniging voor Nederlandse wietrokers. Juridisch gezien lijkt de aangekondigde maatregel te gaan stranden op basis van het anti-discriminatiebeginsel van de Nederlandse Grondwet en het feit dat het voor verenigingen verboden is om structureel strafbare feiten te plegen. En laat dat nu precies zijn wat de coffeeshop doet als zij haar product inkoopt! Toch heeft het Europese hof het pasjessysteem als toelaatbare uitzondering op het discriminatieverbod en vrijhandelsverdragen uit Europese regelgeving erkent. Gek genoeg wordt dezelfde argumentatielijn gebruikt: de coffeeshop pleegt strafbare feiten en daardoor mogen maatregelen ter beperking van overlast worden gesteld.

  Coffee_Shop_Amsterdam_Netherlands1.jpgDaarnaast stelt het kabinet een maximum aan het aantal leden dat een coffeeshop kan hebben (ongeacht de lokale omstandigheden) en wordt de afstand tussen coffeeshops en scholen verruimd van 250 meter tot 350 meter, met sluiting van coffeeshops als gevolg. De sluiting van coffeeshops lijkt niet het effect te sorteren dat het kabinet voor ogen heeft. Het aantal coffeeshops is in Nederland de afgelopen 10 jaar alleen maar gedaald. De omzet van coffeeshops werd in 2003 geschat op 283 miljoen euro, de wietprijs is verder gestegen en ook het aantal wietgebruikers is toegenomen. Het lijkt er dan ook op dat de behoefte naar cannabis blijft bestaan ondanks de afgenomen beschikbaarheid ervan. Een logisch gevolg lijkt dat de cannabismarkt verder de illegaliteit en criminaliteit in wordt gedrukt. De controle en grip op de gezondheidsproblemen die worden geassocieerd met cannabisgebruik zal waarschijnlijk lastiger worden als de gebruikers in de hoek worden gezet. Onlangs toonde onderzoek over de effecten van de sluiting van coffeeshops aan dat het overgrote deel van de buitenlandse bezoekers na die sluiting niet meer naar deze gemeenten komt. De overlast die met drugstoerisme in Nederland gepaard gaat, neemt dan ook af. Het rapport concludeert dan ook dat “het gevreesde verplaatsingseffect naar de illegale markt is veel kleiner dan doorgaans wordt aangenomen”. Ik vraag mij echter af of dat ook echt zo is, aangezien het percentage cannabisgebruikers in Europa vrij constant is gebleven de laatste jaren. Dan moet er toch echt ergens anders worden gekocht! Als de overheidsplannen worden doorgezet, lijken de mannen van Kofi Annan het ook in Nederland wel te kunnen schudden met hun advies. De cannabismarkt wordt verder de illegaliteit in gedrukt en cannabisgebruikers worden gediscrimineerd, gemarginaliseerd en gecriminaliseerd. Of is dit een doemscenario?


  Dit artikel is in samenwerking met multimediamobsters.nl
  Multimedia Mobsters is een nieuw initiatief dat probeert misvattingen over criminaliteit en criminaliteitsbeleid in het publieke debat aan de kaak te stellen met behulp van wetenschappelijke criminologische kennis, actuele nieuwsonderwerpen en creatief gebruik van media.

  • hanspy
   #2
   hanspy commented
   Editing a comment
   En als we nu eens gewoon op de SP stemmen?
   Niet dat ik zo een voorstander ben van hun gehele pakket is hun standpunt over drugs tenminste redelijk.

   SP.nl/justitie

   Standpunt :: Coffeeshops

   De verkoop en teelt van softdrugs voor de Nederlandse markt moet worden gelegaliseerd. Dat is de beste manier om overlast en criminaliteit tegen te gaan, en de controle op de kwaliteit te verbeteren. Verkoop van harddrugs blijft strafbaar.


   Dit kan zo wie zo Den Haag aardig wakker schudden.
   Last edited by Jointjedraaien; 24th February 2013, 02:58.

  • cannamarie
   #3
   cannamarie commented
   Editing a comment
   Re: Article: Legalize it! Don’t criminalize it?

   Tijdens de verkiezingen in juni 2009 was er de Coffeeshopstaking... juist om cannabisliefhebbers erop te wijzen welke
   politieke partijen pro- zijn en welke niet. Vanuit de shops weinig animo, alleen Haarlem, Alkmaar en een paar andere shops in het land deden mee. Die verkiezingen waren al een grote waarschuwing voor hoe het cannabisbeleid zou gaan veranderen als het aan Den Haag lag. Nu wordt er aktie gehouden en weer schijnen maar bar weinig mensen echt het nieuws te volgen... gelukkig komen er nu ook steeds meer shops in aktie. De pas wordt een lachertje..... eerste rechtzaak inmiddels aangespannen en ik denk dat Opstelten straks een luiertje aanmoet van schrik. Zoveel tegengas (en wettelijk tegengas) denkt hij niet te krijgen: Well Ivo, think again volg: coffeeshopnieuws.nl.... voor alle info!

  • zwizwinator
   #4
   zwizwinator commented
   Editing a comment
   smoke weed everyday!legalize it!
  Posting comments is disabled.

Latest Articles

Collapse

 • Wie past voor de wietpas?
  door Jointjedraaien
  Dit artikel is in samenwerking met multimediamobsters.nl

  Ik kan mij nog herinneren hoe jonge ventjes van een jaar of 15 mij vroeger op de Binnenweg in Rotterdam aanspraken, terwijl ik in de buurt van een coffeeshop liep. Ze fluisterden op zachte toon tegen mij: “Ey, mattie… kan je een vijfje voor me halen in de shoppa?”. Ik denk met een lach terug aan die tijd, terwijl ik besef dat het goed mogelijk is dat Limburgse en Brabantse coffeeshopgangers sinds 1 mei te maken hebben met het Vlaamse equivalent van de straatschoffies op de straten van Roterdam-West: “Allé, Hollander! Kunt gij voor mij een bietje cannabis halen in de shop om ‘t hoekske?

  De invoering van de wietpas in Limburg, Brabant en Zeeland is de voorbode voor de landelijke uitsluiting van buitenlandse cannabisgebruikers van het aanbod van cannabis in coffeeshops. ‘Eigen gebruikers eerst’, is het motto waarmee overlast van softdrugstoerisme (zie PPT en PDF onderzoek van Rovers & FIjnaut) in de kiem moet worden gesmoord. Inwoners van een bepaalde gemeente kunnen zich laten registreren bij een coffeeshop in dezelfde gemeente. Mensen van buiten de gemeente kunnen dat niet. Niet alleen buitenlanders kunnen dus geen hasj meer halen in Maastricht, maar ook de Rotterdamse eendagstoerist kan in de pitoreske hoofdstad van Limburg geen cannabis meer halen. De Bob Dylan van de lage landen , Zanger Armand, doet het denken aan de gele Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog, de Belgen nemen wraak met de bierpas voor Hollanders en VOC Nederland, de lobbygroep voor de legalisering van cannabis, schreeuwde na vijf dagen moord en brand. Inmiddels weet Peilingenmeester Maurice de Hond ook te melden dat 60% van zijn ondervraagde panelleden de wietpas geen goed idee vindt en eenzelfde percentage wil direct stoppen met de invoering van de pas. 80% van de ondervraagden denkt dat overlast en illegale handel zullen toenemen. Woede en verwarring, de wietpas is vragen om problemen: discriminatie van buitenlanders, weglopende klanten die zich niet willen registreren, opdoemen van illegale straathandel, privacyschedingen, ongelijke interpretatie van de nieuwe handhavingscriteria en verzet tegen de nieuwe regels wat tot waarschuwingen en sluiting van coffeeshops leidt. Vooral de straathandel is onderwerp van gesprek geweest de afgelopen dagen. Als je niet weet wat ik bedoel, dan biedt het relaas van deze Robin Hood misschien wat meer duidelijkheid; HIJ LAAT NIEMAND ZONDER WIET!
  ...
  25th May 2012, 14:22
 • Blow gedoogebeleid up?
  door Jointjedraaien
  Blow gedoogebeleid up?
  Een derde episode in de oorlog tegen drugs in Nederland. Na de verspreiding van een hennepgeurkaart in Rotterdam en Den Haag en de in-de-wind-geslagen adviezen van de commissie van Kofi Annan, geeft de Raad van State, Nederlands hoogste rechter als het gaat om bestuursrechtelijke zaken, gemeenten een hint om een gemeentelijk blowverbod toe te kunnen passen. Het door de gemeente Amsterdam ingestelde blowverbod werd onwettig verklaard en dus leek het in de media alsof blowers de strijd tegen het blowverbod hadden gewonnen, maar niets is minder waar. De rechter voert de druk op het gedoogbeleid verder op. Hoe zit dat dan in elkaar?


  Dit artikel is in samenwerking met multimediamobsters.nl

  ...
  22nd August 2011, 13:39
 • Legalize it! Don’t criminalize it?
  door Jointjedraaien
  Legalize it! Don’t criminalize it?
  Door Omri Op 16 - juni - 2011
  Dit artikel is in samenwerking met multimediamobsters.nl

  Legalize it! zong Kofi Annan, voormalig secretaris-generaal van de VN, in mijn droom op de beat van reggae legende Peter Tosh na de presentatie van het rapport ‘War On Drugs’ . Voor ik naar bed ging las ik dat hij samen met 18 andere politieke zwaargewichten onderzoek heeft gedaan naar menswaardige en effectieve manieren om de schade die drugs toebrengen aan mensen en samenlevingen terug te dringen. Conclusie van Professor Annan en zijn superheroes: Legaliseer en reguleer de consumptie van drugs, vooral de consumptie van cannabis, in plaats van gebruikers te criminaliseren en marginaliseren. Daarnaast moet vooral worden ingezet op de bestrijding van gezondheidsrisico’s, zoals HIV/AIDS, Hepatitis B en C en psychische aandoeningen, door in te zetten op volksgezondheid in plaats van politie en justitie. Volgens hen heeft de wereldwijde oorlog tegen drugs alleen gezorgd voor (georganiseerde) criminaliteit, geweld en andere sociale en gezondheidsproblemen en is het tijd een andere weg in te slaan. In de VS, het land waar President Ronald Reagan in de jaren ’80 de oorlog verklaarde aan drugs met zijn wereldwijde ‘War on Drugs’, kwam de regering-Obama op diezelfde dag nog met een reactie op het rapport. Geheel in Leefbaar Rotterdam-stijl werden de tips van de 19 hoge heren in de wind geslagen, sterker nog; de effectiviteit en potentie van de aanbevolen maatregelen werd stellig ontkend:


  ...
  17th June 2011, 13:02
 • Met je neus in de hennep!
  door Jointjedraaien
  Afgelopen jaar melde de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag, de Taskforce Aanpak Georganiseerde Hennepteelt, netbeheerder Stedin en Meld Misdaad Anoniem er minimaal 30.000 speurhonden bij te krijgen in de strijd tegen illegale hennepplantages. Vol trots presenteerde zij het nieuwste instrument voor burgerparticipatie en opsporing van hennepkwekerijen: De Hennep’geur’kaart. RTV Rijnmond was bij de presentatie van de geurkaart bij de ontmanteling van een kwekerij in Rotterdam Zuid:


  Met behulp van hun neus en van deze magische en beperkt houdbare kraskaart zouden burgers in staat zijn om hennepplantages te lokaliseren en deze te melden aan de politie. 30.000 huishoudens in Den Haag en Rotterdam vonden daarom begin november een geurkaart met in hun brievenbus. Wietroker en cultfenomeen Haagse Sjonnie protesteerde nog wat omdat hij vond dat de verspreiding van de kaart zou beteken dat burgers werden ingezet in de opsporing, wat volgens de wet niet mag. Zijn vuurtje doofde al snel en hij verloor het kort geding. Op het eerste gezicht is de geurkaart een goed marketinginstrument. TNT adverteert voor geurkaarten op haar site en stelt dat volgens onderzoek 97% van de mensen aan de geurkaart ruikt en 36% zou zelfs overgaan tot actie en het product achter het geurtje kopen. In dit geval is de bedoeling van de hennep’geur’kaart niet dat de coffeeshop meer klanten krijgt, neem ik aan…
  ...
  6th June 2011, 13:21
 • Cannabis debatten: een transperant reguleringsmodel inzake cannabis
  door Jointjedraaien
  Graag nodigen wij u uit voor een van de vier Cannabis Debatten die in februari en maart door heel Nederland plaatsvinden. Deze publieke debatten worden georganiseerd door de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod (VOC).

  Onderwerp van de debatten is het Concept Reguleringsmodel Cannabis (zie bijlage), opgesteld door de Taskforce Handhaving Cannabis (THC). Deze onafhankelijke werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de VOC en het Landelijk Overleg Coffeeshopbonden (LOC), een overlegorgaan van negen lokale coffeeshopbonden. Door bundeling van expertise en ervaring hoopt de Taskforce een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappelijke en politieke discussie over de toekomst van ons cannabisbeleid.

  ...
  24th January 2011, 16:43
 • Cannabis wetgeving België
  door Jointjedraaien
  Volgens de ministriële richtlijn van 25 januari 2005 is er een softdrugsbeleid voor meerderjarigen, namelijk:

  - Voor het bezit van een gebruikershoeveelheid,namelijk maximum 3 gram softdrugs
  OF 1 (vrouwlijke) cannabisplant word je niet "gestraft", de feiten worden enkel vastgesteld.
  - U gebruikershoeveelheid softdrugs (max. 3 gram) mag bij politiecontrole niet in beslag genomen worden, behalve als je deze vrijwillig afstaat.

  er zijn natuurlijke enkele voorwaarden:
  - u moet meerderjarig zijn
  - de softdrugs mag alleen voor persoonlijk gebruik bestemd zijn.
  - er mag geen verstoring van de openbare orde zijn (vb. cannabisbezit in de buurt van een school.)
  - er mogen geen verzwarende omstandigheden zijn (vb. in de nabijheid van minderjarigen.)


  Lees snel meer over de Belgische wetgeving
  26th February 2010, 04:22
Bezig...
X